Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

     

Quản lý sv với thông tin của mỗi sinh viên như sau:– Tên– Lớp– Điểm Toán– Điểm Lý– Điểm HóaChương trình tất cả thêm các tính năng sau:– kiếm tìm kiếm thông tin sinh viên– sửa đổi thông tin sinh viên

*
Quản lý sinh viên bởi struct
*
Quản lí sinh viên bằng struct

Bạn đang xem: Viết chương trình quản lý sinh viên bằng struct

Previous article
Next article
6 Comments on quản lí sinh viên bằng struct
*
DinhMay 9, 2019 at 8:34 pm

Tại sao hoàn toàn có thể làm cố kỉnh này được nhỉ:void ImportInfo(PSTUDENT pStudent, int total){..gets(pStudent.name)…Rõ rành pStudent là nhỏ trỏ, nhưng trong hàm void này lại nhập như mảng,mà đối số vào hàm main cũng là bé trỏ chứ đâu phải mảng tốt chuỗi đâu.Tại sao lại có tác dụng được như vậy??


Xem thêm: Kỹ Thuật Điện Tử Viễn Thông Là Gì, Sinh Viên Được Đào Tạo Gì?

*
VietVHMay 10, 2019 at 2:14 pm
*
DinhMay 10, 2019 at 10:40 pm

Mình đang tự học tập môn C bắt buộc điều còn không biết. Bạn cũng có thể giải phù hợp dùm mình vấn đề này được không? lúc khai báo PSTUDENT pStudent mình gọi là pStudent là bé trỏ vậy sao bên dưới lại cần sử dụng toán tử pStuden. Nhằm nhập mang đến nó mà chưa hẳn là pStuden->


*
VietVHMay 11, 2019 at 6:58 am
Dinh,

1. PStudent là con trỏ kiểu dáng struct và pStudent trỏ mang lại vùng ghi nhớ được cấp phép bởi câu lệnh saupStudent = (PSTUDENT)malloc(totalStudent*sizeof(STUDENT));Kích thước vùng đừng quên tổng số sinh viên * kích thước thông tin 1 sinh viên

2. ImportInfo(pStudent, totalStudent);Hàm này được dùng để làm nhập info vào mang lại sinh viên và lưu tài liệu nhập vào vùng ghi nhớ được trỏ tới do pStudent.

Liên quan lại đến câu hỏi của bạn>khi khai báo PSTUDENT pStudent mình hiểu là pStudent là con trỏ vậy sao dưới lại cần sử dụng toán tử pStuden. Nhằm nhập mang đến nó mà chưa hẳn là pStuden->

Trong ngôn ngữ C/C++, rất có thể sử dụng con trỏ để truy cập vào bộ phận của mảng (ở đấy là mảng struct) bằng cách thêm chỉ số ẩn dưới con trỏ: pStudent, pStudent sẽ tiến hành hiểu là bộ phận của mảng, chứ ko cần contrỏ nữa. Nên chúng ta phải sử dụng toán tử . để truy cập tới những trường trong struct.