Trắc nghiệm sinh lý học có đáp án

     
AAAAAAAAAAAAAAAJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJDDDDDDDDDMMMMMMMMMMMMMMMMFFFFFFFFFFFFFFLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLXXXXXXXXXXUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUHGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLLQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH CHƯƠNG SINH HỌC TẾ BÀO ĐẠI CƯƠNG VỀ TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau sai tính năng tế bào: A Đại đa số tế bào phân chia sinh những tế bào A Tế bào vân ko phân chia, lớn mạnh theo chiều ngang chiều dọc A Tế bào thần kinh bị tổn thương phân chia cải cách và phát triển nhánh A Tế bào tuyến gần cạnh có chuyển đổi hình thể nghi tiết A Hồng mong lưu hành máu khơng sinh sản Câu sau sai thành phần cấu trúc màng tế bào: A Nước yếu tắc dịch tế bào, chiếm phần 70 – 85% B gồm chất điện giải K +, Na+, Ca++ … C Protein chiếm phần từ 10 - 20% khối tế bào D Cacbohydrat nhập vai trò bồi bổ tế bào ( các bạn sữa thành chữ »là » thành chữ« » )chức cấu tạo E Lipit chỉ chiếm 2% khối tế bào, đặc biệt quan trọng phospholipit cholesterol Câu sau với màng tế bào: A Gồm phần lớn protein B Để số ion qua lại nhờ vào kênh ion C không thấm chất tan dầu mỡ chảy xệ D mang lại ion ngấm qua tự quán triệt protein qua E Phần kỵ nước phân tử phospholipit phía mặt màng tế bào Câu sau không nên protein màng tế bào: A Protein toàn xuyên suốt bề dày màng lồi đoạn B Protein toàn cung ứng kênh cấu trúc, qua hóa học hòa chảy nước ion khuếch tán qua màng C Protein nước ngoài biên hay nằm hồn tồn phía màng D các protein nước ngoài biên thường chuyển động men tốt chất khám nghiệm chức tế bào E Protein tồn có hoạt động protein mang, bọn chúng vận chuyển hóa học theo chiều khuếch tán tự nhiên Câu sau không đúng cacbohydrat màng: A Cacbohydrat thường kết phù hợp với protein, hotline glycoprotein B khoảng phần mười lipit màng glycolipit C Phân tử cacbohydrat gắn thêm với lõi protein nhỏ dại gọi proteoglycan D Glycocalyx đính thêm tế bào cùng với để tạo thành thành mô E Glycocalyx tham gia vào phản nghịch ứng men những tế bào sau tế bào prokariot, nước ngoài trừ: A Hồng cầu B Vi sinh vật đơn bào C vi trùng D Tế bào nấm E khôn cùng vi Câu sau ko nhiễm sắc thể: A cũng đều có ty lạp thể B bao gồm phân tử ADN ARN C Phân tử ADN kết phù hợp với histon số protein khác có tác dụng thành nhiễm nhan sắc thể giới tính D nói một cách khác chất nhiễm nhan sắc E Có số lượng tất tế bào thể, trừ trứng tinh trùng nơi sau địa điểm sinh tổng vừa lòng protein: A Nhân B phân tử nhân C Lưới nội bào trơn tuột D Lưới nội bào tất cả hạt E bộ Golgi Câu sau màng tế bào: A bao gồm tòan phân tử protein B ko thấm hóa học hòa tan lipid C chất nhận được thấm qua O co D cho thấm chất điện giải giải pháp tự do, không thấm protein E bao gồm thành phần bất biến suốt cuộc sống tế bào 10 Câu protein tế bào: A Được tổng thích hợp mạng nội bào tương trơn tru B Được tổng đúng theo Golgi C Nó tổng hợp bào tương D Được tra cứu thấy túi đi lại nhỏ, sản phẩm lưới nội bào E nguyên liệu để tổng phù hợp protein phân tử peptide amino acid HỆ THỐNG CHỨC NĂNG CỦA TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với chất truyền tin sản phẩm hai? A Là chất shop với chất truyền tin thứ mặt tế bào B Là hóa học gắn với chất truyền tin sản phẩm công nghệ màng tế bào C Gây đáp ứng nhu cầu trung gian mặt tế bào, có tác động hormon hay hóa học dẫn truyền thần gớm khác D Là hormon tế bào tiết, gồm kích ưa thích hormon khác E Là phân tử ATP bào tương 2 Câu sau với chống nguyên cân xứng tổ chức? A nói một cách khác HLA B bản chất lipoprotein C Chỉ gồm màng tế bào bạch huyết cầu D Được biểu lộ gen nằm nhánh ngắn nhiễm nhan sắc thể X E một số trong những lớn người dân có kháng nguyên tương hợp tổ chức triển khai giống Câu sau với căn bệnh tự miễn? A Diễn lympho T B bị đổi khác tính chất phá hủy mơ thể B rất có thể xảy đại thực bào biến đổi tính chất, trường đoản cú cơng tế bào thể C Là bệnh đái toá đường khơng tùy trực thuộc insulin D vày số tế bào quan lại bị biến đổi HLA mình, bị coi mô kỳ lạ bị hệ lympho miễn kháng công E Là trường thích hợp thể tự tất cả khả miễn dịch phòng nguyên kỳ lạ Câu sau ko với lysosom? A Là hệ thống tiêu hóa tế bào B Nó cất men thủy phân tất cả khả phân bỏ hợp hóa học hữu vô C Màng lysosom chống men thủy phân khơng cho tiếp xúc với chất khác nguyên tố tế bào D Tế bào tiêu chất qua nhị trình độ ẩm bào thực bào E Lysosom cất men lysozym, phân giải màng vi khuẩn, lysoferrin đính sắt kim loại khác các câu sau với lysosom, NGOẠI TRỪ: A Tất thành phầm tiêu hóa lysosom tế bào sử dụng B Lysosom sinh sản thành Golgi C Lysosom tiêu hóa cấu tạo tế bào bị phá hủy, vi khuẩn, đái phân thức ăn uống đưa vào tế bào D vào lysosom có khoảng 40 men axit hydrolaz E Khi bị viêm nhiễm, men giải phóng, chúng tiêu hóa học tế bào các câu sau với lưới nội bào, NGOẠI TRỪ: A gồm loại sinh tổng hòa hợp protein B tất cả loại sinh tổng hợp lipit C có tế bào tiết D gồm loại có khá nhiều hạt ribosom E khoảng bên lưới nội bào có tương tác với khoảng hai màng nhân Câu sau không hạt ribosom? A Là yếu tố lưới nội bào có hạt B tất cả vai trò đặc biệt sinh tổng thích hợp protein C Thành phần có hỗn thích hợp axít ribonucleic protein D những phân tử protein tổng hợp cấu tạo ribosom E Ribosom gửi phân tử protein tổng vừa lòng vào bào tương tế bào các câu sau cùng với Golgi, NGOẠI TRỪ: A bộ Golgi phân phối số thành phầm lưới nội bào B C D E 10 cấu tạo tương trường đoản cú lưới nội bào ở phía tế bào, ngay sát nhân cách tân và phát triển mạnh tế bào tuyến gồm vai trò đóng gói hạt ngày tiết Câu sau ko với ty lạp thể: A Là chỗ diễn chu kỳ luân hồi Krebs B Là nơi triệu tập enzym chuỗi thở C Trong chất khuôn ty lạp thể có không ít acetyl – coenzym A D Là vị trí diễn q trình đường phân yếm khí E Là nơi cấp dưỡng lượng dạng ATP Câu sau không nên thụ thể (receptor) tế bào: A các hormone tất cả chất hóa học protein mừng đón thụ thể màng tế bào B những hormone tất cả chất cấu tạo lipid chào đón thụ thể bào tương C Cơ chế tính năng hormone hóa học lipid làm tăng tổng hòa hợp protein tế bào đích D bản chất hormone tuyến ngay cạnh amino acid, nhân tyrosine, nên công dụng thông qua hóa học truyền tin vật dụng hai E hormone đước thêm với thụ thể dây nối hóa trị SỰ VẬN CHUYỂN VẬT CHẤT QUA MÀNG TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GÍA Màng tế bào gồm tính ngấm cao nước lí sau đây? A Nước hòa tan lớp lipit màng B Nước vận chuyển hẳn sang màng chế khuếch tán cung ứng C Nước phân tử nhỏ, khuếch tán 1-1 qua kênh protein màng D Nước vận chuyển tích cực và lành mạnh qua màng E Nước trở thành hình dễ dàng Sự khuếch tán 1-1 khuếch tán cung cấp giống điểm sau đây? A bắt buộc chất sở hữu B Đi ngược lan can nồng độ C nút khuếch tán tăng lên cách tương xứng với nồng độ chất khuếch tán D yêu cầu thụ thể (receptor) sệt hiệu E chuyển động không đề nghị lượng ATP Khuếch tán hỗ trợ vận chuyển tích cực và lành mạnh giống điểm sau đây? A bắt buộc lượng ATP cung cấp B bắt buộc enzym xúc tác C cần protein có với receptor D Đi ngược lan can nồng độ E hoàn toàn có thể vận chuyển hóa học điện giải Câu sau với tình trạng phân cực màng tế bào? A Tùy ở trong tính ngấm màng ion K + B Tùy nằm trong tính ngấm màng ion mãng cầu + C tăng lên men ATPase màng bị ức chế D Là bơm Na+ - K+ E đổi khác nhiều mật độ Cl- dịch nước ngoài bào tăng Vận chuyển tích cực thứ phát không giống vận chuyển tích cực và lành mạnh nguyên phát điểm sau đây? A có chế bão hòa B nên protein mang C đề xuất receptor quánh hiệu D Không phụ thuộc vào cầu thang nồng độ E nhờ vào vào Na+ Áp suất thẩm thấu có công dụng sau đây? A chuyển dung môi qua màng chào bán thấm tới vùng gồm áp suất thủy tĩnh phải chăng B gửi dung môi qua màng cung cấp thấm tự vùng tất cả chất kết hợp với nồng độ cao vùng có chất hòa tan với mật độ thấp C chuyển dung mơi qua màng bán thấm từ vùng tất cả chất hài hòa với độ đậm đặc thấp vùng bao gồm chất hài hòa với nồng độ dài D Chuyển chất hòa tung qua màng chào bán thấm trường đoản cú vùng có chất tổng hợp với nồng độ cao vùng bao gồm nồng độ phải chăng E Chuyển hóa học hòa chảy qua màng chào bán thấm từ vùng có chất tổ hợp với độ đậm đặc sang vùng gồm nồng độ đảm đang sang quý phái thấp các yếu tố sau tác động tới cường độ khuếch tán, NGOẠI TRỪ: A tính năng bậc thang điện tích B chức năng bậc thang lượng C tác dụng bậc thang áp suất D công dụng bậc thang mật độ E tính năng tính thấm màng thắc mắc từ – 10: - nếu vế thứ khủng vế lắp thêm hai, trả lời chữ L; - nếu hai vế nhau, vấn đáp chữ B; - ví như vế thứ nhỏ vế lắp thêm hai, vấn đáp chữ N nồng độ ion H+ lysosom (L/B/N) mật độ ion H+ bào tương tế bào L Sự đóng góp phần nồng độ glucoz huyết tương cho độ thấm vào tòan phần máu tương (L/B/N) góp thêm phần nồng độ Na+ ngày tiết tương mang đến độ thẩm thấu tòan phần ngày tiết tương N 10 Thể tích huyết tương đặc điểm màu dùng để làm đo chích vào da (L/B/N) thể tích huyết tương đặc thù màu dùng để làm đo chích vào tĩnh mạch máu L 11 mật độ K + bào tương (L) (B) (N) nồng độ K + dịch kẽ L 12 nồng độ Ca++ bào tương (L) (B) (N) nồng độ Ca++ dịch kẽ N 13 con số AND ty lạp thể (L) (B) (N) số lượng AND nhân tế bào N ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG CỦA TẾ BÀO CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau operon: A Operom tất cả gen cấu trúc enzym tương ưng B Operon có gen kết cấu điều khiển khắc chế C Operon bao gồm gen cấu tạo điều khiển hoạt hoá D Operom gồm gen cấu trúc bô điều khiển E Protein ức chế đính vào tinh chỉnh và điều khiển thúc đẩy lắp men ARN polymeraz những câu sau cùng với operon, NGOẠI TRỪ: A Các sản phẩm tế bào sinh sản gây điều hồ ngược cõi âm operon B Các sản phẩm tế bào tạo thành protein ức chế để gắn bó cùng với điều khiền ức chế, tạo protein nhằm gắn protein hoạt hố với điều khiển và tinh chỉnh ức chế, ức sản xuất sản phẩm C hóa học hoạt hoá có tác dụng đứt mong nối cảu protein ức chế với điều khiển, gây trình chép chế tạo ARN D Sự mã gen operon tạo ARN nhằm tổng hòa hợp protein tế bào E lúc protein điều hoà đính vào tinh chỉnh gây nóng bỏng men ARN polymeraz, có tác dụng hoạt hoá operon những chế đánh giá chép operon sau đúng, NGOẠI TRỪ: A lúc ADN cuộn lại xung quanh protein histon, chuyển động tạo ARN B Operon khám nghiệm gen điều hoà, gen làm cho protein điều hồ nước C nhiều operon khác chất vấn đồng thời protein đìêu hồ D Sự chất vấn xảy giai đoạn khác tổng hợp protein tế bào E ADN đóng góp gói đối kháng vị cấu tạo đặc biệt hotline nhiễm dung nhan thể câu sau sai hoạt hoá enzym: A một số trong những chất hoá học chế tạo thành tế bào có chức năng ức chế hệ enzym sệt hiệu tạo thành B những enzym bị bất hoạt chuyển động trở lại, hoạt hoá số chất hoá học C AMP vòng hóa học hoạt hố enzym phophorylaz để hồi sinh phân tử ATP D Purin pyrimidin đề xuất cho tổng thích hợp ADN ARN, purin tạo ra thành chúng ức chế enzym xúc tác chế tác E khi pymidirin tạo thành thành purin hoạt hoá enzym, khắc chế enzym phải cho tạo nên thành purin tất câu sau cùng với sinh sản tế bào, NGOẠI TRỪ: A Sự sinh sản tế bào bắt đầu chép vớ ADN nhiễm nhan sắc thể, chép giống hệt chép ARN B Cả hàng ADN nhiễm sắc đẹp thể chép C Toàn dãy ADN chép từ đầu đến đầu D các enzym cho chép ADN polymeraz E Men ADN lipaz xúz tác đính thêm nucleotit tiếp tục từ phân tử tới phân tử Câu sau sai vấn đề ung thư: A Ung thư đột nhiên biến hay hoạt hoá phi lý gen B các tế bào bị đột nhiên biến gen có khả sống đối với tế bào bình thường C các tế bào bị bỗng biến ren khơng chịu điều hoà ngược để tránh phát triển nấc D các tế bào ung thư bị phá huỷ hệ miễn kháng thể E Trong mô ung thư, thường nhiều oncogen khác đề nghị hoạt hoá đồng thời các câu sau dều với điều hoà cải tiến và phát triển sinh sản tế bào, NGOẠI TRỪ: A gồm số tế bào phát triển sinh sản suốt thời gian sống tế bào tạo thành máu tuỷ xương B một trong những tế bào nơrôn vân ko sinh sản suốt đời, kể thời kì thai nhi C một vài tế bào tái sinh mạnh mẽ tế bào gan D Tế bào tuyến, tổ chức triển khai da, biểu mơ ruột có khả tái sinh cao E Sự trở nên tân tiến tế bào điều hoà bằngcác yếu ớt tố cách tân và phát triển Những yếu tố sau có khả gây bỗng dưng biến gen, NGOẠI TRỪ: A một vài hố chất tất cả thuốc B Sự xạ tia X, tia gamma, tia rất tím C hồ hết tác nhân kích mê say vật D các yếu tố di truyền E Vai trò vi khuẩn Câu sai điểm lưu ý tế bào ung thư: A Tế bào ung thư thường cải cách và phát triển mức B những tế bào ung thư thường dính với trơi theo cái máu, bắt buộc tạo tượng di C Tế bào ung thư chế tác yếu tố sinh mạch D tổ chức triển khai ung thư đối đầu chất dinh dưỡng với tế bào bình thường E Tế bào ung thư gồm khả sinh sống tế bào thông thường 10 Câu không nên biệt hóa tế bào: A Biệt hóa tế bào dịch số tế bào quan trọng thành cấu tạo khác thể B lúc tế bào tăng sinh bào thai, có thay đổi đặc tính chức đồ dùng lý, tạo nên biệt hóa C một số tế bào thông thường mang đầy đủ thơng tin di truyền quan trọng để tạo cho thể hòan chỉnh D Biệt hóa kết ức chế tinh lọc số ren họat hóa số gen khác E cỗ gen ổn định tạo protein ổn định ức chế vĩnh viễn đội gen chọn lọc CHƯƠNG SINH HỌC MÁU SINH HUYẾT TƯƠNG CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với chất máu? A hóa học dịch protein kết hợp B tất cả hổn hợp dịch thể C mô liên kết quan trọng D lếu hợp loại tế bào máu E Hợp chất vô hữu Tỷ A B C D E trọng máu nhờ vào vào yếu tố sau đây? số lượng hồng cầu số lượng bạch cầu con số tiểu mong Nồng độ protein số lượng huyết ước Nồng độ natri clo Độ A B C D E nhớt máu dựa vào vào nhân tố sau đây? nồng độ protein con số huyết mong Nồng độ protein nồng độ chất điện giải nồng độ yếu tố khiến đông máu số lượng tiểu mong Nồng độ phospholipid lipoprotein độ đậm đặc NaCl globulin Áp A B C D E suất thẩm thấu máu phụ thuộc vào yếu tố sau đây? nồng độ NaCl protein hòa hợp Nồng độ NaCl calci mật độ clo calci mật độ albumin lipoprotein mật độ glucose Protid ngày tiết tương gồm chức sau đây, NGOẠI TRỪ : A tạo nên áp suất keo dán máu B đi lại lipid máu C bảo đảm thể D vận tải oxy E Đông ngày tiết Độ pH máu dựa vào chủ yếu vào ion sau đây? A Na+ B Cl8 C K+ D HPO -E HCO - H+ 7.Hematocrit A Tổng B Tổng C Tổng D Tổng E Tổng phần trăm thể tích thể tích thể tích thể tích thể tích xác suất hai đại lượng sau đây? huyết ước thể tích ngày tiết tồn phần hồng mong thể tích ngày tiết tương huyết ước thể tích ngày tiết tương huyết cầu thể tích máu hồng mong thể tích bạch cầu cộng cùng với tiểu cầu Áp suất keo dán máu tạo cho chất sau đây? A Globulin B Albumin C NaCl D Lipoprotein E Phospholipid các lipoprotein tiết tương bao gồm chất sau đây, NGOẠI TRỪ: A Alpha - lipoprotein (High mật độ trùng lặp từ khóa Lipoprotein HDL) B tiền beta – lipoprotein (Very Low Sensity Lipoprotein VDL) C Lipoprotein (Intermediate mật độ trùng lặp từ khóa Lipoprotein IDL) D Beta – lipoprotein (Low density Lipoprotein LDL) E Caroten 10 Hemoglobin người trưởng thành bình thường thuộc nhiều loại sau đây? A Hb A B Hb C C Hb E D Hb F E Hb S 11 Câu sau trọng trách chủ yếu ngày tiết tương: A vận chuyển hormon B bảo trì kích thước hồng cầu C đi lại chulomicron D Vận chuyển phòng thể E đi lại O SINH HỒNG CẦU CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Hồng cầu tất cả vai trò miễn dịch bao gồm khả sau đây, NGOẠI TRỪ: A giữ lại lấy tinh vi kháng nguyên  kháng thể  té thể tạo dễ ợt cho thực bào B phụ thuộc vào lymplo T, góp "giao nộp" kháng nguyên mang lại tế bào C Có chuyển động enzyme mặt phẳng D các IgE thường bám màng hồng cầu, khiến phản ứng với phòng nguyên E những kháng nguyên màng hồng cầu đặc trưng cho team máu Hemoglobin gồm chức đệm sau đây? A Tăng tính acid máu tương B pH chuyển đổi C pH tăng dần đều D pH sút E Tăng tính kiềm máu tương vi-ta-min B12 kết hợp với yếu tố nội đảm bảo an toàn khỏi phá huỷ men vị trí sau đây? A Tụy B Gan C Ruột D Lách E bao tử Sau B12 hấp phụ từ thiết bị tiêu hóa dự trữ khu vực sau đây? A các mô thể B Tuỵ C Tủy xương D Gan E Lách sắt chất đặc biệt thành lập hemoglobin, hấp thu đa phần nơi sau đây? A Tá tràng B Hổng tràng C Hồi tràng D Manh tràng E Đại tràng những chất quan trọng cho tạo nên hồng cầu bao hàm chất sau đây, NGOẠI TRỪ: A vi-ta-min B12 B Acid folic C hóa học sắt D Cholin Thymidin.( cần thiết để sinh sản thành hóa học màng hồng cầu) E chất đồng khi dự trữ máu lâu tháng nguyên tố sau máu núm đổi? A nhân tố protein B pH ( Máu nhằm lâu gồm biến đổi: Glucoz huyết chuồng tiêu thụ sản sinh acid lactic, chất tích lũy lại tạo nên pH máu gửi dần sang trọng pH acid, ion K + hồng ước thoát ngồi huyết tương, hồng ước bị bể khơng áp dụng được) C Áp suất thẩm thấu D Áp suất keo dán giấy E Độ nhớt những kháng thể anti -A anti- B tự nhiên và thoải mái có chất hóa học sau đây? A Ig G B Ig A C Ig M.(các phòng thể anti-A, anti-B trường đoản cú nhiên, hóa chất gamma – globin(IgM) hình thành tự nhiên tế bào miễn dịch thể SX, định xuyên suốt đời, phòng thể anti-A, anti-B loại miễn dịch, chất hóa học IgG, ra đời sau trình đáp ứng nhu cầu miễn dịch chống nguyên kỳ lạ xâm nhập vào thể) 10 CHƯƠNG SINH TUẦN HÒAN SINH HỆ MẠCH CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ nguyên tố sau làm sút áp suất đẩy (hiệu áp) rượu cồn mạch? A sút sức bầy động mạch B sút sức bầy tĩnh mạch C giảm thể tích máu D Tăng áp suất tĩnh mạch tw E Tăng co thắt tim Tất yếu tố sau làm tăng tiết áp rượu cồn mạch, NGOẠI TRỪ: A Cung lượng tim tăng B kháng lực nước ngoài biên tăng C tổng thể tích huyết tăng D Sức đàn hồi thành mạch tăng E Độ nhớt ngày tiết tăng Sự trao đổi chất bồi bổ khí tiết mơ xảy vị trí sau đây? A Động mạch nhà B Động mạch C Tiểu cồn mạch D mao mạch E tĩnh mạch Tổng tiết diện mạch béo nơi sau đây? A Động mạch bự B Tiểu động mạch C mao mạch D Tĩnh mạch nhỏ tuổi E tĩnh mạch máu lớn thông thường lượng máu phân bổ nhiều địa điểm sau A Động mạch B Tim C mao mạch D hệ thống tĩnh mạch E Gan hệ thống mao mạch chứa khoảng tầm lượng huyết hệ tuần hoàn A 10% B 15% C 5% D 20% 16 E 25% Đặc tính sau cồn mạch giúp ổn định huyết áp có biến đổi thể tích rượu cồn mạch: A co thắt B các trơn C tất cả tính lũ hồi D các sợi đàn hồi E các đầu tận thần kinh Câu sau với tượng tự điều hòa mạch? A lúc áp suất truyền vào mạch tăng mạch co lại ngược lại B khi áp suất truyền vào mạch tăng, mạch giãn trái lại C lúc áp suất truyền nuốm đổi, khơng tất cả phản ứng thành mạch D Đáp ứng mạch phụ thuộc vào tế bào nội tị nạnh thành mạch E Khơng câu nêu tốc độ truyền mạch cao ở: A Động mạch chủ B Động mạch to C Tiểu hễ mạch D tất 10 Đơn vị áp suất tĩnh mạch trung tâm: A mmHg B mm nước C cm nước D centimet Hg E những câu sai ĐIỀU HÒA HOẠT ĐỘNG MẠCH MỤC TIÊU: giải thích chế cân bằng chỗ mạch trình diễn trung trọng điểm vận mạch xung hễ thần khiếp trung trung ương vận mạch so sánh chế thần tởm thực đồ gia dụng thể dịch cân bằng hệ mạch CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Vùng thần tởm sau bao gồm tham gia vào phản xạ vận mạch? A Vỏ não B Vùng đồi C Hành óc D Tủy sống E tất câu sự phản xạ áp thụ quan lại có công dụng sau đây? A Nhịp tim tăng, tăng huyết áp B Nhịp tim chậm, gây giãn mạch C Nhịp tim chậm, gây co mạch D Nhịp tim không cố đổi, làm huyết áp tăng E Nhịp tim tăng, gây co mạch 17 Ap lực mạch tăng khi: A Tăng nhịp tim B Thể tích yếu bóp sút C Đàn hồi động mạch công ty tăng D nhỏ nhắn động mạch công ty E tiết áp cồn mạch trung bình tăng bớt áp suất xoang cảnh làm sút yếu tố sau đây? A Nhịp tim B teo thắt tim C áp suất máu D Kích say mê trung chổ chính giữa ức chế tim E Xung cồn giao cảm nước ngoài biên lúc áp thụ quan bị sút kích thích, tất nguyên tố sau tăng, NGOẠI TRỪ: A Cung lượng tim B Nhịp tim C Tổng chống lực ngoại biên D hoạt động thần tởm giao cảm E chuyển động thần kinh phó giao cảm mao mạch bạch huyết không giống mao mạch hệ thống: A Ít thấm B Khơng có lớp tế bào nội mạc C Khơng tất cả valve D Khơng bao gồm hệ trung khu thần kinh E Xẹp áp lực nặng nề mô kẽ tăng Tăng yếu sau làm cho co tiểu động mạch hệ thống: A Nitric oxide B Angiotensin II C Atrial natriuretic peptide D Beta () antagonist E Ion Hydrogen Tính thấm mao quản thấp ở: A Thận B Lách C Gan D não E da Sự phân bố máu vào quan không giống thể điều hoà điều chỉnh kháng lực của: A Động mạch B Tiểu cồn mạch C Cơ thắt tiền mao quản D tĩnh mạch sau mao quản E tĩnh mạch máu 18 10 lúc xoa căng thụ thể áp suất xoang cảnh, khiến tăng: A Tổng phòng lực nước ngoài biên B Áp suất nhĩ bắt buộc C Trương lực tĩnh mạch máu D teo thất E chuyển động thần kinh X 19 SINH THẬN SỰ LỌC TIỂU CẦU THẬN MỤC TIÊU: mô rả cấu tạo nephron, huyết mạch – thần tởm thận, phức hợp cận tiểu cầu trình bày dòng ngày tiết thận, áp suất tuần hồn thận phân tích lọc tiểu cầu thận: màng lọc, dịch lọc, đụng lực học, yếu tố hình ảnh hưởng, ổn định mức lọc CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ kết cấu tế bào sau KHÔNG ĐÚNG nephron? A Tế bào biểu mơ cầu thận tế bào tất cả chân bám vào màng lòng B Tế bào biểu mô ống gần có bờ bàn chải chế tạo ra vi nhung mao C Tế bào biểu mô đoạn dày quai Henle bao gồm bờ bàn chảu thơ sơ, gồm chỗ nối chặt tế bào D Tế bào biểu mơ ống xa tất cả bờ bàn chải những ty lạp thể ống sát E có khoảng 250 ống góp phệ đổ nước tiểu vào bể thận Để minh bạch tế bào biểu mô ống gần tế bào biểu tế bào ống xa, tín đồ ta dựa vào đặc điểm cấu trúc sau đây? A Ống xa có màng lòng dày B Ống gần tất cả màng đáy dày C Ĩng gần có bờ bàn chải rộng lớn D Ống gần chế tác thành phức hợp cạnh ước thận E Ống xa gồm chổ nối chặt tế bào Câu sau KHƠNG ĐÚNG vị trí nephron A ước thận, ống gần ống xa nằm vùng vỏ thận B Đa số nephron nằm trọn vẹn vùng vỏ C số nephron nằm vùng cận tủy D số quai Henle thọc sâu vào vùng tủy E số nephron ở vùng tủy Hệ mạch máu nephron bao gồm phần sau đây, NGOẠI TRỪ: A Tiểu động mạch vào mong thận B Lưới mao mạch bổ dưỡng cầu thận C Tiểu hễ mạch D Lưới mao mạch quanh ống E Quai mao mạch thẳng vasa recta Áp suất tiết mao mạch mong thận cao, dễ ợt cho lọc yếu tố sau đây, NGOẠI TRỪ A Tiểu hễ mạch vào mong thận ngành thẳng ngắn tiểu hễ mạch gian thùy B Lưới mao mạch mong thận gần rượu cồn mạch chủ bụng trăng tròn C Tiểu hễ mạch bao gồm đường kính nhỏ tiểu đụng mạch vào D Tiểu rượu cồn mạch vào bao gồm sức cản tương đối lớn E mẫu máu thận lớn, chiếm ¼ lượng tim Câu sau KHÔNG ĐÚNG màng lọc mong thận thấm qua màng A Tế bào nội mơ mao mạch ước thận bao gồm khe hở với 2 lần bán kính khoảng 160A B Màng đáy có lỗ lọc 2 lần bán kính chừng 110A C Lớp tế bào biểu mơ quấn Bowman gồm lỗ lọc 2 lần bán kính 70A D Sự ngấm qua màng phụ thuộc vào kích thước phân tử vật chất E Tồn albumin bao gồm trọng lượng phân tử lớn khơng lọc qua màng lọc ước thận Màng lọc mong thận gồm cấu trúc sau đây, NGOẠI TRỪ A Tế bào nội tế bào mao mạch mong thận B Màng đáy C những khoảng khe D Macula densa E Tế bào biểu mô cầu thận Câu sau KHÔNG ĐÚNG thành phần dịch lọc ước thận A Lượng protein chiến 0,03% lượn protein ngày tiết tương B Hemoglobin hồng mong lọc qua ước thận khoảng tầm 5% C các ion âm dịch lọc to ion âm ngày tiết tương 5% D các ion dương ion dương máu tương 5% E các chất ko ion hóa ure, creatinin glucose tạo thêm gần 4% Động học tập lọc mong thận dựa vào vào nguyên tố sau đây, NGOẠI TRỪ A Áp suất thủy tĩnh mao mạch ước thận B Áp suất keo dán giấy máu mao mạch ước thận C Áp suất thủy tĩnh bọc Bowman D Áp suất thũy tĩnh mao mạch ước thận quấn Bowman ngăn chặn lại áp suất keo dán máu mao mạch ước thận E thông số lọc nấc lọc cầu thận 1mmHg áp suất thanh lọc 10 mức lọc cầu thận tăng lên tại sao sau đây? A teo tiểu rượu cồn mạch vào B Kích ham mê thần ghê giao cảm thận C chèn lấn bao thận D giảm nồng độ protein máu tương E giảm dòng tiết thận 21 SỰ TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT CỦA ỐNG THẬN CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau KHÔNG ĐÚNG chất tái hấp phụ tiết ống thận? A bao gồm chất tái hấp thu hồn tồn glucoz, protein, lipit B có chất tái hấp thu theo yêu ước vitamin urê C có chất tiết hoàn toàn H+, teo , NH3 D tất cả chất ngày tiết theo yêu ước chất điện giải vượt E Nước tái hập thu theo áp suất thấm vào Na+ tái hấp phụ ống gần theo chế sau đây, NGOẠI TRỪ A Na+ tái hấp thu theo chế vận chuyển lành mạnh và tích cực nguyên phát vật dụng phát bờ màng đáy B mật độ Na+ cao long ống rẻ tế bào, đề nghị Na + khuếch tán trường đoản cú lòng ống vào tế bào C trong tế bào gồm điện âm, lòng ống bao gồm điện dương Na+, cần Na+ khuếch tán vào tế bào D Ở bờ bàn chải có protein mang Na+, với thêm hóa học khzác, đồng vận động từ lòng ống vào tế bào Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thụ glucoz ống gần A Mức lọc glucoz qua cầu thận 100mg/phút, mặt đường huyết 80mg/dL B Ngưỡng thận glucoz 180mb/dL C ví như mức đường huyết ngưỡng, phần glucoz ngưỡng bị thải trừ hết D Glucoz vận chuyển lành mạnh và tích cực thứ phát đồng vận động với mãng cầu + từ lòng ống vào tế bào biểu tế bào E Glucoz chuyên chở theo chế khuếch tán cung ứng từ tế bào dịch khe các câu sau cùng với tái hấp thu axit amin protein ống gần, NGOẠI TRỪ A bao gồm 30g protein lọc qua cầu thận ngày B Protein tái hấp thu ẩm bào tự lòng ống vào tế bào biểu tế bào C Protein tải từ tế bào vào dịch khe nhờ vào chế khuếch tán cung ứng D Axit amin vận động từ lòng ống vào tế bào chế vận chuyển tích cực và lành mạnh thứ vạc đồng chuyên chở E Axit amin vận động từ tế bào vào dịch khe chế khuếch tán hỗ trợ Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thu số chất ống ngay gần A các cation tái hấp thu theo chế tích cực và lành mạnh B phần nhiều anion tái hấp thu theo chế khuếch tán bị động theo cation C Ion bicarbonate tái hấp thu từ lòng ống vào tế bào theo chơ chế khuếch tán D số anion tái hấp thu chế lành mạnh và tích cực như: Cl-, urat, phosphate, sulfat, nitrat E Urê tái hấp hu theo chế khuếch tán tiêu cực Khi bao gồm ADH, phần nước thanh lọc tái hấp thu nhiều nơi sau ống thận A Ống ngay sát 22 B C D E Quai Henle Ống xa Ống góp vỏ Ống góp tủy lúc thiếu ADH, phần nước thanh lọc tái hấp thu những nới sau ống thận A Ống ngay gần B Quai Henle C Ống xa D Ống góp vỏ E Ống góp tủy Câu sau KHƠNG ĐÚNG sức sở hữu ống vận chuyển tối đa glucoz A TmG 320mg/phút B Sức sở hữu ống glucoz thông thường 125mg/phút C Ngượng glucoz thận 180mg/dL huyết tương sức tải ống 225mg/phút D Sức mua ống 400mg/phút lượng glucoz qua nước tiểu 80mg/phút E ví như sức mua ống 320mg/phút, khơng tất cả glucoz nước tiểu trường hợp mức lọc cầu thận tăng, tái hấp thụ muối nước ống sát tăng thăng ước - ống: nguyên tố sau gia nhập trình này, NGOẠI TRỪ A Tăng áp suất thủy tĩnh mao quản quanh ống B bớt nồng độ Na+ xung quanh ống C Tăng áp suất keo dán giấy quanh ống D Tăng cái dịch ống ngay sát E Tăng cái máu mao mạch quanh ống 10 Độ thẩm thấu dịch phần nephron SAI? A Dịch tự ống sát đổ vào quai Henle gồm độ thẩm thấu 300 mosm/L B Dịch khe tủy thận, từ bỏ vùng tủy tới vùng tủy bao gồm độ thấm vào từ 300 mosm/L mang đến 1200 mosm/L C Dịch ống mang lại chóp quai Henle gồm độ thẩm thấu 300 mosm/L D Dịch từ bỏ quai Henle vào ống xa có độ thẩm thấu 100 mosm/L E Dịch xuống ống góp bao gồm độ thẩm thấu 300 mosm/L 23 SỰ TÁI HẤP THU VÀ BÀI TIẾT Ở ỐNG XA VÀ ỐNG GÓP - SỰ BÀI XUẤT NƯỚC TIỂU MỤC TIÊU: Trình bày hoạt động ống xa: tái hấp thụ Na +, máu K +, ngày tiết ion H+, tái hấp thu nước mô tả vận động ống góp: huyết nước tiểu sệt hay trộn lỗng, mục đích hormon chống niệu ADH giải thích xuất nước tiểu: dẫn nước tiểu niệu quản, cấu trúc bàng quang bày bán thần kinh, lực căng áp suất bàng quang, sự phản xạ tiểu tiện vai trò trung tinh thần kinh điều hòa phản xạ tiểu luôn thể CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Độ thẩm thấu dịch qua phần khác nephron sau, NGOẠI TRỪ: A Dịch đẳng trương vào quai Henle B Dịch ưu trương qua ngành xuống quai C Dịch đẳng trương tách quai Henle D Dịch đẳng trương vào ống góp E Dịch ưu trương tránh ống góp trong ống xa, tái hấp thụ Na+ tăng lên vì sao sau đây? A Kích đam mê thần gớm giao cảm thận B bài tiết hormon lợi niệu natri tâm nhĩ C bài trừ ADH D bài trừ aldosteron E bài tiết prostaglandin số lượng K + xuất thận giảm đk sau đây? A Tăng dòng dịch ống xa B Tăng nút aldosteron ngày tiết tuần hồn C Tăng chính sách ăn bao gồm K + D sút tái hấp thụ Na+ ống xa E Tăng mật độ angiotensin II máu Trong so sánh sau ống xa ống đề nghị nephron câu SAI? A Ống xa chịu tác dụng aldosteron những ống ngay sát B Ống xa thấm H+ ống sát C Ống xa không còn K+ các ống ngay gần D Ống xa chịu tính năng ADH những ống gần E Đoạn pha loãng nửa đầu ống xa ngấm nước ống ngay gần Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thụ urê? A Lượng urê xuất qua nước tiểu chiếm phần chừng 50% lượng urê lọc qua cầu thận B Ống ngay gần tái hấp phụ urê chế khuếch tán tiêu cực theo cầu thang nồng độ C tại ngành xuống quai Henle, urê khuếch tán tự dịch khe tủy vào lòng ống D Ống góp tủy ngấm urê cách vừa buộc phải E Ống xa sau ống góp vỏ ngấm với urê 24 Câu sau KHÔNG ĐÚNG tái hấp thu nước? A Ống sát tái hấp thụ 65% nước B Quai Henle tái hấp phụ 15% nước C Ống xa tái hấp thu nước 27L / 24giờ D Ống góp tái hấp phụ 9,3% nước E Nước tiểu chiếm phần 0,7% nước tức l,26L/24giờ Câu sau KHÔNG ĐÚNG bàng quang? A nhì niệu quản đổ vào bọng đái hai góc cao tam giác trigone B Khi bàng quang co, thành bọng đái áp chặt vào lỗ niệu đạo, làm cho nước tiểu không trào ngược lên bể thận C Trương lực tự nhiên thắt tiện lợi cho thủy dịch từ bọng đái niệu đạo D Cơ thắt ngồi thắt vân chịu bỏ ra phối vỏ óc E Thần kinh bỏ ra phối bàng quang thần kinh chậu liên hệ với tủy sinh sống qua đám rối cùng, đoạn S2 S3 Câu sau KHÔNG ĐÚNG lực căng vách bàng quang? A Khi có từ 30 – 50 ml nước tiểu, áp suất bàng quang tăng lên từ – 10 cm nước B khi thể tích nước tiểu từ 200 – 300 ml, áp suất bóng đái tăng nhanh C Khi có từ 300 – 400 ml, áp suất tăng nhanh, áp suất sở D Khi bọng đái đầy nước tiểu, kích thích hợp gây teo bàng quang, làm áp suất tăng từ bỏ vài ba centimét mang đến 100 cm nước E lúc khơng bao gồm nước tiểu, áp suất bàng quang khơng Câu sau KHƠNG ĐÚNG sự phản xạ tiểu tiện? A Khi bức xạ tiểu tiện đầy đủ mạnh, gây bức xạ qua dây thần kinh thẹn, ức chế thắt B sự phản xạ tiểu tiện phản xạ tủy từ bỏ động, bị ức chế hay kích ưng ý trung trọng tâm thân não, ước não vỏ óc C những trung tâm liên tục ức chế sự phản xạ tiểu tiện, ý hy vọng D các trung tâm rào cản tiểu tiện, tất cả phản xạ tè tiện, biện pháp co liên tiếp thắt bóng đái E lúc thời đi tiểu đến, trung trung ương kích ưa thích gây bức xạ tiểu tiện, đồng thời ức chế thắt 10 Câu sau KHÔNG ĐÚNG dây thần kinh bỏ ra phối bàng quang? A đông đảo sợi cảm xúc thần tởm chậu dấn cảm mức độ căng vách bóng đái B đầy đủ sợi vận tải thần ghê chậu sợi phó giao cảm C hầu hết sợi tải dẫn truyền qua thần khiếp thẹn cho tới thắt bóng đái ngồi điều khiển và tinh chỉnh khơng theo ý muốn D số đông sợi giao cảm qua thần gớm hạ vị, contact với đoạn L2 tủy sống có công dụng kích đam mê mạch ngày tiết E một vài sợi thần kinh cảm xúc qua mặt đường thần ghê giao cảm đưa cảm hứng đầy đau bàng quang 25 CHỨC NĂNG ĐIỀU HỊA NỘI MƠI CỦA THẬN MỤC TIÊU: Phân tích ổn định nội mơi: điều hòa nồng độ hóa học huyết tương, điều hòa áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào, điều hòa thể tích máu, cân bằng độ pH thể cân bằng huyết áp CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Aldosteron có tác dụng mạnh đoạn ống thận? A ước thận B Ống sát C Đoạn mỏng manh quai Henle D Đoạn dày quai Henle E Ống góp vỏ Câu sau với tính năng ADH thận? A Tăng mức lọc cầu thận B Tăng xuất Na+ C Tăng tính ngấm ống xa ống góp nước D Tăng xuất nước E Tăng tính ngấm quai Henle nước nếu như ADH ngày tiết nhiều, tượng sau xảy ra? A Na+ tiết tương thấp chức năng pha loãng nước B Na+ tiết tương thấp chức năng ức chế thẳng ADH tái hấp thu Na + ống xa C Khơng có thay đổi Na+ máu tương, chức năng pha lỗng nước cân chức năng kích mê say trực tiếp ADH tái hấp thu Na + ống xa D Na+ tiết tương cao tác dụng kích ham mê trực tiếp ADH tái hấp phụ Na+ ống xa E Na+ máu tương cao tính năng ADH làm tăng xuất nước ống góp lúc ADH tiết mức có chức năng sau đây, NGOẠI TRỪ: A lượng nước toàn phần thể tăng B lượng nước tiểu sút C nồng độ Na+ máu tương tăng D Độ thẩm thấu thủy dịch tăng E Độ thẩm thấu tiết tương giảm những câu sau cùng với chức điều hòa nội mơi thận, NGOẠI TRỪ: A Thận ổn định thành phần nồng độ chất huyết tương B Điều hòa áp suất thấm vào dịch ngoại bào C Điều hòa con số tiểu cầu D Điều hòa nồng độ ion H+ độ pH thể E Điều hòa áp suất máu Câu sau KHÔNG ĐÚNG áp suất thấm vào dịch nước ngoài bào? 26 A Độ thấm vào dịch ngoại bào đa số nồng độ mãng cầu +, chiếm phần 90 B C D E xác suất Glucose urê không sinh sản độ thẩm thấu do ADH giữ lại nước, làm bớt áp suất thẩm thấu cảm hứng khát xuất tế bào nước khung người thèm ăn uống muối giảm nồng độ mãng cầu + dịch ngoại bào các yếu tố sau tham gia cân bằng thể tích tiết dịch ngoại bào, NGOẠI TRỪ? A phản xạ thể tích : thể tích tiết tăng thể tích thủy dịch tăng B nguyên tố lợi tè natri trung tâm nhĩ C công dụng aldosterone D Angiotensin II E tác dụng ADH, làm tăng natri ngoại bào F Câu sau KHÔNG ĐÚNG ngày tiết ion H+? A Ion H+ ngày tiết lòng ống theo chế vận chuyển tích cực và lành mạnh thứ phân phát ống gần, đoạn dày ngành lên quai Henle ống xa B Ở ống xa sau ống góp, ion H+ tiết chế vận chuyển tích cực và lành mạnh nguyên vạc C phép tắc vận chuyển lành mạnh và tích cực nguyên phát chiếm 5% toàn ion H+ ngày tiết D nồng độ ion H+ cô quánh cao làm tăng cường độ pH dịch ống E lúc độ pH đạt tới 4,5 làm kết thúc tiết ion H+ Câu KHƠNG ĐÚNG cân bằng thăng toan kiềm máu? A lúc bị toan huyết, mức tiết ion H+ thận tăng, tăng lượng ion bicarbonate dịch nước ngoài bào B lúc bị kiềm huyết, độ đậm đặc ion bicarbonate dịch bào giảm, thận bớt tiết ion H+ ion bicarbonate tái hấp phụ C những ion bicarbonate thừa bị nockout qua nước tiểu sở hữu theo ion Na+ D nhì hệ đệm chuyên chở ion H+ nút hệ phosphate hệ NH3 E một vài hệ đệm ion H+ không giống hệ urate citrate 10 Câu sau KHÔNG ĐÚNG hệ đệm NH3 thận? A NH3 tế bào ống thận rút từ bỏ glutamine xúc tác men glutaminase B một số trong những NH3 chế tạo ra thành tự khử acid amin acid glutamic amino acid không giống C NH3 khuếch tán bị động từ tế bào vào lòng ống kết phù hợp với H+ để tạo nên thành ion NH4 + D NH4 + khuếch tán qua màng để quay lại tế bào E Lượng NH4+ nước tiểu kiềm ngay sát khơng, lượng nước tiểu acid cao 27 CHỨC NĂNG NỘI TIẾT CỦA THẬN - THĂM DÒ CHỨC NĂNG THẬN MỤC TIÊU: so với chức nội máu thận: hệ renin - angiotensin với chức cân bằng huyết áp; hệ erythropoietin cùng với chức kích đam mê sản sinh hồng cầu; hệ 1,25 dihydroxycholecalciferol với đưa hóa canxi phosphat thể mô tả phương pháp thăm dò chức thận độ thải: dò la chức lọc cầu thận, dò la chức tái hấp thụ tiết ống thận, C H2O từ Phân loại chất lợi niệu chế chức năng Giải thích phương pháp dùng thận nhân tạo CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ Câu sau với renin? A Renin máu tế bào mong thận B Sự ngày tiết renin dẫn tới Na+ nước từ huyết tương C Tăng máu áp cồn mạch thận gây kích say mê tiết renin D Renin biến hóa angiotensinogen thành angiotensin I E Renin thay đổi angiotensin I thành angiotensin II Sự giải phóng renin từ tinh vi cạnh cầu thận bị ức chế nhân tố sau đây? A Kích thích hợp thần khiếp giao cảm B Prostaglandin C mật độ Na+ máu sút D Kích ưa thích macula densa E Tăng áp suất tiểu động mạch vào Angiotensin II có chức năng sau đây, NGOẠI TRỪ: A Gây co tiểu rượu cồn mạch nước ngoài biên, khiến tăng tiết áp tâm thu chổ chính giữa trương B Kích ưa thích lớp ước vỏ thượng thận huyết aldosteron C tạo tiết acetylcholin làm tăng dẫn truyền qua xináp D gây hết ADH E Gây teo tiểu động mạch thận Angiotensin II có chức năng sau thận, NGOẠI TRỪ: A Gây teo tiểu cồn mạch co nhẹ tiểu đụng mạch vào B teo tiểu đụng mạch ra, làm biến hóa mức lọc cầu thận C teo tiểu đụng mạch ra, làm sút xuất dịch D Làm giảm xuất sản phẩm chuyển hóa E tác dụng đặc hiệu angiotensin II thận giữ muối nước đến thể Câu sau KHÔNG ĐÚNG sinh hồng cầu? A Sự thiếu máu thiếu oxy gây kích mê thích tế bào cạnh mong thận B tinh vi cạnh ước thận bị kích mê thích tiết erythrogenin C Erythrogenin vận động enzym, cắt gobulin huyết tương thành erythropoietin 28 D Erythropoietin kích thích tế bào cội tủy xương đưa thành chi phí nguyên hồng mong E Thiếu huyết thiếu oxy trực tiếp kích đam mê tủy xương sinh hồng ước Tiêu chuẩn sau chất dùng để đo nút lọc mong thận SAI? A Lọc hoàn toàn qua mong thận B ko tái hấp thu ống thận C Được huyết ống thận D không dự trữ thể E Không gắn protein Một hóa học lọc tự do, mà lại clearance lại nhỏ clearance inulin lý do sau đây? A bao gồm tái hấp thu hóa học ống thận B gồm tiết hóa học ống thận C chất khơng tiết ko tái hấp thụ ống thận D chất gắn cùng với protein ống thận E hóa học tiết ống gần những ống xa Thơng số sau KHƠNG đo clearance? A nút lọc mong thận B loại huyết tương có hiệu thận C loại máu thận D dòng huyết tương tủy thận E dòng nước tiểu xuất Tiêu chuẩn sau chất dùng để đo chức máu ống thận SAI? A Lọc hoàn toàn qua cầu thận B Được tiết hoàn toàn ống C Được tái hấp "thu ống D Không gửi hóa thể E Khơng độc thể 10 nếu chất có động mạch thận, khơng có tĩnh mạch thận, nguyên nhân sau đây? A Clearance với khoảng lọc cầu thận B Nó nên tiết ống thận C nồng độ nước tiểu phải cao nồng độ máu tương D Clearance cái huyết tương thận E Khơng câu nêu 29 30 ... Protein nhỏ gọi proteoglycan D Glycocalyx gắn tế bào với để tạo thành thành mô E Glycocalyx gia nhập vào bội nghịch ứng men các tế bào sau tế bào prokariot, nước ngoài trừ: A Hồng cầu B Vi sinh vật đối chọi bào C Vi... Màng lysosom ngăn men thủy phân khơng cho tiếp tục xúc với hóa học khác nguyên tố tế bào D Tế bào tiêu chất qua nhì trình độ ẩm bào thực bào E Lysosom chứa men lysozym, phân giải màng vi khuẩn, lysoferrin... Lysoferrin đính thêm sắt sắt kẽm kim loại khác những câu sau với lysosom, NGOẠI TRỪ: A Tất thành phầm tiêu hóa lysosom tế bào áp dụng B Lysosom tạo thành Golgi C Lysosom tiêu hóa kết cấu tế bào bị phá hủy, vi