Thời gian xét nghiệm các bệnh xã hội

     
*

*

*

Một số bệnh dịch xã hội (bệnh tình dục, STDs) với mức độ lan truyền nhanh rất có thể theo bạn bệnh xuyên suốt đời. Xét nghiệm bệnh tình dục kịp thời giúp phát hiện bệnh ở gian đoạn mau chóng để kiểm soát và điều hành hiệu quả.