Thời điểm trong tiếng anh là gì

     

Giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong tiếng Anh (prepositions of time) rất đa dạng chủng loại vì vậy phương pháp dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn sẽ trở cần khó khăn còn nếu không nắm được nguyên tắc hay kết cấu của những giới từ thời gian. Nếu hiểu rằng cách thực hiện giới từ bỏ chỉ thời gian thì giới từ đang nằm trong vòng tay. Bài viết sau phía trên sẽ chuyển ra cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ Anh như at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to. Chúng ta cùng ban đầu với bảng bắt tắt ngữ pháp giới trường đoản cú chỉ thời gian.

Bạn đang xem: Thời điểm trong tiếng anh là gì

*

Bảng tóm tắt ngữ pháp giới tự chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to

BẢNG TÓM TẮT CÁCH DÙNG GIỚI TỪ CHỈ THỜI GIAN trong TIẾNG ANH
Giới TừCách dùngVí dụ
atgiờat 5 o"clock, at 4:30
buổi trong ngàyat noon, at night, at midnight, at weekend, at lunchtime, at dinnertime, at breakfast time
thời gian trong ngàyat 6 o’clock; at midnight
Kỳ nghỉ ngơi lễat Christmas; at Easter
cụm từ gắng địnhat the same time
onngày (days)on Tuesday, on her birthday, on Christmas Day
ngày + mon hoặc mon + ngàyon the 1st of January / on Feb 2nd
ngày + morning/afternoon/evening/nighton Monday morning
dịp lễ + ngàyon Easter Friday
buổi + ngày tháng (tháng ngày) buổi + tomorrowon the afternoon of Feb 2nd on the evening of tomorrow
inthángin January; in October
mùain spring; in the winter of 1990
nămin 1978; in 2009
thập kỉ, thiên niên kỉin the 1980s; in the 18th century
buổi trong ngày (ngoại lệ) - xem xét lại giới tự on nghỉ ngơi trênin the morning; in the afternoon; in the evening
khoảng thời gianin three days; in 5 minutes
thành ngữin time (kịp giờ)
Không giới từnext / last / this / every + buổi/ngày/tháng/năm…next month, next week, this afternoon…
today, tomorrow, yesterday
forhành động trong một khoảng thời gianfor 2 days
duringtrong khoảng thời gian nào đó, thì một hành vi khác diễn raduring the holidays
sincemốc thời giansince tomorrow
between (and)2 điểm thời gianbetween Friday & Saturday
from … to2 điểm thời gianfrom Friday lớn Saturday
from… till/untilfrom Friday till Saturday
from Friday untill Saturday
till/untilcho cho đến khi mà / tới tầm màtill / until next week
wait till/untill I come
withintrong vòng khoảng thời gianwithin 5 working days
not untilkhông làm những gì ….trước lúc ….we didn"t eat till midnight
don"t get down till the train has stopped
aftermuộn rộng (thời gian)after school
beforesớm hơn (thời gian)before Christmas eve
bykhông muộn hơn; vào tầm hay trước (mốc thời gian)by Monday
up to lớn = up untillên đến (không nhiều hơn nữa một khoảng tầm thời gian)up to yesteday
agođiều gì đã xẩy ra trước cơ hội nói5 minutes ago
pastdùng với giờhalf past six
todùng với giờhalf to lớn six

Cách dùng giới từ bỏ chỉ thời gian

Để sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up lớn một giải pháp đúng đắn, chúng ta phải nắm rõ cách sử dụng của chúng, họ cùng tìm kiếm hiểu.

Cách thực hiện giới tự in on at chỉ thời gian

In on at là 3 giới từ bỏ thường chạm mặt nhất trong các bài tập về giới từ bỏ chỉ thời gian, nguyên tắc ghi nhớ

– at + tiếng : lúc, vào lúc

Ví dụ: at 7 o’clock : dịp 7 tiếng ; at Easter : vào lễ Phục sinh; at Christmas: vào lễ giáng sinh

– on + ngày: vào

Ví dụ: on Tuesday : vào máy 3 ; on Oct 17th: vào trong ngày 17/10; on the morning of tomorrow: vào sáng ngày mai

– in + tháng/mùa/năm/thập kỉ/thiên niên kỉ : trong vào

Ví dụ: in Winter: vào mùa Đông; in the 1980s: vào hồ hết thập niên 1980

ngoại lệ: in the morning/afternoon/evening: vào buổi sáng/trưa/chiều

*

Giới tự by chỉ thời gian

– by + thời gian : vào tầm hoặc trước thời gian nào đó

Ví dụ: by Monday: trước lắp thêm 2

By = before

Cách sử dụng giới từ chỉ thời gian before

before + thời gian: trước, trước khi

Ví dụ: before noon, before New Year Eve, before next year

Before leaving he said goodbye to lớn each of them. Trước khi đi, anh ấy chào thân ái từng người trong những họ.

Giới từ thời hạn after

after + thời gian / danh trường đoản cú (hiểu ngầm là thời gian): sau, sau khi

Ví dụ: after 7 pm; 30 minutes after 7 am

I’ll see you after class. Tôi sẽ gặp mặt anh sau buổi học.

Some people believe in life after death. Một vài người tin có cuộc sống đời thường sau lúc chết.

Giới từ bỏ chỉ thời gian trong giờ đồng hồ anh: till/until

till / untill + thời gian / danh từ bỏ : mang đến khi, cho tới khi

Ví dụ: Up till 1918, women in Britain were not allowed khổng lồ vote. Đến năm 1918, thiếu nữ nước Anh không được phép bỏ phiếu bầu.

How long is it till your baby is due? Còn bao thọ nữa là đến kỳ sinh nở?

Giới từ bỏ đi với thời gian up to

up lớn = up until = đến, đến đến

Ví dụ: Up to lớn two hundred people were on board the ship. Đến 200 người có mặt trên tàu.

We can teach dancers up to lớn intermediate cấp độ here. Bạn có thể dạy diễn viên múa có trình độ chuyên môn trung cấp cho tại đây.

Cách sử dụng giới từ thời gian between

between …(and)…..: giữa 2 điểm thời gian

Ví dụ: There is a break of ten minutes between classes. Có giờ giải lao 10 phút giữa các buổi học.

The siêu thị is closed for lunch between 12.30 và 1.30. Siêu thị đóng cửa suốt buổi trưa giữa 12.30 – 1.30.

Xem thêm: Thông Báo Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Ngành Tâm Lý Học 2018, Ngành Tâm Lý Học

Cách dùng các giới từ chỉ thời hạn from……..to, from ……till………, from……until……..

from …… to lớn ………, from………..till………., from………….until……….. = between : từ bỏ …….đến……..

Ví dụ: The museum is xuất hiện from 9.30 khổng lồ 6.00 Tuesday to Sunday. Bảo tàng open từ 9.30 cho 6.00 từ Thứ bố đến công ty Nhật.

Giới tự trước thời gian during

during: vào lúc, trong thời gian –> nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian một sự việc xảy ra khi một hành vi khác diễn ra

Ví dụ: They work during the night and sleep by day. Họ làm việc vào ban đêm và ngủ vào ban ngày. (Nhấn to gan lớn mật thời gian đêm tối là thời gian họ có tác dụng việc)

I woke up several times during the night. Tôi thức dây những lần trong đêm.

The programme will be shown on television during the weekend. Chương trình sẽ tiến hành chiếu bên trên truyền hình vào cuối tuần.

Cách dùng giới từ bỏ chỉ thời hạn trong giờ anh for

for + khoảng giời gian: vào khoảng thời gian ; được dùng để nhấn mạnh khoảng thời gian ra mắt của hành vi hay sự việc nào đó.

Ví dụ: for ages: trong thời gian dài;

I have been working as a director for 5 years. Tôi sẽ làm người có quyền lực cao được / vào 5 năm. Nhấn mạnh vấn đề khoảng thời gian 5 năm, ra mắt “working…”

Sử dụng giới từ chỉ thời hạn since

since + mốc thời hạn / mệnh đề ở quá khứ đơn: từ / tự khi

Ví dụ: He started working for the company when he left school, and has been there ever since (= and is still there) . Anh ấy bước đầu làm câu hỏi cho doanh nghiệp khi tách trường học, cùng đã sinh sống đó tính từ lúc đó (= và vẫn sống đó)

Giới từ thời hạn tiếng anh within

within + khoảng tầm thời gian: trong khoảng thời gian/trong khoảng chừng thời gian

Ví dụ: within three months: trong vòng ba tháng; within an hour: trong vòng một giờ

Within a short space of time you could be speaking perfect English! trong một khoảng thời hạn ngắn, bạn cũng có thể nói giờ Anh hoàn hảo!

Các giới tự chỉ thời gian trong giờ anh past, to

past/ khổng lồ + giờ: thừa (qua, sau) / yếu (đến, tới)

It’s a quarter to lớn six. 6 giờ yếu 15 phút.

Trước thời hạn dùng giới trường đoản cú gì ago

thời gian + ago: cách/ vẫn qua / trước (đó)

Ví dụ: 2 weeks ago: cách đó 2 tuần

She left the house over an hour ago. Cô ấy đã ra khỏi nhà rộng một giờ trước.

The dinosaurs died out 65 million years ago. Khủng long thời tiền sử đã chết cách đây 65 triệu năm.

Bài tập trắc nghiệm về giới tự trong giờ đồng hồ anh bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online bao gồm đáp án (Bài 1A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 2A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 3A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online gồm đáp án (Bài 4A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 5A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online có đáp án (Bài 6A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online có đáp án (Bài 7A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 8A)

100 câu bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online bao gồm đáp án

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực con đường (Bài 9A – gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh trực đường (Bài 10A – tất cả đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh trực tuyến (Bài 11A – có đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online (Bài 12A – bao gồm đáp án)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 13A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online có đáp án (Bài 14A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 15A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ đồng hồ Anh online tất cả đáp án (Bài 16A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online gồm đáp án (Bài 17A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ tiếng Anh online bao gồm đáp án (Bài 18A)

Bài tập trắc nghiệm giới từ giờ Anh online tất cả đáp án (Bài 1B)

Kết luận: biện pháp dùng giới trường đoản cú chỉ thời hạn trong giờ Anh at, on, in, by, after, before, till/until, between, during, for, since, from, to, past, within, ago, up to mỗi từ gồm cách sử dụng riêng, chúng ta cần nắm rõ cấu trúc, công thức và ý nghĩa của từng giới từ 1 thì mới có thể sử dụng giới từ bỏ chỉ thời hạn một cách đúng đắn được. Trong quy trình biên soạn, chắc chắn rằng có gần như thiếu sót, ý muốn nhận được đóng góp và comment của bạn dưới bài viết.