Thi đậu tiếng anh là gì

     
chủ thể từ vựng giờ Anh về thi cử có tương đối nhiều từ vựng liên quan, bạn cũng có thể tham khảo bài viết dưới đây để cải thiện vốn tự vựng của bản thân mình nhé.

Bạn vẫn xem: Thi đậu giờ anh là gì

Những kỳ thi liên tiếp khiến cho bạn ít nhiều mệt mỏi và căng thẳng mệt mỏi phải không nào. Nhưng đây cũng là chủ đề thân thuộc mà chúng ta thường gặp gỡ trong cuộc sống thường ngày hàng ngày. Từ chủ thể này chúng ta cũng có thể học được không ít từ mới tiếng Anh đó. Cùng mày mò từ vựng giờ đồng hồ Anh công ty đề thi cử nhé.


Bạn đang xem: Thi đậu tiếng anh là gì

*

Từ vựng tiếng Anh tương quan đến chủ đề thi cử, học tập

1. Tự vựng giờ Anh trước kỳ thi

- exam: kỳ thi

- revise = ôn thi

Ex: I have to revise for my French kiểm tra tomorrow. (Tôi yêu cầu ôn bài bác cho bài xích kiểm tra giờ đồng hồ Pháp ngày mai.)

- swot up = revise = (cách call thông tục) cày

Ex: Make sure you swot up on the knowledge before the exam next week. (Hãy cứng cáp là tôi đã ôn kĩ kỹ năng và kiến thức cho kì kiểm soát vào tuần tới.)

- cram = (cách hotline thông tục) nhồi nhét kiến thức

Ex: John has been cramming for his Spanish thử nghiệm on next Monday. (John học dồn để thi tiếng Tây Ban Nha vào thứ Hai tới.)

- learn by heart / memorise = học thuộc lòng

(Bài tập về đơn vị là công ty chúng tôi phải học tập thuộc lòng bài xích phát biểu này.)


Xem thêm: Lý Thuyết Sinh Học 11 Bài 1, Bài 1: Sự Hấp Thu Nước Và Muối Khoáng Ở Rễ

*

Bạn ao ước nói "đạt kết quả cao vào thi cử" bằng tiếng Anh thì nói như thế nào?

2. Trường đoản cú vựng giờ Anh trong khi thi

- cheat / copy / use a crib sheet = tảo cóp

Ex: Kids have always found ways of cheating in school exams. (Bọn trẻ luôn luôn tìm cách để gian lận trong số kì thi.)

- get a good / high mark = thi tốt

Ex: I am going lớn get a good mark in the entrance examination. (Tôi đã đạt tác dụng tốt trong kì thi tuyển chọn sinh đại học.)

- get a bad / low mark = thi không tốt

Ex: I'm afraid of getting a bad mad. (Tôi sợ mình thi ko tốt.)

- pass with flying colours = đậu thi cùng với số điểm cao

Ex: The officer training was gruelling, but he came through with flying colours. (Khóa đào tạo sĩ quan liêu thật sự vất vả tuy nhiên anh ấy đã đậu với điểm số cao.)

- scrape a pass = chỉ toàn vẹn đậu

Ex: I just managed to lớn scrape a pass. The exam was really difficult. (Em chỉ đầy đủ điểm để đậu thôi. Bài xích thi thật sự cực nhọc quá.)

3. Những từ vựng giờ đồng hồ Anh liên quan đến chủ thể thi cử

- take an exam / teik æn ig´zæm/: đi thi

- cheat /tʃit/: gian lận

- Qualification /,kwalifi’keiSn/: bởi cấp

- Graduate /’grædjut/: xuất sắc nghiệp

- retake /,ri:’teik/ : thi lại

- chạy thử taker /test teikə(r)/ : sĩ tử, bạn thi

- examiner /ig´zæminə/: tín đồ chấm thi


*

Chủ đề thi cử trong tiếng Anh có không ít từ vựng hay

- mark /mɑːrk /, score /skɔː /, grade /ɡreɪd /: điểm, điểm số

- pass /pæs /: điểm trung bình

- credit / ˈkredɪt/: điểm khá

- distinction /dɪˈstɪŋkʃn/: điểm giỏi

- high distinction /haɪ dɪˈstɪŋkʃn/: điểm xuất sắc

- pass (an exam) /pæs/: đỗ

- materials /məˈtɪriəlz/: tài liệu

- term /tɜːrm / (Br); semester /sɪˈmestər/ (Am): học tập kỳ

- thử nghiệm /test /, testing /ˈtestɪŋ/: kiểm tra

- poor performance /pɔːr pərˈfɔːrməns / : kém (xếp các loại hs)

- Graduation examination (n): kỳ thi xuất sắc nghiệp

- vày your homework/revision/a project on something:Làm bài xích tập về nhà/ôn tập/làm vật dụng án

- work on/write/do/submit an essay/a dissertation/a thesis/an assignment/a paper: làm/viết/nộp bài luận/luận án/khóa luận/bài được giao/bài thi

- finish/complete your dissertation/thesis/studies/coursework: hoàn toàn luận văn/khóa luận/bài nghiên cứu

- hand in/ turn in your homework/essay/assignment/paper: nộp bài tập về nhà/bài luận/bài tập được giao/bài thi

- study/prepare/revise/review/(informal) cram for a test/an exam: học/chuẩn bị/ôn tập/học nhồi nhét cho bài xích kiểm tra/bài thi

- take/do/sit a test/an exam: làm bài kiểm tra/bài thi

- straight A: luôn luôn dẫn đầu lớp

- plodder: siêng năng bù thông minh

Bạn có thể bài viết liên quan nhiều chủ thể từ vựng tiếng Anh bên trên trang film1streaming.com để bổ sung thêm vốn tự vựng của chính mình nhé.