Tên các khoa phòng trong bệnh viện bằng tiếng anh

     
Tên các khoa chống trong bệnh dịch viện bởi tiếng Anh là the departments in the hospital by. Từng khoa phòng căn bệnh viện đều có một chức năng khác nhau. Trường đoản cú vựng giờ Anh về các phòng khoa trong dịch viện.

Bạn đang xem: Tên các khoa phòng trong bệnh viện bằng tiếng anh


Tên các khoa chống trong bệnh viện bằng giờ đồng hồ Anh là the departments in the hospital by. Bao gồm những khoa đi khám và điều trị cho người bị bệnh như tim mạch tổng quát, nội soi, nội tiết, hô hấp, cấp cứu tổng hợp. Một căn bệnh viện đề nghị có đa dạng chủng loại và không thiếu các khoa để đón nhận bệnh một bí quyết chu đáo nhất.

Chức năng những khoa phòng trong căn bệnh viện bằng tiếng Anh.

Internal medicine is a key department, related to many specialties in the hospital, the department must be located in the hospital center, convenient for resuscitation, first aid, và paraclinical tests.

*

Khoa nội là khoa trọng điểm, có tương quan đến nhiều chuyên khoa trong căn bệnh viện, khoa cần được bố trí ở trung tâm dịch viện, dễ dàng cho công tác làm việc hồi sức cấp cho cứu fan bệnh, làm những xét nghiệm cận lâm sàng.

The department of orthopedics and I and II specialists are capable of performing a variety of transgression techniques, dealing with complex wounds, bone combination surgery, và carpal tunnel syndrome surgery.

Khoa chấn thương chỉnh hình team ngũ bác sĩ chăm khoa I và II có chức năng thực hiện những kỹ thuật thừa tuyến, xử lý những vết thương phức tạp, phẫu thuật kết hợp xương, mổ xoang hội bệnh ống cổ tay.

Từ vựng tiếng Anh về các khoa trong căn bệnh viện.

Allergy /ˈæl.ə.dʒi/: không thích hợp học.

Cardiology /ˌkɑː.diˈɒl.ə.ɡi/: Khoa tim.

Dermatology /ˌdɜːməˈtɒl.ə.dʒi/: siêng khoa domain authority liễu.

Dietetics /daɪəˈtet.ɪks/: Khoa dinh dưỡng.

Xem thêm: Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Trên Vịt Và Các Bệnh Thường Gặp Trên Vịt Thịt

Diagnostic imaging department /ˌdaɪ.əɡˈnəʊ sɪs ɪˈmɪdʒ.ɪŋ dɪˈpɑːt.mənt/: Khoa chẩn đoán hình hình ảnh y học.

Endocrinology /ˌen.dəʊ.krɪˈnɒl.ə.dʒi/: khoa nội tiết.

Gynecology /ˌɡaɪ.nəˈkɑː.lə.dʒi/: Phụ khoa.

Gastroenterology /ˌɡæs.trəʊˌen.təˈrɒl.ə.dʒi/: Khoa tiêu hoá.

Geriatrics /ˌdʒer.iˈæt.rɪks/: Lão khoa.

Haematology /ˌhiː.məˈtɒl.ə.dʒi/: Khoa ngày tiết học.

Internal medicine /ɪnˈtɜː.nəl ˈmed.ɪ.sən/: Nội khoa.

Inpatient department /ˈɪnpeɪʃnt dɪˈpɑːt.mənt/: Khoa bệnh nhân nội trú.

Nephrology /nɪˈfrɒl.ə.dʒi/: Thận học.

Neurology /njʊəˈrɒl.ə.dʒi/: Khoa thần kinh.

Oncology /ɒŋˈkɒl.ə.dʒi/: Ung thư học.

Bài viết tên các khoa phòng trong bệnh viện bởi tiếng Anh được tổng hợp bởi giáo viên trung trung tâm tiếng Anh film1streaming.com.