Số trung bình cộng là gì lớp 7

     

Toán 7 bài bác số trung bình cùng lớp 7: định hướng trọng tâm, giải bài tập sách giáo khoa số trung bình cùng lớp 7: giúp học viên nắm vững kiến thức ngắn gọn


*
*

BÀI 4: SỐ TRUNG BÌNH CỘNG

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM

1. Số trung bình cộng của vệt hiệu

Dựa vào bảng “tần số”, ta hoàn toàn có thể tính số trung bình cộng của một tín hiệu (gọi tắt là số trung bình cùng và kí hiệu là ) như sau:

+ Nhân từng quý giá với tần số tương ứng.

Bạn đang xem: Số trung bình cộng là gì lớp 7

+ Cộng toàn bộ các tích vừa kiếm tìm được.

+ phân tách tổng đó cho số các giá trị (tức tổng các tần số).

+ Ta tất cả công thức:

Trong đó: giá trị khác nhau của cực hiếm

tần số tương ứng.

là số các giá trị.

2. Ý nghĩa của số mức độ vừa phải cộng

+ Số trung bình cùng thường được dùng làm “đại diện” đến dấu hiệu, đặc biệt là khi hy vọng so sánh các dấu hiệu thuộc loại.

+ Khi những giá trị của vết hiệu có khoảng chênh lệch khôn cùng lớn đối với nhau thì không nên lấy số vừa phải cộng có tác dụng đại diện.

+ Số trung bình cộng rất có thể không ở trong dãy quý giá của dấu hiệu.

3. Mốt của dấu hiệu

+ kiểu mốt của tín hiệu là giá chỉ trị bao gồm tần số lớn số 1 trong bảng tần số; kí hiệu là . Bao gồm dấu hiệu có rất nhiều hơn nhì mốt hoặc các hơn.

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP

Dạng 1. Tính số trung bình cùng của dấu hiệu

Cách giải:

+ căn cứ vào bản số liệu, bảng tần số, thực hiện công thức tính .

+ Khi những giá trị của vết hiệu có tầm khoảng chênh lệch siêu lớn so với nhau thì không nên lấy số trung bình cộng làm thay mặt đại diện cho tín hiệu đó.

Dạng 2. Search mốt của lốt hiệu

Cách giải:

+ Lập bảng tần số.

+ kiểu mẫu của tín hiệu là giá trị có tần số lớn số 1 trong bảng tần số.

Các bài toán thường gặp:

Bài toán 1: Cho bảng tần số các giá trị lốt hiệu, yêu mong tìm

+ dấu hiệu, số các giá trị của vệt hiệu.

+ Số vừa đủ cộng, mốt của dấu hiệu.

Bài toán 2: Cho bảng tần số bên dưới dạng khoảng, yêu cầu tìm số mức độ vừa phải cộng.

Xem thêm: Kế Toán Viên Chuyên Nghiệp Là Gì, Kiểm Toán Là Gì

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA

Bài 14: (SGK Toán 7 tập 2 trang 20)

Bảng “tần số” ở bài tập 9, trang 12 SGK:

Thời gian (phút)

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

<10>

Tần số (n)

<1>

<3>

<3>

<4>

<5>

<11>

<3>

<5>

Công thức tính số trung bình cùng :

Đáp số :<7,26> phút.

Bài 15. (SGK Toán 7 tập 2 trang 20)

a) dấu hiệu cần tìm hiểu là ” Tuổi thọ” của từng bóng đèn

Số những giá trị là <50>.

b) Số mức độ vừa phải cộng:

c) kiểu mẫu của tín hiệu .

LUYỆN TẬP

I. LÝ THUYẾT TRỌNG TÂM (LUYỆN TẬP)

+ công thức tính số trung bình cộng

+ Định nghĩa kiểu mốt của vết hiệu

II. PHƯƠNG PHÁP GIẢI BÀI TẬP (LUYỆN TẬP)

Dạng . Tính số trung bình cộng của lốt hiệu

Các việc thường gặp:

Bài toán 1: Đề bài bác cho bảng tần số bên dưới dạng khoảng, yêu ước ước tính số trung bình cùng trong trường đúng theo này:

Cách giải:

+ Tính số trung bình cộng của từng khoảng. Số đó đó là trung bình cùng của giá chỉ trị lớn số 1 và nhỏ nhất của khoảng.

+ Nhân các số vừa tìm kiếm được với tần số tương ứng.

+ Thực hiện công việc tiếp theo quy tắc đã học.

III. GIẢI BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA (LUYỆN TẬP)

Bài 16. (SGK Toán 7 tập 2 trang 20)

Không yêu cầu dùng số vừa đủ cộng làm cho “đại diện” cho dấu hiệu vì các giá trị có khoảng chênh lệch lớn.

Bài 17. (SGK Toán 7 tập 2 trang 20)

a) Số vừa phải cộng:

phút

b) Ta gồm tần số lớn số 1 trong bảng là <9>. Vậy .

Bài 18. (SGK Toán 7 tập 2 trang 21)

Hướng dẫn:

– Tính số trung bình cùng của từng khoảng: số đó chính là trung bình cùng của giá chỉ trị lớn số 1 và nhỏ nhất của khoảng.

– Nhân những số trung bình cộng vừa tìm kiếm được với những tần số tương ứng.

– Tính trung bình cộng của dấu hiệu theo công thức:

bằng tổng của các tích trên .

Giải

a) Bảng này khác với mọi bảng “tần số” sẽ biết sống chỗ: quý giá của tín hiệu được mang lại trong một khoảng.

b) Tính số trung bình cộng của từng khoảng:

Khoảng <110-120>có số trung bình cùng là:

Khoảng<121-131> có số trung bình cùng là: <126>.

Khoảng<132-142> bao gồm số trung bình cộng là: <137>.

Khoảng <143-153>có số trung bình cộng là: <148>

Số trung bình cùng là

Bài 19. (SGK Toán 7 tập 2 trang 22)

Lập bảng “tần số” như sau:

Cân nặng nề (kg)

Tần số (n)

<15>

<2>

<16>

<6>

<16,5>

<9>

<17>

<12>

<17,5>

<12>

<18>

<16>

<18,5>

<10>

<19>

<15>

<19,5>

<5>

<20>

<17>

<20,5>

<1>

<21>

<9>

<21,5>

<1>

<23,5>

<1>

<24>

<1>

<25>

<1>

<28>

<2>

Số trung bình cùng là kg.

Trên đấy là gợi ý giải bài xích tập Toán 7 bài số trung bình cùng lớp 7 vày giáo viên film1streaming.com trực tiếp biên soạn theo chương trình mới nhất. Chúc bác bạn học tập vui vẻ