Sơ đồ tư duy lý thuyết sinh học 12

     

Sơ thứ hóa kỹ năng lý thuyết để giúp bạn dễ dàng ghi nhớ đồng thời nhớ lâu hơn. Tuyển chọn sinh số xin mang đến các cử tử sơ đồ tứ duy môn Sinh học lớp 12 để tham khảo dưới đây.

Chương trình Sinh học lớp 12 gồm những chương, bài như sau:

1/ Chương 1: cách thức Di Truyền Và đổi thay Dị

Bài 1: Gen, Mã dt và quy trình nhân đôi ADNBài 2: Phiên mã và dịch mãBài 3: Điều hòa vận động genBài 4: Đột biến hóa genBài 5: Nhiễm sắc đẹp thể và bất chợt biến kết cấu nhiễm sắc đẹp thểBài 6: Đột biến số lượng nhiễm dung nhan thểBài 7: thực hành thực tế Quan sát những dạng thốt nhiên biến con số nhiễm nhan sắc thể trên tiêu bạn dạng cố định với trên tiêu bản tạm thời

2/ Chương 2: Tính Quy hình thức Của hiện tượng lạ Di Truyền

Bài 8: Quy luật pháp Menđen Quy qui định phân liBài 9: Quy quy định phân li độc lậpBài 10: tương tác gen và ảnh hưởng tác động đa hiệu của genBài 11: links gen với hoán vị genBài 12: Di truyền link với giới tính với di truyền quanh đó nhânBài 13: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu thị của genBài 15: bài bác tập chương I cùng chương II

3/ Chương 3: di truyền Học Quần Thể

Bài 16: cấu trúc di truyền của quần thểBài 17: kết cấu di truyền với quần thể (tiếp theo)

4/ Chương 4: Ứng Dụng dt Học

Bài 18: chọn giống vật dụng nuôi và cây cỏ dựa trên nguồn biến dạng tổ hợpBài 19: tạo giống bằng cách thức gây đột biến và công nghệ tế bàoBài 20: tạo ra giống bắt đầu nhờ công nghệ gen

5/ Chương 5: dt Học Người

Bài 21: dt y họcBài 22: bảo vệ vốn gen của loài người và một số vấn đề thôn hội của dt họcBài 23: Ôn tập phần dt học

6/ Chương 6: bằng chứng Và lý lẽ Tiến Hóa

Bài 24: Các dẫn chứng tiến hóaBài 25: đạo giáo Lamac với học thuyết ĐacuynBài 26: lý thuyết tiến hóa tổng vừa lòng hiện đạiBài 27: quá trình hình thành quần thể say mê nghiBài 28: LoàiBài 29: quy trình hình thành loàiBài 30: quá trình hình thành loại (tiếp theo)Bài 31: Tiến hóa lớn

7/ Chương 7: Sự gây ra Và phát triển Của cuộc đời Trên Trái Đất

Bài 32: nguồn gốc sự sốngBài 33: Sự cải cách và phát triển của sinh giới qua các đại địa chấtBài 34: Sự phát sinh loài người

8/ Chương 8: cá thể Và Quần Thể Sinh Vật

Bài 35: môi trường thiên nhiên sống cùng các yếu tố sinh tháiBài 36: Quần thể sinh thiết bị và quan hệ giữa những cá thể vào quần thểBài 37: những đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh vậtBài 38: các đặc trưng cơ phiên bản của quần thể sinh đồ vật (tiếp theo)Bài 39: đổi thay động con số cá thể của quần thể sinh vật

9/ Chương 9: Quần làng mạc Sinh Vật

Bài 40: Quần thôn sinh thứ và một vài đặc trưng cơ bạn dạng của quần xãBài 41: Diễn núm sinh thái

10/Chương 10: Hệ Sinh Thái, Sinh Quyển Và bảo đảm an toàn Môi Trường

Bài 42: Hệ sinh tháiBài 43: dàn xếp vật chất trong hệ sinh tháiBài 44: chu trình sinh địa hóa cùng sinh quyểnBài 45: Dòng tích điện trong hệ sinh thái và hiệu suất sinh tháiBài 46: thực hành thực tế Quản lí và sử dụng bền bỉ tài nguyên thiên nhiênBài 47: Ôn tập phần tiến hóa và sinh thái xanh học

Sơ vật dụng hóa kỹ năng và kiến thức Sinh học tập lớp 12

XEM VÀ TẢI SƠ ĐỒ TƯ DUY SINH HỌC LỚP 12 TẠI ĐÂY

Suzy


*

*

*
*
*
*
*
*
*