Sản xuất tiếng anh là gì

     

Các doanh nghiệp trong ngành thêm vào giữ vai trò đặc biệt trong việc sản xuất ra những sản phẩm, hàng hóa nhằm mục đích đáp ứng cực tốt nhu mong của bạn tiêu dùng. Trước thực trạng hội nhập gớm tế, tương tự như các doanh nghiệp lớn ngày càng không ngừng mở rộng các hoạt động giao thương thế giới thì bài toán phải thường xuyên xuyên tiếp xúc với đối tác nước ngoài là vấn đề hiển nhiên. Để chuyển động giao thương thế giới diễn ra kết quả đòi hỏi các bạn phải hiểu rõ các thuật ngữ tiếng Anh trong lĩnh vực sản xuất.Bạn vẫn xem: cung cấp tiếng anh là gì

Sau đây, bọn họ hãy cùng khám phá các thuật ngữ giờ Anh thường gặp gỡ trong ngành phân phối để chúng ta đang thao tác trong ngành thêm vào hoặc là thương mến ngành sản xuất tất cả sự chuẩn bị tốt rộng cho con đường cải cách và phát triển sự nghiệp của mình.Bạn đã xem: quy trình sản xuất giờ anh là gì

1. Production: sản xuất, sản phẩm, sản lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

Thể hiện quy trình tạo ra sản phẩm, mặt hàng hóa.

Bạn đang xem: Sản xuất tiếng anh là gì

Bạn sẽ xem: quy trình sản xuất tiếng anh là gì

The company's new mã sản phẩm will be going into production early next year.

Mẫu mới của khách hàng sẽ được đưa vào sản xuất vào đầu xuân năm mới sau.

The company expects lớn resume production again after a two-month break.

Công ty dự kiến vẫn sản xuất quay trở lại sau nhị tháng.

Số lượng hàng hóa do công ty sản xuất ra.

Company's production has risen steadily over the years.

Sản lượng của công ty tăng đều trong những năm qua.

Bắt đầu / xong sản xuất.

This model is scheduled to lớn go into / out of production by the end of the year.

Mẫu này dự kiến sẽ bắt đầu / chấm dứt sản xuất vào thời điểm cuối năm.


*

Các cụm từ đi cùng với production hay gặp:

Production manager: trưởng phòng sản xuất

A increase / decline / fall in production: tăng / bớt sản lượng

Go into / out of production: bắt đầu / xong sản xuất

Production cost: chi tiêu sản xuất, giá cả sản xuất

Production process: quy trình sản xuất

Production target: tiêu chí sản xuất

Production plan: planer sản xuất

Production schedule: lịch trình sản xuất

Production term: thời hạn sản xuất

Production activities: hoạt động sản xuất

Production step: quy trình sản xuất

Production department: xưởng sản xuất, chống sản xuất

Production department: tác động so với sản xuất

Production materials: vật tư sản xuất

Production mode: phương thức sản xuất

Production possibility: kĩ năng sản xuất

Production line: dây chuyền sản xuất sản xuất

Production equipment: sản phẩm sản xuất

2. Raw materials: nguyên liệu

Ngữ cảnh sử dụng:

Constant focus on maximizing the yield of raw materials khổng lồ maximize returns.

Tập trung tối đa hóa kết quả sử dụng nguyên vật liệu để buổi tối đa hóa lợi nhuận.

Prices of goods are governed by the cost of the raw materials, as well as by the cost of production and distribution.

Giá cả sản phẩm & hàng hóa chịu ảnh hưởng bởi túi tiền nguyên đồ gia dụng liệu, cũng như chi phí sản xuất với phân phối.

We've got to lớn discuss the raw materials that produce our products.

Chúng ta phải bàn luận về các vật liệu cần để phân phối ra các thành phầm của bọn chúng ta.

Costs of materials include direct raw materials, as well as supplies & indirect materials.

Chi giá thành nguyên liệu bao hàm nguyên liệu trực tiếp, cũng như nguồn cung ứng và vật liệu gián tiếp.

Các các từ đi với “raw materials” thường xuyên gặp:

Consumption index of raw materials: chỉ số chi tiêu và sử dụng nguyên liệu

Inventory of raw materials: kiểm kê vật liệu tồn kho

Raw materials site: địa thế căn cứ nguyên liệu

Shortage / scarcity of raw materials: thiếu hụt nguyên liệu

Turnover of raw materials: nút chu chuyển nguyên liệu

Major raw materials: nguyên vật liệu chính

3. Factory: nhà máy, xưởng sản xuất

*

Ngữ cảnh sử dụng:

My company has twenty factories all over the world.

Công ty của tôi gồm 20 xí nghiệp trên toàn vắt giới

I work in nhì Phong factory

Tôi thao tác tại xí nghiệp Hải Phòng.

The report is highly critical of safety standards at the factory.

Bản báo cáo đánh giá cao các tiêu chuẩn an ninh tại đơn vị máy.

The company plans lớn shut down 3 factories and cut 5.000 jobs.

Công ty bao gồm kế hoạch ngừng hoạt động bốn xí nghiệp sản xuất và cắt sút 5.000 việc làm.

Factory workers staged a walk-out last week in a dispute over pay.

Các công nhân nhà máy sản xuất đã tổ chức một cuộc đi bộ vào tuần trước vì một cuộc tranh cãi xung đột về lương.

Xem thêm: Giãn Ruột Sinh Lý Ở Trẻ Không? Giãn Ruột Sinh Lý Ở Trẻ Và Những Điều Mẹ Cần Biết

Các nhiều từ đi với factory hay gặp:

Factory accounting: kế toán công ty máy

Factory act: quy định tận nơi máy

Factory automation: tự động hóa hóa xưởng sản xuất

Factory price: giá xuất xưởng

Factory manager: người có quyền lực cao nhà máy

Factory overhead: giá cả chung của nhà máy

Factory layout: bố trí sắp để trong nhà máy

Aggregate at factory: giá bán xưởng

At factory: giá ship hàng tại xưởng

Factory worker: công nhân nhà máy

4. Manufacture: chế tạo, sản xuất

Ngữ cảnh sử dụng:

Tôi thao tác làm việc cho một công ty chuyên thêm vào đồ chơi.

We manufacture components for our oto production plants in Europe.

Chúng tôi tiếp tế các linh phụ kiện cho nhà máy sản xuất sản xuất xe hơi tại Châu Âu của chúng tôi.

Các nhiều từ đi cùng với manufacture thường gặp:

Wholesale manufacture: cung cấp quy tế bào lớn, sản xuất hàng loạt

Of foreign manufacture: do nước ngoài sản xuất

Of home manufacture: sản xuất trong nước

Manufacture order: lệnh sản xuất

Certificate of manufacture: giấy ghi nhận sản xuất

Trial manufacture: bạn dạng chạy thử, mẫu mã ban đầu

Small-scale manufacture: sự sản xuất hàng loạt ở lever nhỏ

Date of manufacture: ngày tháng sản xuất

The cotton manufacture: ngành công nghiệp dệt, ngành dệt

Automobile manufacture: đơn vị phân phối ô tô

5. Product: sản phẩm

Ngữ cảnh sử dụng:

A new product can require two years to develop.

Một thành phầm mới hoàn toàn có thể cần tới 2 năm để phát triển.

The manufacturer had khổng lồ withdraw the hàng hóa because of a kiến thiết fault.

Nhà chế tạo đã bắt buộc thu hồi sản phẩm vì lỗi thiết kế.

Company aims lớn develop more chất lượng products over the coming year.

Công ty ước ao muốn cách tân và phát triển nhiều sản phẩm unique hơn trong thời gian tới.


*

End / final / finished product: thành phầm cuối

Intermediate product: thành phầm trung gian

NPS (network sản phẩm support): cung cấp sản phẩm mạng

UPC (universal product code): mã sản phẩm phổ biến

Auxiliary product: sản phẩm phụ

Bulk product: thành phầm không đóng góp bao, thành phầm có cân nặng lớn

Flagship / leading product: sản phẩm chủ lực, sản phẩm hàng đầu

High chất lượng product: sản phẩm unique cao

Main product: thành phầm chính

Primary product: sản phẩm chủ yếu

Product family: cái sản phẩm

Product information: thông tin sản phẩm

6. Quality: chất lượng

Ngữ cảnh sử dụng:

To keep close liaison with QA & QC to ensure good quality of products.

Giữ liên hệ với QA và QC để đảm bảo an toàn chất lượng sản phẩm.

Work with Vendors in establishing a system that ensures timely delivery of chất lượng materials.

Làm câu hỏi với những nhà cung ứng trong việc cấu hình thiết lập một hệ thống nhằm đảm bảo an toàn việc hỗ trợ kịp thời các nguyên liệu chất lượng.

Các cụm từ đi với unique thường gặp:

Acceptance chất lượng level: tiêu chuẩn chỉnh nghiệm thu hóa học lượng

Actual quality: chất lượng thực tế

Certificate of quality: giấy ghi nhận chất lượng

Guarantee of quality: giấy bảo vệ chất lượng sản phẩm

High unique goods: hàng unique cao

Manufacture's certificate of quality: giấy chứng chất lượng của bên sản xuất

Quality assurance: sự bảo đảm chất lượng

Quality control: kiểm soát, kiểm tra, quản lý chất lượng

Quality control department: phòng khám nghiệm chất lượng

Quality standards / criterion of quality: tiêu chuẩn chất lượng

Total chất lượng control / management: thống trị chất lượng toàn diện


*

7. Productivity: năng suất

Ngữ cảnh sử dụng:

Control & analyze production activities khổng lồ make improvement for cost efficiency lớn maximize productivity

Kiểm soát cùng phân tích hoạt động sản xuất để cách tân hiệu quả túi tiền nhằm tối đa hóa năng suất.

Conduct training for production employees lớn increase company's productivity.

Tiến hành đào khiến cho nhân viên thêm vào để nâng cấp năng suất của công ty.

Các các từ đi với Productivity thường xuyên gặp:

Increase of productivity: sự ngày càng tăng năng suất

Labour / operator productivity: năng suất lao động

Productivity effect: công suất sản xuất

Productivity tools: mức sử dụng tăng năng suất

Productivity wage: lương theo năng suất

Rate of machinery productivity: định mức năng suất máy

8. Inventory: kiểm kê, sản phẩm tồn kho

Ngữ cảnh sử dụng:

Possessing a high amount of inventory for long periods of time is not usually good for a business because of inventory storage, obsolescence & spoilage costs.

Sở hữu lượng mập hàng tồn kho trong thời hạn dài thường không tốt cho bạn vì chi tiêu lưu trữ mặt hàng tồn kho, lỗi thời với hư hỏng.

Managing your inventoryas a whole is a critical part of a successful sales strategy.

Việc cai quản toàn cỗ hàng tồn kho là một phần quan trọng của một chiến lược bán hàng thành công.

The company usually conducts an inventory of production materials at the end of month.

Công ty thường thực hiện kiểm kê nguyên vật liệu sản xuất vào cuối tháng.

Các cụm từ đi với Inventory hay gặp:

Inventory control: kiểm soát và điều hành hàng tồn kho

Inventory records: biên bản kiểm kê hàng tồn kho

Inventory management: làm chủ hàng tồn kho

Inventory on consignment: sản phẩm tồn kho nhờ cất hộ bán

Inventory pricing: cách định giá hàng tồn kho

Inventory variation: dịch chuyển hàng tồn kho

Period inventory: kiểm kê hàng tồn kho định kỳ

Ending inventory: kiểm kê cuối kỳ


*

9. Equipment: thiết bị, dụng cụ

Ngữ cảnh sử dụng:

Making plan for buying machines, equipment lớn supply enterprise’s production demands.

Lập kế hoạch buôn bán máy móc, máy nhằm đáp ứng nhu cầu nhu cầu tiếp tế của doanh nghiệp.

Manage recurrent repairing, maintain machines, equipment system of factory.

Quản lý việc sửa chữa định kỳ, bảo trì máy móc, khối hệ thống thiết bị của phòng máy.

Các cụm từ đi cùng với Equipment thường gặp:

Automated equipment: thiết bị tự động hóa hóa

Automatic check out equipment: thiết bị chất vấn tự động

Capital equipment: vật dụng sản xuất

Equipment and infrastructure: trang thiết bị và cơ sở hạ tầng

Equipment funds: quỹ buôn bán thiết bị

Stand-by equipment: sản phẩm công nghệ dự phòng

10. Manufacturing: sản xuất, chế tạo

Ngữ cảnh sử dụng:

Lập planer và chỉ huy các thành phần kỹ thuật sản xuất, nghệ thuật thử nghiệm và hỗ trợ kỹ thuật.