Quản lý quỹ hội phụ huynh học sinh

     

Bạn đã xem phiên bản rút gọn của tài liệu. Xem và download ngay phiên bản đầy đầy đủ của tài liệu tại phía trên (99.17 KB, 3 trang )


Bạn đang xem: Quản lý quỹ hội phụ huynh học sinh

+ 50% số thu được dùng để làm chi buổi giao lưu của Ban Đại diện cha mẹ học sinh lớp. Cụ thể là đưa ra mua hồ sơ, sổ sách hoạt động; trà nước hội nghị; tán thưởng HS khá, xuất sắc cấp trường; hỗ trợ giúp đỡ HS có hoàn cảnh khó khăn cơ nhỡ; thăm hỏi PHHS khi hoán vị nạn và cung ứng cho các chuyển động giáo dục khác của lớp.Sổ sách, hội chứng từ thu bỏ ra của Ban Đại diện bố mẹ học sinh lớp bởi Ban Đại diện bố mẹ học sinh lớp lập, thời điểm cuối năm học chuyển đến giáo viên chủ nhiệm lớp nhằm GVCN nạp cho kế toán công ty trường quản lí lý, lưu giữ theo quy định của nhà nước.+ 50% số thu được dùng để làm chi hoạt động vui chơi của Ban Đại diện bố mẹ học sinh ngôi trường sử dụng cho những mục đích sau:- 30% dùng làm chi mua hồ sơ, sổ sách, chè nước hội nghị và hoạt động quản lý của Ban Đại diện bố mẹ học sinh trường. - 40 % dùng để làm hỗ trợ, cồn viên hoạt động giảng dạy của giáo viên. - 30% chi thưởng học viên giỏi, giáo viên xuất sắc cấp huyện, cung cấp tỉnh.Sổ sách, hội chứng từ thu chi của Ban Đại diện bố mẹ học sinh trường bởi vì Ban Đại diện cha mẹ học sinh ngôi trường lập, cuối năm học chuyển mang lại kế toán đơn vị trường cai quản lý, lưu giữ theo quy định của phòng nước.b) ghê phí giao hàng cho việc tổ chức triển khai các vận động chăm sóc, cồn viên, giáo dục học viên và hỗ trợ xây dựng, bổ sung CSVC ngôi trường học: những khoản thu giao hàng nhu cầu học tập và sinh hoạt của học sinh hàng năm gồm:+ cài nước uống mang đến HS; chi mua sắm, bảo trì điện sáng, quạt mát đến HS; bỏ ra xây dựng, bổ sung cập nhật CSVC, phong cảnh sư phạm ở trong nhà trường.+ Tiền mua và in giấy thi, giấy kiểm tra, so bì giấy KT … theo yêu thương cầu lãnh đạo của cấp cho trên và nhu cầu sử dụng trong phòng trường. + chi phí khóa học học thêm.+ những khoản thu khác theo nhu cầu ví dụ khác.Các khoản thu ship hàng nhu mong học tập và sinh hoạt của học viên hàng năm được thống tuyệt nhất vào kỳ họp báo hội nghị CMHS đầu xuân năm mới học. Trường đúng theo khác phải bao gồm thông báo cụ thể của Hiệu trưởng nhà trường sau khi đã thương lượng thống nhất với Trưởng Ban thay mặt đại diện CMHS trường.
Căn cứ tình hình ví dụ hàng năm, trên cơ sở bàn bạc, thống nhất chủ kiến giữa Ban Đại diện cha mẹ học sinh và Hiệu trưởng đơn vị trường tạo ra phương án, dự trù thu đưa ra cụ thể cho mỗi nội dung thu. Thời điểm cuối năm học có báo cáo quyết toán thế thể, công khai trước họp báo hội nghị CMHS.Sổ sách, bệnh từ thu bỏ ra quỹ hội CMHS theo vẻ ngoài hiện hành ở trong nhà nước. Kế toán đơn vị trường giúp Hội CMHS làm chủ sổ sách, chứng từ thu chi Quỹ CMHS sau hàng năm học.Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chỉ đạo, giúp sức Ban đại diện thay mặt CMHS thực hiện chế độ báo cáo tình hình cai quản Quỹ bố mẹ học sinh trước các cơ quan thống trị nhà nước.C) TỔ CHỨC THỰC HIỆN:Quy chế này đã làm được thống duy nhất giữa Ban đại diện thay mặt CMHS với Hiệu trưởng nhà trường; được thảo luận và thông qua tại Hội nghị tổng thể Ban Đại diện phụ huynh học sinh vào đầu năm học với được áp dụng từ năm học 2008-2009.Việc sửa đổi quy chế chỉ tiến hành vào đầu xuân năm mới học khi có đề xuất của trưởng ban Đại diện CMHS trường cùng được Hội nghị cục bộ Ban Đại diện phụ huynh học sinh tuyệt nhất trí thông qua. TM/BAN ĐẠI DIỆN CMHS TM/BAN GIÁM HIỆU trưởng ban Hiệu trưởng


Xem thêm: Phong Cách Thiết Kế Minh Họa Là Gì, &Ndash Monster Lab

*
QĐ14/2006/QĐ-BNV phát hành Quy chế quản lý hồ sơ cán bộ, công chức 13 1 1
*
ĐỀ ÁN " ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ NGOẠI HỐI Ở VIỆT phái mạnh TRONG THỜI GIAN QUA VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP KIẾN NGHỊ" 27 451 0