Người thực tế tiếng anh là gì

     

Kiểm tra xem chúng ta đã ghi nhớ được bao nhiêu từvới công tác học cùng ôn từ vựng của film1streaming.com ⟶

ambitious

/æmˈbɪʃəs/

nhiều hoài bão

individualistic

/ˌɪndɪˌvɪdʒuəˈlɪstɪk/

theo nhà nghĩa cá nhân

emotional

/ɪˈməʊʃənəl/

dễ xúc động

careless

/ˈkeələs/

bất cẩn

likeable

dễ thương, xứng đáng yêu

shy

/ʃaɪ/

nhút nhát, rụt rè

chatty

/ˈtʃæti/

hay chuyện trò

moody

/ˈmuːdi/

tính khí thất thường

tolerant

/ˈtɒlərənt/

khoan dung

cheerful

/ˈtʃɪəfəl/

vui vẻ

outgoing

/ˈaʊtɡəʊɪŋ/

thân mật, thoải mái

romantic

/rəʊˈmæntɪk/

lãng mạn

childish

/ˈtʃaɪldɪʃ/

ngây ngô

popular

/ˈpɒpjələr/

được lòng người khác

sociable

/ˈsəʊʃəbl/

gần gũi, hòa đồng

competitive

/kəmˈpetɪtɪv/

thích cạnh tranh, ghen tuông đua

reckless

/ˈrekləs/

thiếu thận trọng, hấp tấp

polite

/pəˈlaɪt/

lịch sự

considerate

/kənˈsɪdərət/

chu đáo

reliable

/rɪˈlaɪəbl/

đáng tin cậy

logical

/ˈlɒdʒɪkəl/

hợp lí, cân nhắc có logic

easy-going

/ˌiːziˈɡəʊɪŋ/

dễ gần

reserved

/rɪˈzɜːvd/

dè dặt, kín đáo

liberal

/ˈlɪbərəl/

khoan hồng, rộng lòng; rộng lớn rãi, hào phóng

hard-working

/ˌhɑːdˈwɜːkɪŋ/

chăm chỉ

romantic

/rəʊˈmæntɪk/

lãng mạn

independent

/ˌɪndɪˈpendənt/

độc lập

idealistic

/ˌaɪdiəˈlɪstɪk/

(người) luôn đào bới những chuẩn chỉnh mực trả hảo, nhưng thỉnh thoảng thiếu thực tế

selfish

/ˈselfɪʃ/

ích kỉ

creative

/kriˈeɪtɪv/

sáng tạo

impatient

/ɪmˈpeɪʃənt/

không kiên nhẫn

sensible

/ˈsensɪbl/

khôn ngoan, bao gồm óc phán đoán

decisive

/dɪˈsaɪsɪv/

quả quyết

kind

/kaɪnd/

tốt bụng

sensitive

/ˈsensɪtɪv/

nhạy cảm

vain

/veɪn/

kiêu ngạo, từ bỏ phụ

Bạn đã trả lời đúng 0 / 0 câu hỏi.Bạn sẽ xem: Người thực tế tiếng anh là gì

Bạn vừa học tập qua 0 / 26 câu hỏi.Để liên tiếp học từ vựng làm việc film1streaming.com bạn cần tạo nên mình một tài khoản miễn tổn phí để học thử.

Kích vào đó để đăng nhập hoặc điền tin tức ở dưới nhằm đăng ký


*

Nếu chúng ta thật sự muốngiao tiếp tiếng Anhtốt

Bạn yêu cầu dành thời hạn để nâng cao vốntừ vựng giờ Anhcủa mình!

Để có tác dụng được điều này, hơn 500 000 bạn đã với đang dùnghọc tự vựng giờ đồng hồ Anh cùng với film1streaming.comđể góp mìnhhọc biện pháp phát âm đúngvà nhớ từ new nhanh hơn.

Hai trong những những bài bác tập hiệu quảkhi bạn học từ vựng ngơi nghỉ film1streaming.com

film1streaming.com có hơn50 bộ từ vựng giờ Anhđa dạng nhà đề mang lại nhiều trình độ chuyên môn khác nhau,film1streaming.com còn là nơi cung cấp cho chính mình những thông tin từ bỏ vựng chính xác nhất,để giúp bạn cũng có thể phát triển vốn tự vựng của chính bản thân mình một cách nhanh chóng và công dụng nhất.