Mẫu đơn xin quản lý học sinh ngoài giờ

     

Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi là mẫu đơn xin học thêm được sử dụng rất phổ biến trong các trường học từ Mầm non đến THPT.

Bạn đang xem: Mẫu đơn xin quản lý học sinh ngoài giờ

Đơn xin học thêm cuối buổi là biểu mẫu được cá nhân phụ huynh hoặc học sinh lập ra và gửi lên Ban giám hiệu nhà trường để xin được học thêm giờ vào cuối các buổi chiều ngoài giờ học chính nhằm bổ sung kiến thức cho các môn học quan trọng hoặc để trông giữ học sinh. Bên cạnh đó vào đầu năm học phụ huynh còn viết đơn xin học bán trú, đơn xin học tiếng Anh.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc-------***-------

ĐƠN XIN HỌC THÊM

Kính gửi: Ban giám hiệu trường...............................................................

Tôi tên là:............................,là phụ huynh của học sinh .......... hiện đang học lớp.............................của trường.

Tôi viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay con tôi đang học tại lớp...................................................., nhưng lực học của cháu còn yếu. Vậy tôi viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho cháu được học phụ đạo thêm các môn..................................., để bổ sung những kiến thức còn yếu, vào các cuối buổi chiều trong tuần. Nếu được như vậy tôi xin cam đoan:

- Nhắc nhở con đi học đúng giờ.

- Đóng góp đủ số tiền học theo quy định.

- Cộng đồng trách nhiệm với nhà trường để giáo dục con.

- Tôi xin chân thành cảm ơn.

............, ngày.......tháng........năm.........

Người viết đơn(Ký, ghi rõ họ tên)


Mẫu Đơn xin học câu lạc bộ cuối buổi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----------------------

ĐƠN XIN HỌC CÂU LẠC BỘ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường....................

Xem thêm: Đồng Hồ Cơ Là Gì - Cách Nhận Biết Đồng Hồ Automatic

Em tên là: ...............................................................................................................

Hiện đang học tại lớp ............ của trường.

Em viết đơn này xin được trình bày với ban giám hiệu nhà trường một việc như sau:

Hiện nay em đang học tại lớp..............(Phân hiệu...........) nhưng lực học của em còn yếu. Vậy em viết đơn này xin được đề nghị với ban giám hiệu nhà trường tạo điều kiện cho em được học phụ đạo thêm các môn: ...................................................... Để bổ sung những kiến thức còn yếu của mình vào các buổi chiều trong tuần theo kế hoạch của nhà trường. Nếu được như vậy em xin cam đoan:

Đi học đúng giờ.Đóng góp đủ số tiền theo quy định.Học bài và làm bài đầy đủ, tham gia thực hiện quy chế và nội quy nhà trường lớp tốt.

Em xin chân thành cảm ơn!

Ý kiến phụ huynh

........, ngày...tháng...năm.....

Người viết đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)


Đơn đề nghị trông giữ cuối buổi


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập -Tự do - Hạnh phúc----------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TRÔNG GIỮ CUỐI BUỔI

Kính gửi: Ban giám hiệu trường.................................................

Cô giáo chủ nhiệm lớp.................................................................

Tên tôi là: ......................... là phụ huynh em:................. học sinh lớp...................

Tôi được biết giờ tan học cuối buổi chiều của học sinh là.......... Lúc đó gia đình tôi đi làm chưa về nên chưa có người đưa đón con.

Vậy tôi làm đơn này đề nghị nhà trường tổ chức trông giữ cuối buổi cho học sinh để tôi và gia đình yên tâm công tác.