Lý thuyết sinh học 12 bài 1

     

Trong bài bác này những em được làm quen với các kiến thức về:khái niệm gen, cấu trúc của một gen cấu trúc,các đặc thù cơ phiên bản củamã di truyềnđể giải thích sự đa dạng mẫu mã của sinh giới, công việc củaquá trình từ bỏ nhân đôi của ADNlàm cơ sở cho sự nhân song nhiễm nhan sắc thể.

Bạn đang xem: Lý thuyết sinh học 12 bài 1


1. Nắm tắt lý thuyết

1.1. Khái niệm

1.2. Cấu trúc chung của gen cấu trúc

1.3. Đặc điểm của mã di truyền

1.4. Quy trình nhân song ADN (tái bạn dạng ADN)

2. Bài xích tập minh họa

2.1. Dạng 1

2.2. Dạng 2

2.3. Dạng 3

3. Luyện tập

3.1. Bài tập trường đoản cú luận

3.2. Bài tập trắc nghiệm

3.3. Trắc nghiệm Online

4. Kết luận


*


Gen: là 1 trong đoạn của phân tử ADN mang thông tin và mã hoá cho một chuỗi polipeptid hay là một phân tử ARN. Có hai các loại gen: gene điều hoà (hình thành cần Pr) với gen cấu trúc (hình thành thông tin).

Mã di truyền: là trình tự các nucleotit vào gen cách thức trình tự những axit amin trong phân tử Pr. Mã dt là mã cỗ ba, trong 64 bộ ba thì bao gồm 3 bộ tía không mã hoá aa. 3 bộ bố kết thúc: UAA, UAG, UGA, và bộ cha mở đầu: AUG.


3’ (Mạch mã gốc)

Vùng ổn định (Khởi rượu cồn và điều hoà quy trình phiên mã) – Vùng Mã hóa ( Mã hoá aa ) – Vùng kết thúc (Tín hiệu dứt phiên mã)

(Mạch xẻ sung) 5’

*

Lưu ý

Tất cả những gen giống như nhau làm việc vùng điều hoà và vùng kết thúc, không giống nhau ở vùng mã hoá

Ở sinh đồ vật nhân sơ: toàn bộ các Nu rất nhiều tham gia mã hoá aa gọi là ren không phân mảnh.

Ở sinh đồ nhân thực: gene phân miếng nằm xen kẻ giữa những đoạn mã hoá (Exon) với các đoạn không mã hoá (Intron).


Mã di truyền được đọc xuất phát từ 1 điểm khẳng định theo từng cỗ ba, ko gối lên nhau.

Mã di truyền có tính phổ biến.

Mã di truyền tất cả tính sệt hiệu.

Mã di truyền tất cả tính thoái hoá.


Ở tế bào nhân sơ: xảy ra ở tế bào chất.Ở tế bào nhân thực: xảy ra tại nhân tế bào, ti thể cùng lục lạp.Thời điểm: Tại trộn S (Kì trung gian giữa 2 lần phân bào) của chu kì tế bào.

Bước 1: túa xoắn ADN

Nhờ enzim Heliaza dỡ xoắn, nhị mạch đối kháng của phân tử ADN tách bóc nhau ra tạo ra thành chạc chữ Y để lòi ra hai mạch khuôn.

Bước 2: Tổng hợp các mạch ADN mới

Thực hiện nay theo chế độ bổ sung: A-T, G-XTrên mạch mã gốc (3"-5") tổng vừa lòng ADN mới liên tục.Trên mạch bổ sung cập nhật (5"-3") tổng phù hợp ngắt quảng sinh sản thành các đoạn Okazaki, tiếp đến nhờ enzim nối Ligaza nối những đoạn Okazaki lại cùng với nhau.

Bước 3: hai phân tử ADN mới được tạo ra thành

Trong mỗi phân tử ADN tạo thành thì một mạch là new được tổng hợp, mạch cơ là của ADN ban đầu (nguyên tắc cung cấp bảo tồn).

1.4.3. Ý nghĩa quá trình nhân đôi ADN


Truyền đạt thông tin di truyền vào hệ gene từ tế bào này sang tế bào khác, từ nạm hệ này sang thay hệ khác, đảm bảo cho cuộc đời được bảo trì liên tục, mỗi loài gồm một cỗ gen đặc trưng và kha khá ổn định.


2. Bài xích tập minh họa


2.1. Dạng 1: Xác đinh mốc giới hạn tự nhân đôi, số phân tử ADN với sỗ chuỗi polinucleotit được tạo nên trong quá trình nhân đôi


2.1.1. Tính số phân tử ADN


1 ADN mẹ qua một lần từ nhân đôi sản xuất 2= 21ADN con1 ADN mẹ qua gấp đôi tự nhân đôi chế tạo 4= 22ADN con1 ADN chị em qua 3 lần từ bỏ nhân đôi tạo ra 8= 23ADN con1 ADN mẹ qua k lần trường đoản cú nhân đôi tạo nên 2kADN con

→ Qua k lần từ nhân đôi:Tổng sốADN chế tạo thành=2kTrong 2kphân tử ADN tạo thành thành có một phân tử ADN chị em ban đầu.Tổng sốADN con=2k−1Dù ở đợt tự nhân đôi nào, trong những ADN con tạo ra từ 1 ADN ban đầu, vẫn có 2 ADN bé mà từng ADN con này có chứa 1 mạch cũ của ADN mẹ. Có nghĩa là luôn có 2 mạch ADN ban đầu. Vày vậy số ADN con sót lại có cả 2 mạch tất cả nguyên liệu trọn vẹn từ nucleotit mới của môi trường xung quanh nội bào.SốADN bé có2 mạch mới hoàn toàn=2k−2


2.1.2.Tính số chuỗi polinucleotit.


Mỗi một phân tử ADN gồm có hai chuỗi polinucleotit. Sau k lần nhân song thì số chuỗi polinucleotit được tạo ra là:2×2kSau k lần nhân đôi thì số chuỗi polinucleotit tất cả nguyên liệu trọn vẹn từ môi trường được tổng hòa hợp là:2×(2k−1)

Phân tử ADN sau 5 lần nhân đôi thì rước từ môi trường xung quanh bao nhiêu chuỗi polinucleotit.

Hướng dẫn giải

Số chuỗi polinucleotit 1 phân tử ADN sau 5 lần nhân đôi lấy từ môi trường là 2 x (25 – 1) = 62 chuỗiSố chuỗi polinucleotit phân tử ADN sau 5 lần nhân đôi rước từ môi trường xung quanh là 2 x 2 x (25 – 1) = 124 chuỗi

2.2. Dạng 2: Tính số nucleotit môi trường hỗ trợ cho quá trình nhân đôi.


Phân tử ADN mới được tạo nên có thành phần cấu tạo và số lượng các một số loại nucleotit giống với phân tử ADN ban đầu.

Khi gene nhân song một lần:

Nmt= NgenAmt= Tmt= Agen= TgenGmt= Xmt= Ggen= Xgen

Từ đó nếu phân tử ADN nhân song k lần thì đang có:Nmt=N×(2k−1)Amt=Tmt=T×(2k−1)=A×(2k−1)Gmt=Xmt=G×(2k−1)=X×(2k−1)

Một gen có 150 chu kì xoắn cùng G = 600. Khi gen nhân đôi tiếp tục 3 lần, cần môi trường thiên nhiên nội bào hỗ trợ số lượng nuclêôtit thuộc mỗi các loại là?

Hướng dẫn giải

Tổng số nucleotit của ren đó: N = C x trăng tròn = 150 x đôi mươi = 3000 nuTheo nguyên tắc bổ sung cập nhật số nu của mạch là

G = X = 600, A = T = (3000:2) – 600 = 900 nu

Số nu môi trường hỗ trợ mỗi loại khi gene nhân đôi liên tục 3 lần

Gmt = Xmt = 600 x (23 – 1) = 4200 nu

Amt = Tmt = 900 x (23 - 1) = 6300 nu


2.3. Dạng 3: khẳng định số link hiđrô và links cộng hóa trị được hình thành và bị phá hủy trong nhân đôi.


2.3.1. Tính số liên kết hiđrô (H).


Số link H vào một phân tử ADN là: 2A + 3G = 2A + 2G + G = N + GSố liên kết H được hình thành trong lượt nhân đôi sản phẩm công nghệ k là Hht= H× 2kTổng số links hidro được sinh ra sau k lần nhân đôi (bao gồm cả các lần nhân đôi từ 1 → k) là:∑H=H×(21+22+...+2k)=2H×(2k−1)Số links H bị phá vỡ là trong lượt nhân đôi sản phẩm k là: H = H× 2k–1Tổng số links hidro bị phá vỡ lẽ sau k lần nhân đôi là:∑H=H×(20+21+...+2k−1)=H×(2k−1)

1 gen tất cả chiều dài 5100 Ao và ribonucleit G chỉ chiếm 20% gen gồm bao nhiêu links hidro.

Hướng dẫn giải

Tổng số nu của gen: N = (2 x L) : 3,4 = (2 x 5100) : 3,4 = 3000 nuSố nu nhiều loại G = X = 20% x 3000 = 600 nuSố links H trong ren = N + G = 3000 + 600 = 3600 liên kết.

2.3.2. Tính số link cộng hóa trị


Liên kết cùng hóa trị giữa những nucleotit trong một mạch thì không biến thành phá vỡ, sau khi nhân đôi thì số lượng liên kết hóa trị tạo thêm gấp đôi.

Số liên kết cộng hóa trị trong một gen là HT = N - 2Sau khi nhân đôi k lần thì số liên kết hóa trị của phân tử làHThinhthanh=HT×(2k−1)

1 gen có chiều nhiều năm 5100 Ao với ribonucleit, thực hiện nhân đôi 2 lần, tính tổng số link cộng hóa trị sau khi gen nhân đôi

Hướng dẫn giải

Tổng số nu của gen: N = (2 x L) : 3,4 = (2 x 5100) : 3,4 = 3000 nuSố liên kết hóa trị của gen sau thời điểm nhân đôi

HT = (N-2) X 22 = (3000 - 2) x 4 = 11992 links hóa trị


3. Luyện tập


3.1. Bài xích tập trường đoản cú luận


Câu 1: Một phân tử ADN gồm chiều lâu năm 4080 và bao gồm A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi liên tục 5 lần . Số nucleotit một số loại G mà lại môi trường cung ứng cho quá trình nhân song là bao nhiêu?

Câu 2: Một phân tử ADN bao gồm chiều dài là 4080 A0 . Phân tử ADN này nhân đôi tiếp tục 3 lần số liên kết hóa trị được có mặt giữa những nucleotit trong quá trình nhân đôi của và là bao nhiêu?

Câu 3: Một phân tử ADN nhân thực tất cả 50 chu kì xoắn .Phân tử ADN này nhân đôi liên tục 4 lần .Số liên kết hóa trị được có mặt giữa các nucleotit trong quy trình nhân song là bao nhiêu?

Câu 4: Một phân tử ADN mạch kép trực tiếp của sinh thiết bị nhân sơ có chiều dài 4080 trên mạch 1 của gen có A1 = 260 nu, T1 = 220 nu. Gen này tiến hành tự sao một trong những lần sau khi kết thúc đã tạo nên tất cả 64 chuỗi polinucleotit. Số nu từng nhiều loại mà môi trường thiên nhiên nội bào cung cấp cho quá trình tái bản của gen nói bên trên là bao nhiêu?

Câu 5: Một gen bé tự nhân song đã sinh sản thành hai gen nhỏ , hình thành đề nghị 3800 links hidro trong những đó số links hidro giữa những cặp G- X nhiều hơn số liên kết những cặp A-T là 1000 . Chiều lâu năm của gen sẽ là bao nhiêu?


3.2. Bài xích tập trắc nghiệm


Câu 1: Một phân tử ADN mạch kép nhân đôi một trong những lần liên tiếp đã tạo ra được 30 mạch polinucleotit mới. Xét các kết luận sau đây:

1- Nếu diễn ra theo nguyên tắc bổ sung thì toàn bộ các ADN nhỏ đều có kết cấu giống nhau.

Xem thêm: Bị U Nang Buồng Trứng Trái Khi Mang Thai Cần Xử Lý Như Thế Nào?

2- trong số phân tử ADN bé được sinh sản ra, tất cả 15 phân tử kết cấu hoàn toàn từ nguyên vật liệu của môi trường nội bào.

3- Phân tử ADN nói trên sẽ nhân đôi 4 lần liên tiếp.

4- trong các phân tử ADN bé được tạo ra, gồm 14 phân tử cấu tạo hoàn toàn từ nguyên liệu của môi trường nội bào.

Có bao nhiêu tóm lại đúng ?

A.2. B.3 C.1 D.4

Câu 2: Một phân tử ADN có chiều dài 4080 và tất cả A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi thường xuyên 5 lần . Số nucleotit một số loại G nhưng mà môi trường cung ứng cho quá trình nhân đôi là

A.12800 B.12400 C.24800 D.24400

Câu 3:Một phân tử ADN bao gồm chiều nhiều năm 4080 và gồm A= 2G. Phân tử ADN này nhân đôi liên tiếp 5 lần . Số nucleotit một số loại G mà môi trường hỗ trợ cho quá trình nhân đôi là

A.12800 B.12400 C.24800 D.24400

Câu 4: Một gen tất cả chiều dài là 5270A0 . Ren nhân dôi 5 lần , số nucleotit môi trường thiên nhiên cần cung ứng cho quy trình nhân song của gen đó là bao nhiêu

A.99200 B . 96100 C.49600 D.48050

Câu 5:Một phân tử ADN gồm chiều lâu năm là 4080 A0 . Phân tử ADN này nhân đôi liên tục 3 lần số liên kết hóa trị được hình thành giữa các nucleotit trong quy trình nhân đôi của and là

A.16786 B.19184 C.16800 D.19200


3.3.Trắc nghiệm Online


Các em hãy luyện tập bài trắc nghiệm Gen, Mã dt và quy trình nhân song ADNSinh học tập 12 sau để nắm vững thêm kỹ năng và kiến thức bài học.

Trắc Nghiệm


4. Kết luận


Qua bài bác này học sinh cần ráng đượckhái niệm gen, cấu trúc của một gene cấu trúc,các đặc trưng cơ phiên bản củamã di truyềnđể giải thích sự đa dạng mẫu mã của sinh giới, các bước củaquá trình từ nhân đôi của ADNlàm cơ sở cho sự nhân song nhiễm nhan sắc thể.