Lý thuyết sinh học 10 11 12

     

Lý thuyết sinh học lớp 10 tuyệt nhất

Môn Sinh học trong ngôi trường trung học phổ biến là Sinh đồ học là một trong những môn khoa học về việc sống (từ giờ Anh: biology xuất phát từ Hy Lạp với bios là việc sống, và logos là môn học).

Bạn đang xem: Lý thuyết sinh học 10 11 12

Nó là 1 trong những nhánh của khoa học tự nhiên, tập trung phân tích các cá thể sống, quan hệ giữa chúng với nhau cùng với môi trường. Nó diễn tả những điểm sáng và thói quen của sinh thứ (ví dụ: cấu trúc, chức năng, sự phân phát triển, môi trường thiên nhiên sống), cách thức các cá thể và loài mãi mãi (ví dụ: mối cung cấp gốc, sự tiến hóa và phân bổ của chúng). Để học xuất sắc môn Sinh học 10 bọn họ cần thay chắc kỹ năng và kiến thức sau:

Để xem đưa ra tiết các bạn ấn vào tên bài xích ở dưới

PHẦN 1. GIỚI THIỆU chung VỀ THẾ GIỚI SỐNG

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 1. Các cấp tổ chức của thế giới sống

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 2. Những giới sinh vật

PHẦN 2. SINH HỌC TẾ BÀO

Chương 1. Thành phần chất hóa học của tế bào

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 3. Các nguyên tố hóa học và nước

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 4. Cacbohiđrat và lipit

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 5. Prôtêin

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 6. Axit nuclêic

Chương 2. Cấu trúc của tế bào

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 7. Tế bào nhân sơ

Lý thuyết Sinh 10 bài 8. Tế bào nhân thực

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 9. Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 10.

Xem thêm: Nguồn Âm Là Gì Các Nguồn Âm Có Chung Đặc Điểm Gì ? Đặc Điểm Chung? Ví Dụ

Tế bào nhân thực (tiếp theo)

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 12. Thực hành: Thí nghiệm teo và phản co nguyên sinh

Chương 3. Chuyển hóa vật hóa học và năng lượng trong tế bào

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 13. Khái quát về năng lượng và gửi hóa đồ vật chất

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 14. Enzim với vai trò của enzim trong quá trình chuyển hóa đồ gia dụng chất

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 15. Thực hành: một số thí nghiệm về enzim

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 16. Thở tế bào

Lý thuyết Sinh 10 bài 17. Quang đãng hợp

Chương 4. Phân bào

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 18. Chu kì tế bào và quá trình nguyên phân

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 19. Sút phân

Lý thuyết Sinh 10 bài 20. Thực hành: quan liêu sát những kì của nguyên phân bên trên tiêu bản rễ hành

Lý thuyết Sinh 10 bài bác 21. Ôn tập phần sinh học tế bào

PHẦN 3. SINH HỌC VI SINH VẬT

Chương 1. Chuyển hóa vật chất và tích điện ở vi sinh vật

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 22. Dinh dưỡng, chuyển hóa vật hóa học và năng lượng ở vi sinh vật

Lý thuyết Sinh 10 bài xích 23. Quy trình tổng hợp cùng phân giải các chất sinh hoạt vi sinh vật