Khái niệm sinh lý

     
*

Bạn đang xem: Khái niệm sinh lý

*
RL cân bằng sinhlý, gây huỷ hoại,… khung hình phản ứng lạiphòng ngự tạo ra cân b..." data-index="21" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-21-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-21-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-21-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-21-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-20">
*

*

*

*

*
thìcó khi nhiều vì sao cùng 1 hậuquả.Ví dụ: sốt có..." data-index="41" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-41-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-41-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-41-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-41-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-40">
*
đối tượng..." data-index="52" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-52-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-52-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-52-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-52-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-51">
*
hưng phấn, tăng chuyển hoá cơ bản, tăngmiễn dịc..." data-index="56" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-56-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-56-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-56-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-56-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-55">
*
kích ưa thích thụ thể -> sự phản xạ -. Chuỗiphản ứng toàn thân.Ví dụ: chấn thương n..." data-index="65" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-65-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-65-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-65-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-65-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-64">
*
toàn thân: tuỳ mức độ bệnh. Vídụ: gặp chấn thương -> sốc (RL những chứcnăng).• Kế..." data-index="71" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-71-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-71-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-71-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-71-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-70">
*
hào hứng TKTW -> ức chếTKTW => RL tuần hoàn, RL hô hấp, RL nộitiết, RL ch..." data-index="73" src="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-73-320.jpg?cb=1383822652" srcset="https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/85/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-73-320.jpg?cb=1383822652 320w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-73-638.jpg?cb=1383822652 638w, https://image.film1streaming.comcdn.com/nhngkhinimcbntrongsinhlbnh-131107110906-phpapp01/95/nhng-khi-nim-c-bn-trong-sinh-l-bnh-73-1024.jpg?cb=1383822652 1024w" sizes="100vw" loading="lazy" id="slide-image-72">
*

Xem thêm: Một Số Bệnh Truyền Nhiễm Trên Vịt Và Các Bệnh Thường Gặp Trên Vịt Thịt