Kế hoạch tuyển sinh của trường lý nhật quang 2018

     
MỤC LỤC VĂN BẢN
*

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN quang quẻ -------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT nam Độc lập - tự do - hạnh phúc ---------------

Số: 236/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 22 tháng tư năm 2022

QUYẾTĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH TUYỂN SINH TRUNG HỌC CƠ SỞ,TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀ GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2022-2023 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTUYÊN QUANG

ỦY BANNHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Bạn đang xem: Kế hoạch tuyển sinh của trường lý nhật quang 2018

Phêduyệt planer tuyển sinh trung học cơ sở (THCS), trung học rộng rãi (THPT) vàgiáo dục liên tục (GDTX) năm học 2022-2023 trên địa phận tỉnh Tuyên Quang, vớicác văn bản sau:

1. Tuyểnsinh vào lớp 6 THCS

1.1. Đối tượng

a) Đối tượng tuyểnsinh vào lớp 6 THCS

- Là tín đồ đã hoànthành lịch trình tiểu học.

- Đối với trường THCScó vùng tuyển chọn sinh trên địa bàn toàn thị trấn hoặc thức giấc số học sinh đăng cam kết tuyểnsinh vượt nhiều so với tiêu chuẩn tuyển sinh: Đối tượng, điều kiện (môn học tập vàhoạt động giáo dục, năng lực, phẩm chất,...) vày Ủy ban dân chúng huyện,thành phố quy định.

b) Đối tượng tuyểnsinh vào các trường phổ thông dân tộc bản địa nội trú (PTDTNT) bao gồm cấp học trung học cơ sở (gọichung là các trường PTDTNT)

- Ngoài các nội dungquy định trên điểm a, mục 1.1 Khoản 1 Điều này cần điều kiện: Là học viên dân tộcthiểu số gồm hộ khẩu thường xuyên trú cùng học tập từ bỏ 3 năm trở lên cạnh bên tính mang đến thờiđiểm tuyển chọn sinh tại các xã hoặc làng thuộc vùng bao gồm điều kiện tài chính - thôn hội đặcbiệt khó khăn, trở ngại (riêng các vùng còn lại tuyển sinh không thực sự 10% tổngsố chỉ tiêu tuyển mới); học sinh dân tộc kinh (không quá 5% tổng cộng chỉtiêu tuyển mới) bao gồm hộ khẩu thường trú với học tập tự 3 năm trở lên lập tức kềtính đến thời khắc tuyển sinh tại những xã hoặc xã thuộc vùng có đk kinhtế - xóm hội đặc biệt quan trọng khó khăn.

- các trường trường hợp đãtuyển hết đối tượng người sử dụng tuyển sinh nói bên trên mà cảm thấy không được chỉ tiêu được giao thì đượcphép tuyển sinh bổ sung cập nhật đối tượng học sinh có hộ khẩu thường xuyên trú và học tậptính đến thời điểm tuyển sinh theo trang bị tự ưu tiên: 02 năm, 01 năm tại những xã hoặcthôn trực thuộc vùng tất cả đ iều kiện tài chính - làng mạc hội đặc biệt quan trọng khó khăn, nặng nề khăn.

1.2. Địa bàn còn chỉ tiêutuyển sinh

a) tuyển sinh vào lớp6 thcs 100% số học sinh được công nhận xong xuôi chương trình tiểu học trêntoàn tỉnh. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố quy định địa bàn và tiêu chuẩn tuyểnsinh mang lại từng trường nằm trong quyền quản lý (riêng Trường trung học cơ sở Lê Quý Đôn,thành phố Tuyên Quang và Trường thêm Tuyên quang tuyển sinh bên trên địa bàntoàn tỉnh).

c) Đối với những trườngPTDTNT: 02 lớp, 70 học tập sinh, từng lớp 35 học sinh, trên địa bàn huyện, riêng trườngPTDTNT trung học cơ sở huyện im Sơn 03 lớp, 105 học tập sinh, từng lớp 35 học tập sinh.

d) Đối với trường Phổthông Tuyên Quang: 02 lớp, 60 học sinh.

1.3. Phương thức cùng căn cứxét tuyển: Xét tuyển thông qua kiểm tra hồ sơ dự tuyển (kết quả học tập, rènluyện).

a) Đối với trườngPTDTNT cùng trường rộng rãi Tuyên Quang: Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) là tổng điểm kiểmtra định kỳ thời điểm cuối năm học của 02 môn Toán với Tiếng Việt vào 3 năm học tập lớp 3, lớp4 và lớp 5 ở tiểu học tập (riêng lớp 5 nhân thông số 3 cùng nếu giữ ban lớp làm sao thì lấykết quả năm học lại của lớp đó) với điểm thêm vào đó cho đối tượng người dùng được hưởngchính sách ưu tiên (nếu có).

b) Đối với trườngTHCS gồm vùng tuyển chọn sinh trên địa bàn toàn thị trấn hoặc tỉnh, số học viên đăng kýtuyển sinh vượt những so với tiêu chí tuyển sinh, có thể lựa chọn một trong haiphương án tuyển chọn sinh:

- giải pháp 1: Phươngthức xét tuyển chọn (như so với trường PTDTNT với trường phổ thông Tuyên Quang).

- cách thực hiện 2: Kết hợpxét tuyển chọn với kiểm tra, review năng lực học tập sinh. Điểm xét tuyển gồm những: Điểmkiểm tra định kỳ cuối năm học của 02 môn Toán và Tiếng Việt trong 3 năm học lớp3, lớp 4 cùng lớp 5 sinh hoạt tiểu học, điểm những bài kiểm tra review năng lực với điểm cộngcho đối tượng người sử dụng được hưởng chính sách ưu tiên (đối với nhóm đối tượng người tiêu dùng 1 vànhóm đối tượng người dùng 2 vẻ ngoài tại điểm b, mục 1.4 Khoản 1 Điều này).

1.4. Tuyển thẳng, chế độưu tiên

a) Tuyển trực tiếp (ápdụng đối với các ngôi trường PTDTNT)

- học viên dân tộcthiểu số khôn xiết ít fan (Cống, Mảng, Pu Péo, say đắm La, Cờ Lao, cha Y, La Ha, Ngái,Chứt, ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

- học viên người dântộc thiểu số thuộc đối tượng người tiêu dùng dự tuyển giành giải cấp non sông trở lên về văn hóa,văn nghệ, thể dục thể thao thể thao.

b) cơ chế ưu tiên

- Nhóm đối tượng người dùng 1 (cộng3,0 điểm): bé liệt sĩ; nhỏ thương binh mất sức lao rượu cồn 81% trở lên; con bệnhbinh mất mức độ lao đụng 81% trở lên; bé của fan được cấp “Giấy chứng nhận ngườihưởng cơ chế như yêu mến binh mà tín đồ được cấp Giấy chứng nhận người hưởngchính sách như yêu mến binh b ị suy giảm tài năng lao cồn 81% trở lên”.

- Nhóm đối tượng 2 (cộng2,5 điểm): con của hero lực lượng vũ trang, bé của hero lao động;con yêu thương binh mất sức lao động dưới 81%; co n thương binh mất mức độ lao hễ dưới81%; con của fan được cung cấp “Giấy ghi nhận người hưởng cơ chế như thươngbinh mà fan được cấp Giấy ghi nhận người hưởng cơ chế như yêu đương binh bịsuy giảm năng lực lao động dưới 81%”.

- Nhóm đối tượng người tiêu dùng 3 (cộng2,0 điểm): người có cha hoặc bà mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộcthiểu số.

1.5. Thời gian tuyển chọn sinh

a) Đối với những trườngTHCS

- Đợt 1: trả thànhtrong tháng 7/2022.

b) Đối với những trườngPTDTNT: xong xuôi trước lúc tuyển sinh vào lớp 6 các trường THCS còn lại trênđịa bàn.

2. Tuyểnsinh vào lớp 10 THPT

2.1. Đối tượng

a) Đối tượng tuyểnsinh vào những trường thpt là học sinh giỏi nghiệp thcs tại tỉnh giấc Tuyên quang đãng (kểcả fan học xuất sắc nghiệp những năm học trước, giả dụ còn đầy đủ tuổi học, bao gồm hồ sơ hòa hợp lệ,có hoài vọng học lên lớp 10).

b) Đối tượng tuyểnsinh vào những trường PTDTNT ngoài những nội dung nguyên tắc tại điểm a, mục 2.1, Khoản2 Điều này buộc phải điều kiện:

- học viên dân tộcthiểu số gồm hộ khẩu hay trú và học tập trường đoản cú 3 năm trở lên gần cạnh tính mang lại thờiđiểm tuyển sinh tại những xã hoặc buôn bản thuộc vùng tất cả điều kiện kinh tế tài chính - xã hội đặcbiệt cạnh tranh khăn, khó khăn (các vùng còn sót lại tuyển sinh không quá 30% tổng sốchỉ tiêu tuyển chọn mới); học viên dân tộc kinh (không quá 5% tổn g số chỉtiêu tuyển mới) gồm hộ khẩu hay trú cùng học tập trường đoản cú 3 năm trở lên tức thời kềtính đến thời điểm tuyển sinh tại những xã hoặc xóm thuộc vùng có điều kiện kinhtế - thôn hội đặc trưng khó khăn.

- các năm học tập lớp 7,lớp 8, lớp 9 được xếp loại hạnh kiểm và học lực từ hơi trở lên. Riêng học sinhlà dân tộc bản địa Cờ Lao, Lô Lô, Pu Péo, Ngái, Pà Thẻn, Thủy, Xtiêng, Cơ Tu, Xơ Đăng,Thổ, La Hủ, Ê Đê, Khơ Me, Xinh Mun, Giáy, Thái, La Chí, Mường, Mông vào cácnăm học của những lớp trước lớp tuyển chọn sinh xếp một số loại hạnh kiểm từ khá trở lên, họclực từ vừa đủ trở lên.

c) Đối tượng tuyểnsinh vào trường thpt Chuyên, ngoài các nội dung hiện tượng tại điểm a, mục 2.1,Khoản 2 Điều này cần các điều khiếu nại sau:

- Xếp một số loại hạnh kiểm,học lực cả năm học của các lớp cung cấp trung học cơ sở từ khá trở lên.

- Xếp loại giỏi nghiệptrung học đại lý từ khá trở lên.

2.2. Địa bàn tuyển chọn sinh

a) các trường PTDTNTliên cấp trung học cơ sở và THPT

- ngôi trường PTDTNT ATKSơn Dương đối tượng người dùng tuyển sinh trên địa bàn huyện sơn Dương cùng huyện yên Sơn.

- trường PTDTNT THCSvà thpt huyện Hàm Yên đối tượng người tiêu dùng tuyển sinh trên địa bàn huyện Hàm Yên cùng huyệnYên Sơn.

- trường PTDTNT THCSvà trung học phổ thông huyện na Hang đối tượng người dùng tuyển sinh trên địa bàn huyện Lâm Bình và NaHang.

- trường PTDTNT THCSvà trung học phổ thông huyện Chiêm Hoá đối tượng người sử dụng tuyển sinh trên địa bàn huyện Chiêm Hóa vàcác buôn bản Phúc Sơn, Minh Quang, Hồng Quang, Thổ Bình, an toàn huyện Lâm Bình (nếuhọc sinh tất cả nguyện vọng).

b) ngôi trường PTDTNT THPTtỉnh: tuyển sinh trên địa bàn toàn tỉnh.

c) ngôi trường Phổ thôngTuyên Quang: tuyển chọn sinh trên địa phận tỉnh Tuyên quang quẻ và những tỉnh ở bên cạnh (kểcả tín đồ học tốt nghiệp các năm học tập trước, nếu như còn đủ tuổi học, tất cả hồ sơ vừa lòng lệ,có nguyện vọng học lên lớp 10).

d) những trường THPTcòn lại: tuyển sinh trên địa bàn huyện, tp (trường hợp sệt biệt, họcsinh rất có thể đăng ký kết dự tuyển ngoài địa phận quy định, nếu như được Sở giáo dục và đào tạo vàĐào sinh sản đồng ý).

2.3. Chỉ tiêu tuyển sinh:Lớp 10 thpt và Giáo dục liên tiếp (tính cả trường phổ quát Tuyên Quang,trường trung học phổ thông Chuyên và nhoài g phường T D TNT) tố i đ a bằng 80% số học sinh tốtnghiệp trung học cơ sở (2 hệ).

a) ngôi trường THPTChuyên: 08 lớp chuyên, về tối đa 280 học sinh, từng lớp về tối đa 35 học sinh (gồm:01 lớp chuyên Toán, 01 lớp chăm Toán-Tin, 01 lớp chuyên Vật lí, 01 lớp chuyênHoá học, 01 lớp chuyên Sinh học, 01 lớp chăm Ngữ Văn, 01 lớp ch u yên định kỳ sử,01 lớp chăm Tiếng Anh) và 01 lớp không chuyên, buổi tối đa 45 học sinh.

b) các trường PTDTNT

- trường PTDTNT THPTtỉnh: 06 lớp, 213 học tập sinh.

Xem thêm: Code Java Quản Lý Sinh Viên Bằng Java, Bài Tập Quản Lý Sinh Viên Trong Java

- các trường PTDTNTTHCS cùng THPT: 02 lớp, 70 học sinh, từng lớp 35 học tập sinh.

c) các đơn vị còn lại:Căn cứ đưa ra quyết định giao tiêu chí kế hoạch phạt triển tài chính - làng hội và dự toánngân sách bên nước năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh, người đứng đầu Sở giáo dục đào tạo vàĐào sản xuất giao tiêu chuẩn tuyển sinh vào lớp 10 THPT, GDTX cho các đơn vị trực thuộcnăm học tập 2022-2023.

2.4. Phương thức tuyểnsinh: Thi tuyển.

Học sinh được đăng kýtối nhiều 02 hoài vọng vào 02 trường thpt trên địa phận huyện, tp (trừtrường trung học phổ thông Chuyên và những trường PTDTNT) ; học viên trúng tuyển chọn nguyện vọng1 không được gia nhập xét tuyển nguyện vọng 2.

2.5. Tuyển thẳng, chế độưu tiên

a) tuyển thẳng

- Tuyển trực tiếp vào cáctrường trung học phổ thông (trừ trường thpt Chuyên, nhiều DTNT), bao gồm:

+ học viên trường phổthông dân tộc nội trú đã giỏi nghiệp trung học tập cơ sở.

+ học viên là ngườidân tộc siêu ít người (Cống, Mảng, Pu Péo, mê say La, Cờ Lao, tía Y, La Ha, Ngái,Chút, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ) đã xuất sắc nghiệp trung họccơ sở.

+ học sinh khuyết tật.

+ học sinh đạt giảiNhất, Nhì, bố (hoặc huy chương Vàng, Bạc, Đồng) trong các kỳ thi lựa chọn họcsinh xuất sắc cấp tỉnh trở lên về văn hóa, hội thi khoa học kĩ thuật giành riêng cho họcsinh trung học; cấp tổ quốc (hoặc khu vực) trở lên về văn nghệ, thể dụcthể thao.

+ học viên có chứngchỉ giờ Anh: Điểm IELTS (Academic) đạt 5.0 điểm trở lên vì chưng BritishCouncil (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;TOEFL iBT đạt 59 điểm trở lên vày Educational Testing Service (ETS) cấp.

- Tuyển trực tiếp vào cáctrường PTDTNT các trường phù hợp sau:

+ học viên dân tộcthiểu số siêu ít fan (Cống, Mảng, Pu Péo, mê man La, Cờ Lao, cha Y, La Ha, Ngái,Chút, Ơ Đu, Brâu, Rơ Măm, Lô Lô, Lự, Pà Thẻn, La Hủ).

+ học sinh người dântộc thiểu số thuộc đối tượng dự tuyển giành giải Nhất, Nhì, tía (hoặc huychương Vàng, Bạ c, Đồng) trong số kỳ thi lựa chọn học sinh tốt cấp tỉnh giấc trởlên về văn hóa, cuộc thi khoa học tập kĩ thuật giành riêng cho học sinh trung học; cấp quốcgia (hoặc quần thể vực) trở lên về văn nghệ, thể dục thể thao.

+ học viên đạt chứngchỉ giờ Anh: Điểm IELTS (Academic) đạt 6.0 điểm trở lên vày BritishCouncil (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;TOEFL iBT đạt 72 điểm trở lên vị Educational Testing Service (ETS) cấp.

- Tuyển trực tiếp vào trườngTHPT Chuyên

+ học sinh đạt giảiNhất, giải hai kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở năm học tập 2021-2022các môn: Toán, vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh vào các lớpchuyên tương ứng. Giải Nhất, nhì môn Toán tuyển trực tiếp vào lớp chuyên Toán hoặcchuyên Toán - Tin.

+ học sinh đạt giảiNhất kỳ thi chọn học sinh xuất sắc cấp tỉnh lớp 9 trung học cơ sở năm học tập 2021-2022 so với 02môn: Địa lý (tuyển thẳng vào lớp siêng Lịch sử); Tin học (tuyển thẳngvào lớp siêng Toán - Tin).

+ Tuyển trực tiếp vào lớpChuyên Anh so với học sinh có chứng chỉ Tiếng Anh IELTS Academic trường đoản cú 7.0 trởlên bởi British Council (BC) hoặc International Development Program (IDP)cấp; TOEFL iBT đạt trường đoản cú 86 điểm trở lên vày Educational Testing Service (ETS)cấp.

b) cơ chế ưu tiên: Ápdụng qui định tại điểm b, mục 1.4 Khoản 1 Điều này.

c) chế độ khuyếnkhích

- Đối với các trườngPTDTNT

+ cộng 1,5 điểm mang lại họcsinh có chứng từ Tiếng Anh: IELTS (Academic) 5. 5 điểm vì chưng BritishCouncil (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;TOEFL iBT đạt 65 điểm đến 71 điểm vị Educational Testing Service (ETS) cấp.

+ cộng 1,0 điểm mang lại họcsinh đạt giải khuyến khích cá nhân trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnhlớp 9 THCS so với các môn văn hóa, văn nghệ, thể thao thể thao, hội thi khoa họckĩ thuật giành cho học sinh trung học hoặc họ c s inch có chứng từ Tiếng Anh:IELTS (Academic) 5.0 điểm do British Council (BC) hoặcInternational Development Program (IDP) cấp; TOEFL iBT đạt 59 điểm đến64 điểm vì Educational Testing Service (ETS) cấp.

- Đối với trung học phổ thông Chuyên

+ cộng 2,0 điểm đến họcsinh tham dự cuộc thi vào lớp chuyên Tiếng Anh đạt chứng từ Tiếng Anh: Điểm IELTS (Academic)đạt 6.5 điểm bởi vì British Council (BC) hoặc International DevelopmentProgram (IDP) cấp; TOEFL iBT đạt từ bỏ 79 đến 85 điểm vì chưng EducationalTesting Service (ETS) cấp.

+ cùng 1,5 điểm mang đến họcsinh giành giải Ba đối với các môn văn hóa truyền thống và giải Nhì so với môn Tin học, Địalý kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh lớp 9 thcs hoặc học sinh có chứng chỉ TiếngAnh: IELTS (Academic) 6.0 điểm vì chưng British Council (BC) hoặcInternational Development Program (IDP) cấp; TOEFL iBT đạt 72 điểm đến78 điểm vị Educational Testing Service (ETS) cấp (dự thi vào lớpchuyên tương ứng, riêng rẽ môn Địa lý vào lớp siêng Lịch Sử).

+ cộng 1,0 điểm mang đến họcsinh thuộc giữa những trường hợp sau: Đạt giải Khuyến khích cá nhân cácmôn văn hoá trong số kỳ thi lựa chọn học sinh xuất sắc cấp thức giấc lớp 9 trung học cơ sở (dự thivào lớp chuyên tương ứng); Đạt giải Ba cá nhân môn Tin học, môn Địa lýtrong các kỳ thi lựa chọn học sinh tốt cấp thức giấc lớp 9 thcs (dự thi vào lớpchuyên Tin học tập hoặc chuyên lịch sử vẻ vang tương ứng); học viên dự thi vào lớpchuyên giờ Anh có chứng chỉ Tiếng Anh: IELTS (Academic) 5.5 điểm doBritish Council (BC) hoặc International Development Program (IDP) cấp;TOEFL iBT đạt 65 điểm đến 71 điểm vị Educational Testing Service (ETS) cấp.

2.6. Môn thi, đề thi, lịchthi, vị trí thi

a) Môn thi: học tập sinhdự thi vào những trường trung học phổ thông thi những môn: Toán, Ngữ văn với Tiếng Anh (bắt buộcđối với tất cả học sinh dự tuyển); so với học sinh tham gia dự thi vào ngôi trường THPTChuyên thi thêm môn thứ 4 (môn chuyên) khớp ứng với lớp chuyên đăng kýdự thi; riêng học sinh dự thi lớp chuyên Toán - Tin thi môn Toán chuyên.

b) Đề thi: Môn Ngữvăn không siêng và những môn chuyên ra theo hình thức tự luận. Riêng biệt môn Toánkhông chuyên và tiếng Anh chuyên kết hợp trắc nghiệm với từ bỏ luận, tiếng Anhkhông siêng trắc nghiệm.

c) kế hoạch thi

- định kỳ thi vào cáctrường THPT

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm cho bài

Giờ vạc đề cho học sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Toán

90 phút

7giờ 25

7 tiếng 30

Tiếng Anh

60 phút

9 tiếng 55

10 giờ 00

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14 giờ 25

14 giờ đồng hồ 30

- kế hoạch thi vào trườngTHPT Chuyên

Ngày

Buổi

Môn thi

Thời gian làm bài

Giờ vạc đề cho học sinh

Giờ bắt đầu làm bài

Sáng

Toán

90 phút

7giờ 25

7 tiếng 30

Tiếng Anh

60 phút

9 giờ đồng hồ 55

10 giờ 00

Chiều

Ngữ văn

120 phút

14 tiếng 25

14 giờ 30

Sáng

Ngữ văn

150 phút

7giờ 25

7 giờ 30

Toán

150 phút

7giờ 25

7 giờ đồng hồ 30

Chiều

Vật lý

150 phút

14 giờ 25

14 giờ đồng hồ 30

Hoá học

150 phút

14 giờ 25

14 tiếng 30

Tiếng Anh (chuyên)

150 phút

14 tiếng 25

14 giờ đồng hồ 30

Lịch sử

150 phút

14 giờ đồng hồ 25

14 tiếng 30

Sinh học

150 phút

14 giờ 25

14 giờ đồng hồ 30

d) Địa điểm thi: Tạicác trường học sinh đăng ký kết dự thi.

3. Tuyểnsinh vào lớp 10 Trung trung ương giáo dục tiếp tục - hướng nghiệp tỉnh.

3.1. Đối tượng, địa bàntuyển sinh

a) Cán bộ, công chức,người lao đụng thuộc đầy đủ thành phần tài chính đang thao tác trên địa phận tỉnhTuyên Quang.

b) học tập sinh tốt nghiệpTHCS trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

3.2. Chỉ tiêu tuyển chọn sinh:03 lớp 10 GDTX THPT, 135 học tập viên.

3.3. Phương thức tuyểnsinh: Xét tuyển.

Điều2.Sở giáo dục đào tạo và Đào sinh sản có trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo,hướng dẫn công tác tuyển sinh trung học tập cơ sở, trung học rộng lớn và giáo dụcthường xuyên năm học 2022-2023 trên địa phận tỉnh đảm bảo an toàn an toàn, đúng quy địnhhiện hành; tổng hợp, báo cáo kết trái với Ủy ban quần chúng tỉnh cùng Bộ giáo dục và đào tạo vàĐào sản xuất theo quy định.

Điều3.Quyết định có hiệu lực hiện hành thi hành tính từ lúc ngày ký.

Chánh văn phòng Ủyban dân chúng tỉnh, người đứng đầu Sở giáo dục và Đào tạo; chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyện, thành phố; thủ trưởng những cơ quan, đơn vị chức năng liên quan phụ trách thihành ra quyết định này./.

vị trí nhận: - Bộ giáo dục và Đào tạo; (báo cáo) - sở tại Tỉnh ủy; (báo cáo) - thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo) - quản trị UBND tỉnh; - các PCT ubnd tỉnh; - Như Điều 3 (thực hiện); - Chánh VP ubnd tỉnh; - Báo Tuyên Quang; - Đài PTTH tỉnh; - Cổng TTĐT tỉnh; - các PCVP ubnd tỉnh; - Lưu: VT, THVX (VB).