Hỗn láo là gì

     
Below are sample sentences containing the word "hỗn láo" from the Vietnamese - English. We can refer khổng lồ these sentence patterns for sentences in case of finding sample sentences with the word "hỗn láo", or refer khổng lồ the context using the word "hỗn láo" in the Vietnamese - English.

Bạn đang xem: Hỗn láo là gì


1. Hỗn láo.

How dare you?

2. Hỗn láo!

How dare you!

3. Hỗn láo

Impudent!

4. Đừng hỗn láo cùng với Mẹ.

Don't be fresh with me.

5. Cô đang hỗn láo quá đáng rồi đó.

You'll push that saucy line too far.

6. Nhóc nhỏ hỗn láo, ngắt lời tín đồ lớn thứ hạng đó!

Rude little punk, interrupting your elder like that!

7. Hỗn láo Bổn cung đang là vương vãi hậu một nước

Impudence, the whole country is already my kingdom

8. Thà hỗn láo còn hơn làm trò cười mang lại thiên hạ!

Better insolent than ridiculous!

9. Sao cô dám trả lời smartphone hỗn láo do đó hả?

How dare you khổng lồ answer my gọi in such impudent manner?

10. Trước lúc đại quân về bên Tuyết không nhỏ Tào Phi Hỗn láo

When the army returned, the snow was falling hard

11. Cách biểu hiện hỗn láo, châm biếm và ăn nói tục tĩu cũng hay thấy.

Xem thêm: Người Thành Công Là Gì - Chúng Ta Có Nên Học Theo Họ

Flippant, sarcastic, & unclean speech are also prevalent.

12. Nếu nhân viên cấp dưới của tôi cơ mà xấc xược hỗn láo cùng với anh thì cứ điện thoại tư vấn cho tôi nhé

If any of my employees ever stepped out of line, hassled you in any way, I'd expect you to điện thoại tư vấn me.

13. Các bạn nêu thắc mắc thì bị xem như là bắt bẻ hay làm cho loạn, nói nghịch thì bị cho là hỗn láo giỏi ngớ ngẩn.

Inquisitiveness may be viewed as rebellion, or a touch of wit, as disrespect or foolishness.

14. Có không ít thứ trên nhân loại mà thân phụ em lừng khừng chúng mình sẽ là một trong trong số đó nhé. Thiệt là hỗn láo. điều đó thật điên rồ, Gallian. Ngươi đi quá xa rồi.

Sacrilege. This is madness, Gallian. You go too far. < People moaning, Screaming > < Man >

15. Nếu bé nhỏ con 4 tuổi của chúng ta hỗn láo ngay lập tức tại bàn ăn tối thì chúng ta có rửa miệng mang đến nó bằng xà chống , mang lại nó nghỉ ăn uống , hay là không cho nó ngồi khu vực đó nữa ?

If your 4-year-old gets sassy at the dinner table , do you wash her mouth out with soap , give her a time-out , or take away a prized position ?

16. Lúc một đứa bé xíu gái ba tuổi tỏ ra hỗn láo, thì bà của chính nó dạy rằng: “Đừng nói như thế với bà vì họ sẽ là bạn với nhau trong hằng triệu triệu năm.”

When a three-year-old girl was being sassy, her grandmother instructed her, “Don’t talk that way to lớn your grandmother, because we are going lớn be friends for millions & millions of years.”

17. Tôi gọi nó rửa xát các điều hy vọng đợi tôi để dành chiều tối của tôi nhìn vào xấu xí phương diện của một thằng nhãi nhép hỗn láo với tất cả ý nghĩa và mục đích đã đánh tôi sau tai một blackjack với swiped tất cả những gì tôi có.

I gọi it rubbing the thing in lớn expect me khổng lồ spend my afternoons gazing into the ugly face of a little brat who to lớn all intents và purposes has hit me behind the ear with a blackjack và swiped all I possess.