Hình nền điện thoại tiếng anh là gì

     

Cùng mày mò những từ bỏ vựng thân trực thuộc khi bọn họ sử dụng smartphone di động từng ngày nhé!

setting /’setiɳ/: sở hữu đặt

lock screen /lɔk skri:n/: màn hình khóa


Bạn đang xem: Hình nền điện thoại tiếng anh là gì

flight mode /flight moud/: chính sách máy bay

security /si’kjuəriti/: bảo mật

location /lou’keiʃn/: địa điểm

display /dis’plei/: hiển thị

default /di’fɔ:lt/: mặc định


backup /bæk ʌp/: sao lưu

reset /’ri:’set/: tùy chỉnh lại

application /,æpli’keiʃn/: ứng dụng

notification /,noutifi’keiʃn/: thông báo

wallpaper /’wɔ:l,peipə/: màn hình hiển thị nền


storage /’stɔ:ridʤ/: bộ nhớ

data usage /’deitə ‘ju:zid/: mức sử dụng dữ liệu

power saving mode /’pauə ‘seiviɳ moud/: cơ chế tiết kiệm pin

Ví dụ:

How bởi vì I use nguồn saving mode with my Sony?


Sử dụng chính sách tiết kiệm pin thế nào với chiếc điện thoại Sony của tôi?

Your điện thoại phone wallpaper is so cute.

Hình nền điện thoại cảm ứng di động của khách hàng thật dễ dàng thương.

How about the security of this phone?

Vấn đề bảo mật của dế yêu này nuốm nào?

Hiền Minh tổng hợp


*

Phân tích và bình luận: Tài liệu hay mật bật mý mối dục tình của ông Tập vào cuộc bức sợ ở Tân Cương


*

Xem thêm: Thuốc Chữa Yếu Sinh Lý Hoàng Thống Dương, Mua Ở Đâu Tốt, Uy Tín

*

Phân tích với bình luận: Tài liệu giỏi mật tiết lộ mối quan hệ nam nữ của ông Tập trong cuộc bức sợ ở Tân Cương


Tin BĐ - Đài Loan 3/5: bước ngoặt chuyển hướng kế hoạch của Đức ở quanh vùng Ấn Độ Dương - thái bình Dương


Tin tổng hòa hợp sáng 3/5: Quân đội Nga vẫn tiến vào những khu vực, tuyên bố thành công và tiếp đến rút đi


Tin BĐ - Đài Loan 3/5: sự thay đổi chuyển hướng chiến lược của Đức ở khoanh vùng Ấn Độ Dương - tỉnh thái bình Dương


Tin tổng vừa lòng sáng 3/5: Quân đội Nga sẽ tiến vào những khu vực, tuyên bố thắng lợi và tiếp nối rút đi


Trận chiến đẫm máu ngơi nghỉ miền Đông Ukraina chuẩn bị bắt đầu, khả năng thắng lợi của ông Putin là bao nhiêu?


Virginia, Hoa Kỳ thông qua 25 quyết nghị lên án ĐCSTQ mổ cướp nội tạng


Tập Cận Bình muốn hợp tác với hồ Cẩm Đào để bảo đảm tái tranh cử?