Hải miên nghĩa là gì

     
*

Bạn đang xem: Hải miên nghĩa là gì

Bộ 170 阜 phụ <4, 7> 阮阮 nguyễnruǎn, juàn, yuán(Danh) Nước Nguyễn 阮, tên một nước ngày xưa, ni thuộc tỉnh Cam Túc 甘肅.(Danh) Tục gọi cháu là nguyễn. § Nguyễn Tịch 阮籍, Nguyễn Hàm 阮咸 nhị chú cháu đều có tiếng giỏi ở đời nhà Tấn 晉, đến nên mượn dùng như chữ điệt 姪.(Danh) Đàn Nguyễn.(Danh) Họ Nguyễn.
Bộ 85 水 thủy <7, 10> 海海 hảihǎi(Danh) Bể, biển. ◎Như: phái mạnh Hải 南海, Địa Trung Hải 地中海.(Danh) Nước biển. ◇Hán Thư 漢書: Chử hải vi diêm 煮海為鹽 (Thác truyện 錯傳) Nấu nước biển làm muối.(Danh) Hồ lớn vào đất liền. ◎Như: Thanh Hải 青海, Trung nam Hải 中南海.(Danh) Nơi tụ tập rất nhiều người, vật. ◎Như: nhân hải 人海 biển người, hoa hải 花海 rừng hoa.(Danh) Lĩnh vực rộng lớn. ◎Như: khổ hải vô biên 苦海無邊 bể khổ không cùng, học hải vô nhai 學海無涯 bể học không bờ bến.(Danh) Đất xa xôi, hoang viễn. ◇Chu Lễ 周禮: Tứ hải san xuyên 四海山川 (Hạ quan 夏官, Giáo nhân 校人) Khắp bốn phương sông núi.(Danh) Chén, bát to. ◎Như: trà hải 茶海 chén trà to, tửu hải 酒海 chén rượu to.(Danh) Họ Hải.(Tính) Rất to, lớn. ◎Như: hải lượng 海量 vô số, rất nhiều.(Tính) Phóng túng, buông tuồng. ◎Như: hải mạ 海罵 chửi bới bừa bãi. ◇Hồng Lâu Mộng 紅樓夢: Bãi, bãi! Khả dĩ bất tất kiến, tha bỉ bất đắc phụ vương môn gia đích hài tử môn, hồ đả hải suất đích quán liễu 罷, 罷! 可以不必見, 他比不得咱們家的孩子們, 胡打海摔的慣了 (Đệ thất hồi) Thôi, thôi! Bất tất phải gặp, cậu ta không thể so sánh với bọn trẻ nhà mình, bừa bãi phóng túng thân quen rồi.(Phó) Dữ dội, nghiêm trọng. ◎Như: tha nghiêm trọng đãi công, sở dĩ bị lão bản hải quát liễu nhất đốn 他嚴重怠工, 所以被老闆海刮了一頓 nó làm việc quá sức lười biếng, bị ông chủ mắng cho một trận nên thân.1. <上海> thượng hải 2. <公海> công hải 3. <南海> nam hải 4. <海關> hải quan 5. <英吉利海峽> anh cat lợi hải hạp 6. <誓海盟山> thệ hải minh sơn 7. <人海> nhân hải 8. <佛海> phật hải 9. <大海> đại hải 10. <地中海> đth 11. <眼空四海> nhãn ko tứ hải 12. <海嘯> hải khiếu

Xem thêm: Lộ Trình 990 Toeic 990 Là Gì, Lộ Trình 990 Toeic Dành Cho Người Mất Gốc

海 tất cả 10 nét, bộ thuỷ: nước(85)嗨 bao gồm 13 nét, bộ khẩu: chiếc miệng(30)澥 bao gồm 16 nét, bộ thuỷ: nước(85)獬 bao gồm 16 nét, bộ khuyển: bé chó(94)醢 bao gồm 17 nét, cỗ dậu: 1 trong những 12 địa chi(164)
Bộ 40 宀 miên <0, 3> 宀宀 miênmián(Danh) Nhà sâu kín.(Động) Lợp, trùm.
宀 có 3 nét, cỗ miên: mái nhà mái che(40)眠 tất cả 10 nét, cỗ mục: mắt(109)绵 bao gồm 11 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)棉 có 12 nét, bộ mộc: gỗ, cây cối(75)綿 tất cả 14 nét, cỗ mịch: sợi tơ nhỏ(120)緜 gồm 15 nét, bộ mịch: tua tơ nhỏ(120)