Gú là gì

     

Bạn đã xem: Tại Sao hotline Là Gái Gú Là Gì, Đàn Ông Gái Gú Lắm vắt Nào Cũng gặp mặt Quả Báo trên Sentoty.vn - Trang Blog tin tức Online Tổng Hợp

1. (Danh) Xương. Như: kiên ngay cạnh cốt 肩胛骨 xương bả vai, lan cốt 鎖骨 xương đòn (quai xanh), quăng cốt 肱骨 xương cánh tay, cân nặng cốt 筋骨 gân cùng xương.2. (Danh) Chỉ xác chết, thi cốt. Cao Bá quát lác 高伯适: Bích thảo đa tình oanh chiến cốt 碧草多情縈戰骨 (Cảm phú 感賦) Cỏ biếc nặng tình quấn xung quanh xác quân nhân chết trận. Đỗ đậy 杜甫: Chu môn tửu nhục xú, Lộ hữu đống tử cốt 朱門酒肉臭, 路有凍死骨 (Tự gớm phó Phụng Tiên thị trấn vịnh hoài 自京赴奉先縣詠懷) cửa son rượu giết thịt ôi, ở ngoài đường người chết cóng.3. (Danh) Thân mình, khu thể. Tống Liêm 宋濂: Thì binh hậu tuế cơ, Dân cốt bất tương bảo 時兵後歲饑, 民骨不相保 (Đỗ hoàn Tiểu truyện 杜環小傳).4. (Danh) Chỉ thịt của gia súc dùng để làm cúng tế. § tức là những con sinh 牲. Lễ Kí 禮記: Phàm vi trở giả, dĩ cốt vi chủ. Cốt hữu quý tiện. Ân nhân quý bễ, Chu nhân quý kiên 凡為俎者, 以骨為主. 骨有貴賤. 殷人貴髀, 周人貴肩 (Tế thống 祭統).5. (Danh) Khung, nan, cốt. Như: phiến cốt 扇骨 nan quạt, cương cốt thủy nê 鋼骨水泥 xi-măng cốt sắt.6. (Danh) Chỉ thành phần nhà yếu.7. (Danh) Rễ cây. Quản Tử 管子: Phong sinh mộc dữ cốt 風生木與骨 (Tứ thì 四時).8. (Danh) Phẩm chất, tính chất. Lí Ngư 李漁: chũm tùng bách bỏ ra cốt, hiệp đào lí chi tư 具松柏之骨, 挾桃李之姿 (Nhàn tình ngẫu kí 閑情偶寄, Chủng thực 種植, Mộc bổn 木本).9. (Danh) Chỉ thiệt chất, mẫu lẽ thật bên trong. Lỗ Tấn 魯迅: nạm thử sự chánh diệc vị khả tri, bổ nghi vớ cốt nô nhi phu chủ, kì trạng dữ chiến khu vực đồng 顧此事正亦未可知, 我疑必骨奴而膚主, 其狀與戰區同 (Thư tín tập 書信集, Trí đài tĩnh nông 致臺靜農).10. (Danh) Chỉ khí chất. Tấn Thư 晉書: thử nhi hữu kì cốt, khả thí sử đề 此兒有奇骨, 可試使啼 (Hoàn Ôn truyện 桓溫傳).11. (Danh) Chỉ bổn tính, tính cách. Như: ngạo cốt 傲骨 phong thái kiêu ngạo, phong cốt 風骨 tính cách.12. (Danh) Chỉ tâm thần, trung khu ý. Giang Yêm 江淹: Sử nhân ý giành thần hãi, tâm chiết cốt khiếp 使人意奪神駭, 心折骨驚 (Biệt phú 別賦).13. (Danh) Chỉ nét chữ cứng cỏi hùng mạnh. đánh Thức 蘇軾: Đông pha bình thì tác tự, cốt sanh nhục, nhục một cốt, vị thường xuyên tác demo sấu diệu dã 東坡平時作字, 骨撐肉, 肉沒骨, 未嘗作此瘦玅也 (Đề tự tác tự 題自作字).14. (Danh) dẫn đường hướng và khí nỗ lực của thơ văn. Văn trung ương điêu long 文心雕龍: cụ luyện ư cốt giả, tích từ vớ tinh 故練於骨者, 析辭必精 (Phong cốt 風骨).15. (Danh) Tỉ dụ lòng lòng sâu xa. Vương vãi Sung 王充: Dĩ vi tích cổ đưa ra sự, sở ngôn cận thị, tín bỏ ra nhập cốt, bất khả trường đoản cú giải 以為昔古之事, 所言近是, 信之入骨, 不可自解 (Luận hành 論衡, từ kỉ 自紀).16. (Danh) ví dụ (trong lời nói) hàm ý bất mãn, chế giễu Mao Thuẫn 茅盾: Lí Ngọc Đình đen tối bạch tha môn đích thoại trung hữu cốt 李玉亭不明白他們的話中有骨 (Tí dạ 子夜, Cửu).17. (Danh) xung khắc (thời giờ). § dịch âm tiếng Anh: quarter. Khang Hữu Vi 康有為: Âu nhân ư tốt nhất thì đưa ra trung, phân tứ cốt, mỗi cốt tam tự, diệc đồng ư thì số 歐人於一時之中, 分四骨, 每骨三字, 亦同於時數 (Đại đồng thư 大衕書, Ất bộ đệ tứ chương 乙部第四章).18. (Danh) chúng ta Cốt.19. (Danh) Tức cốt phẩm chế 骨品製. § chính sách của tộc Tân La 新羅 ngày xưa, dựa vào huyết thống phân chia đẳng cấp (hoàng thất, quý tộc).20. (Giới) Vẫn cứ, vẫn lại. § dùng như: hoàn 還, nhưng nhiên 仍然. Lí Lai Lão 李萊老: Tú áp thùy liêm, cốt hữu hứa nhiều hàn tại 繡壓垂簾, 骨有許多寒在 (Quyện tầm phương 倦尋芳, trường đoản cú 詞).

Bạn đang xem: Gú là gì

Đang xem: Gái gú là gì


Bất phó thập di chiêu 不赴拾遺召 (Phí quan tiền Khanh) Biệt sái thập tứ trước tác 別蔡十四著作 (Đỗ Phủ) Hàn vũ triêu hành thị viên thụ 寒雨朝行視園樹 (Đỗ Phủ) kiếm khách hành 俠客行 (Lý Bạch) Hoà phiên 和蕃 (Nhung Dục) thừa Hoành đánh 過橫山 (Vũ Phạm Khải) Tần trung ngâm kỳ 03 yêu thương trạch 秦中吟其三-傷宅 (Bạch Cư Dị) sản phẩm vận Khổng Nghị tủ Cửu hạn dĩ nhi thậm vũ kỳ 3 次韻孔毅甫久旱已而甚雨其三 (Tô Thức) vương Lãng Châu diên phụng thù thập duy nhất cữu Tích biệt bỏ ra tác 王閬州筵奉酬十一舅惜別之作 (Đỗ Phủ) Ỷ la hương 綺羅香 (Đào Tấn)鶻

U+9DBB, tổng trăng tròn nét, bộ niǎo 鳥 + 9 nétphồn thể, hình thanh


Từ điển trích dẫn

1. (Danh) § coi cốt cưu 鶻鳩.2. (Danh) Một loài chim cắt, tính hung ác, tín đồ săn bắn thường luyện mang lại thuần để bắt chim, thỏ. Tư Mã quang quẻ 司馬光: Cốt sí băng đằng lai cửu tiêu, Thố mệnh bách trách vô sở đào 鶻翅崩騰來九霄, 兔命迫窄無所逃 (Cùng thố dao 窮兔謠, đưa ra nhất).3. (Danh) § coi hồi cốt 回鶻.4. § Một âm là hoạt.


Đề Cao chống Sơn dạ đánh đồ, vị Giang chiết hành thức giấc chiếu ma Lý công lược tác 題高房山夜山圖為江浙行省照磨李公略作 (Chu Mật) Hậu Xích Bích phú 後赤壁賦 (Tô Thức) Hí tác Hoa khanh ca 戲作花卿歌 (Đỗ Phủ) Hoạ cốt hành 畫鶻行 (Đỗ Phủ) Hoán khê sa 浣溪沙 (Khương Quỳ) ký kết Nhạc Châu Giả tư mã lục trượng, tía Châu Nghiêm chén bát sứ quân lưỡng các lão ngũ thập vận 寄岳州賈司馬六丈、巴州嚴八使君兩閣老五十韻 (Đỗ Phủ) Lạc hoa 落花 (Hách Kinh) Lạp nhật du Cô sơn phỏng Huệ Cần, Huệ bốn nhị tăng 臘日遊孤山訪惠勤惠思二僧 (Tô Thức) Tống suất tủ Trình lục sự trả hương 送率府程錄事還鄉 (Đỗ Phủ) Triêu kỳ 1 朝其一 (Đỗ Phủ)


*

Sự có tác dụng màu giờ đồng hồ Anh là gì

Bạn vẫn xem: làm Màu Là Gì Về Chuyện có tác dụng Màu Của Giới Trẻ? Sự làm cho Màu giờ đồng hồ Anh Là Gì tại Sentoty.vn - Trang Blog thông tin Online Tổng HợpThay bởi mang ý nghĩa ...


*

Dot là gì trong game

Bạn sẽ xem: Dot Là Gì ? Thuật Ngữ Dot vào Game tức là Gì trên Sentoty.vn - Trang Blog thông tin Online Tổng HợpAnh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt ...


*

Layer normalization là gì

Bạn đang xem: Data Normalization Là Gì ? Nghĩa Của tự Normalize Trong giờ đồng hồ Việt tại Sentoty.vn - Trang Blog tin tức Online Tổng HợpGiới thiệuCác mô hình Deep Learning ...


*

tư sản công nghiệp là gì

Cách mạng công nghiệp hay có cách gọi khác là Cách mạng công nghiệp lần trước tiên là cuộc biện pháp mạng trong lĩnh vực sản xuất; là sự thay đổi cơ bản các điều ...

Xem thêm: Review Thử Thách Thần Chết Along With The Gods, Rv Phim Hay


*

Lady nghĩa giờ Anh là gì

Ý nghĩa của từ bỏ khóa: lady English Vietnamese lady* danh từ- vợ, phu nhân=Lady Bertrand Russell+ phu nhân Béc-tơ-răng Rút-xen- nữ, đàn bà=ladys watch+ đồng hồ nữ=lady ...


Lối sống hiện nay sinh là gì

Bạn đã xem: chủ Nghĩa hiện tại Sinh Là Gì do Sao Ta bắt buộc Sống hiện Sinh trên Sentoty.vn - Trang Blog tin tức Online Tổng HợpDưới những trận mưa của sự tuyệt vọng ...


cách thức làm vườn tiếng Anh là gì

Làm vườn tiếng Anh là Gardening là hoạt động mà không ít người trong chúng ta người nào cũng thích. Vậy những từ vựng tiếng Anh về làm cho vườn là gì? biện pháp viết 1 ...


chứng từ B1 gồm thời hạn bao thọ

Bằng tiếng Anh B1 tất cả thời hạn bao lâu?Thông báo:Tổng khai trường khoá học tập online tiếng Anh, Hàn, Hoa, Nhật, tương tác trực tiếp với giáo viên 100%, tiền học phí ...


phạm luật hành chính là gì cho ví dụ

Mục lục bài bác viếtVi phạm hành đó là gì?Đặc điểm của vi phạm luật hành chính?Lấy ví dụ như về vi phạm luật hành chínhCác hiệ tượng xử lý phạm luật hành chínhCó ...


Substrate blockchain là gì

Như bọn họ đã biết, Polkadot là 1 giao thức mạng Blockchain cho phép khả năng liên quan giữa nhị hoặc nhiều khối hệ thống blockchain. Trong đó, Parachain là một ...