Giới từ là gì

     
Giới tự trong tiếng Anh là phần đông từ được dùng để thể hiện mối quan hệ của danh từ, đại từ bỏ (hoặc phần nhiều thành tố ngữ pháp khác thực hiện tác dụng như danh từ) cùng với phần còn sót lại của câu.

Bạn đang xem: Giới từ là gì


*

Giới từ là gì với cách sử dụng giới tự trong giờ đồng hồ Anh thì không phải ai cũng biết. Các phương thức giải thích và ứng dụng đơn giản trong nội dung bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn học giới tự hiệu quả.

Giới từ bỏ là gì?

Giới từ bỏ (preposition) là đều từ được sử dụng để thể hiện quan hệ của danh từ, đại từ bỏ (hoặc gần như thành tố ngữ pháp không giống thực hiện chức năng như danh từ) cùng với phần sót lại của câu. Phần nhiều danh từ bỏ hoặc đại trường đoản cú được kết nối với nhau bởi giới từ hotline là tân ngữ của giới từ.

Một vài ba giới từ bỏ trong tiếng Anh phổ biến là in, on, for, to, of, with, about…

Các nhiều loại giới từ bỏ trong giờ đồng hồ Anh

Có 8 các loại giới trường đoản cú trong giờ Anh:

Giới trường đoản cú chỉ thời gian

Giới từ bỏ chỉ vị trí

Giới tự chỉ xu hướng hành động

Giới từ chỉ tác nhân

Giới tự chỉ phương pháp công cụ

Giới từ chỉ lý do, mục đích

Giới từ bỏ chỉ quan liêu hệ

Giới từ bỏ chỉ nguồn gốc

Giới tự chỉ thời gian

Giới trường đoản cú chỉ thời gian dùng để mô tả thời điểm hoặc khoảng thời hạn một hành động, sự khiếu nại diễn ra.

At: Sử dụng khi nói tới một thời điểm xác minh trong ngày

Ví dụ: at noon, at 5 a.m.

In: Sử dụng cùng với tháng, năm, hoặc 1 trong các buổi nào kia trong ngày

Ví dụ: in 2020, in the morning

On: thực hiện khi nói tới một sản phẩm công nghệ trong tuần hoặc một ngày rõ ràng trong tháng

Ví dụ: on the 28th of October, on Monday

For: thực hiện khi nói tới một khoảng thời gian

Ví dụ: for 3 months, for years

Since: thực hiện khi nói về một thời điểm cụ thể trong thừa khứ

Ví dụ: since last Monday, since 2016

During (Trong khi): Diễn tả một hành động/ sự kiện diễn ra đồng thời với cùng 1 hành động/sự khiếu nại trong khoảng thời gian nào đó

Ví dụ: during class, during the meeting

By (trước khi): Sử dụng khi biểu đạt một thời điểm cụ thể ở tương lai, vào đó hành vi được nói tới phải dứt trước đó

Ví dụ: by 8 a.m., by 2021

Before (trước khi): diễn đạt một hành động xảy ra trước một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: before lunch, before departure

After (sau khi): Diễn tả một hành động xảy ra sau một hành động, sự kiện, thời điểm nào đó

Ví dụ: after dinner, after classroom

*
Ví dụ cách sử dụng giới từ bỏ “before”

Giới trường đoản cú chỉ vị trí

Giới từ chỉ địa điểm trong tiếng Anh dùng để diễn tả nơi vùng của một sự đồ vật trong mối tương quan với sự đồ gia dụng khác, hoặc nơi một sự việc xảy ra.

At: thực hiện khi nói tới một điểm hoặc một vị trí cầm thể

Ví dụ: at the hospital, at the corner of the street

In: thực hiện khi nói đến một không khí khép kín

Ví dụ: in the car, in the drawer, in the Africa

On: Ở trên bề mặt, trên một đồ nào đó

Ví dụ: on the table, on a wall

By, near, close to: miêu tả sự gần gụi về khía cạnh địa lý, khoảng tầm cách

Ví dụ: by/near/close khổng lồ the beach

Next to, beside: Một người/ sự đồ gia dụng nào đó ở ngay sát bên người/ sự thứ khác

Ví dụ: next khổng lồ each other, beside the factory

Between: Một bạn sự/vật như thế nào đó chính giữa hai người/sự đồ vật khác

Ví dụ: between the library & the restaurant

Behind: miêu tả vị trí của một người/ sự đồ dùng ở phía sau người/ sự vật dụng khác

Ví dụ: behind the desk, behind the school

In front of: biểu đạt vị trí của một người/ sự thứ phía trước một người/ sự đồ khác

Ví dụ: in front of the window, in front of the pond

Above, over: biểu đạt một người/ sự vật tại đoạn cao rộng so cùng với người/ sự đồ dùng khác

Ví dụ: The balcony juts out over the street.

Below, under: mô tả một người/ sự vật ở vị trí thấp hơn so với người/ sự đồ dùng khác

Ví dụ: Please vì not write below this line.

*
Ví dụ cách thực hiện giới trường đoản cú “at”

Lưu ý:

“Over” cùng “above” phần đa là đều giới tự trong giờ Anh sử dụng để biểu đạt một người/ sự vật ở vị trí cao hơn người/ sự đồ dùng khác, tuy vậy vẫn tất cả sự khác hoàn toàn về ý nghĩa. “Over” gồm thể miêu tả một sự thiết bị có tương tác trực tiếp và bao phủ lên trên sự đồ khác. Chẳng hạn, rất có thể viết “The mother put a blanket over her sleeping child”(Người bà mẹ phủ tấm chăn lên đứa con đang say ngủ.) nhưng cần yếu viết “The mother put a blanket above her sleeping child”.

Tương tự, “under” và “below” đều mô tả một người/ sự vật ở chỗ thấp hơn so cùng với người/ sự trang bị khác. Tuy nhiên, “under” tất cả thể mô tả một sự đồ gia dụng có tương tác trực tiếp với sự vật ở bên trên nó. Ví dụ, hoàn toàn có thể viết “The little girl is hiding under the blanket” (Cô nhỏ bé trốn dưới tấm chăn) nhưngkhông thể viết “The little girl is hiding below the blanket”.

Giới tự chỉ xu thế của hành động

Giới trường đoản cú chỉ xu thế của hành động dùng để mô tả cách một sự vật dịch rời (trả lời cho các thắc mắc như vậy nào, cho đâu và bằng phương pháp nào).

To: biểu đạt một người/ sự vật dịch rời theo 1 hướng hoặc điểm đến chọn lựa đã xác định

to the office, lớn the station

Eg: Her childhood was spent travelling from place to lớn place. (Trong trong những năm tháng tuổi thơ, cô ấy đi từ chỗ này sang địa điểm khác.)

From: biểu đạt sự dịch chuyển của người/ sự vật xuất phát điểm từ một điểm căn nguyên đã xác định

from China, from overseas

Eg: Has the train from Bristol arrived?(Chuyến tàu trường đoản cú Bristol vẫn tới chưa.)

Over: diễn tả sự dịch rời của người/ sự đồ vật vượt qua cùng lên vị trí cao hơn một người/ sự thiết bị khác

flow over the trees

Eg: There was a lamp hanging over the table.(Có một cái đèn treo phía trên chiếc bàn.)

Above: biểu đạt sự dịch chuyển đến một vị trí cao hơn sự đồ khác

Eg: He shot the arrow above the target. (Anh ta phun mũi tên cao hơn điểm ngắm.)

Under/beneah: miêu tả sự dịch rời đến một địa chỉ thấp hơn

Eg: He dove under/ beneath the water lớn find a coin. (Anh ta lặn xuống bên dưới mặt nước để tìm một đồng xu.)

Along: diễn tả sự di chuyển dọc theo một con đường thẳng, theo cạnh, bờ của một sự thứ khác

Eg: We walked along the ngân hàng of the river. (Chúng tôi đi dạo dọc bờ sông.)

Around: mô tả sự dịch chuyển theo vòng tròn

Eg: Children are running around the yard.(Lũ trẻ đang hoạt động quanh dòng sân.)

Through: diễn đạt sự di chuyển ban đầu từ một đầu của một không gian khép kín và đi ra ở 1 đầu khác

Eg: The robbers broke into the house through the window. (Những thương hiệu trộm đột nhiên nhập vào nơi ở qua mặt đường cửa sổ.)

Into: mô tả sự dịch chuyển vào phía bên trong một sự đồ gia dụng khác

Eg: Without the supervision of adults, the child jumped into the pool. (Thiếu đi sự giám sát của người lớn, đứa trẻ nhảy vào trong hồ bơi.)

Out of: miêu tả sự dịch chuyển ra ngoài một đồ dùng khác

to get out of the car, to get out of the room

Toward(s): mô tả sự dịch rời lại gần một sự vật khác

Eg: They were heading toward(s) the German border. (Họ nhắm đến phía biên cương nước Đức.)

Away from: diễn đạt sự dịch chuyển đi xa một sự vật dụng khác

Eg: They all ran away from the fire. (Tất cả họ chạy ra xa khỏi ngọn lửa.)

Onto: biểu đạt sự di chuyển lên trên mặt phẳng của sự đồ dùng khác

Eg: Put books onto the shelf if you don’t read them any more. (Hãy đặt hầu hết cuốn sách lên giá nếu bạn không hiểu nữa.)

Off: diễn đạt sự dịch chuyển xuống ngoài hoặc rời khỏi xa một sự thiết bị khác

Eg: “Keep off the grass!” (Không dẫm lên cỏ.)

Up: biểu đạt sự dịch rời hướng lên trên

Eg: She tried to climb up the steps. (Cô ấy cố gắng trèo lên đều bậc thang.)

Down: diễn tả sự di chuyển hướng xuống dưới

Eg: It’s very dangerous to lớn jump down the tree. (Nhảy từ trên cây xuống vô cùng nguy hiểm.)

Giới tự chỉ tác nhân

Dùng để miêu tả một bạn hoặc vật gây ra một sự việc, hành động nào đó. Mọi câu cất giới từ chỉ tác nhân thường được viết theo cấu tạo bị rượu cồn và thực hiện giới từ “by” (cho người) hoặc “with” (cho vật).

Ví dụ:

1. The bridge was built by a foreign company. (Cây mong được xây do một công ty nước ngoài.)

Từ “by” cho thấy thêm chủ thể xây nên đối tượng người sử dụng câu ước là “a foreign company” (một doanh nghiệp nước ngoài).

*
Ví dụ cách thực hiện giới trường đoản cú “by”

2. The streets were covered with litter. (Những tuyến đường bị bao phủ trong rác rưởi)

Từ “with” cho thấy thêm sự vật bao phủ các tuyến đường là “litter” (rác rưởi).

Giới tự chỉ phương pháp thức, công cụ

Được áp dụng để biểu đạt các loại công nghệ, sản phẩm công nghệ móc, vật dụng nhất định. Hồ hết giới tự dạng này là “by”, “with” và “on”. Về cơ bản, “by” diễn tả cách thức di chuyển, trong lúc “with” với “on” biểu đạt cách sử dụng các thiết bị, sản phẩm móc.

Ví dụ:

1. I go khổng lồ school every day by bus. (Tôi cho trường mỗi ngày bằng xe buýt.)

Sử dụng “by” vày xe buýt là phương tiện đi lại đi lại hằng ngày của đơn vị trong câu.

2. She cut the cake with a plastic knife. (Cô ấy cắt dòng bánh bằng/ cùng với một nhỏ dao nhựa.)

Sử dụng “with” vị “plastic knife” (con dao nhựa) là 1 loại lý lẽ được dùng làm thực hiện hành vi cắt bánh.

3. He played a tune on his guitar. (Anh ta đánh một nhạc điệu với dòng ghi-ta.)

Sử dụng “on” do chiếc ghi-ta là một phương tiện, thiết bị nhưng mà các thao tác làm việc của công ty trong câu thực hiện hành động trên sản phẩm đó.

Giới trường đoản cú chỉ lý do, mục đích

Dùng để diễn tả lý do lý do một sự việc, hành động xảy ra. Một số trong những giới từ trong giờ đồng hồ Anh chỉ lý do, mục tiêu thường gặp bao gồm for, through, because of, on account of, from.

Ví dụ:

1. Are you learning English for pleasure or for your work? (Bạn học tiếng anh vì thú vui thích hay bởi công việc?)

Giới từ “for” được áp dụng để hỏi về mục tiêu học tiếng Anh.

2. You can only achieve success through hard work. (Bạn chỉ có thể đạt được thành công xuất sắc thông qua thao tác chăm chỉ.)

Giới trường đoản cú “through” thực hiện để nói về phương pháp đạt được thành công, nhờ chăm chỉ mới đạt kết quả tốt.

3. He walked slowly because of his injured leg. (Ông ấy đi đủng đỉnh vì chiếc chân bị thương)

Cụm giới tự “because of” chuyển ra lý do vì sao người lũ ông đi chậm.

4. She retired early on account of ill health. (Bà ấy nghỉ hưu sớm vì sức khỏe yếu)

Cụm giới từ bỏ “on account of” đóng vai trò như trường đoản cú “because of”, tức là bởi vì, nhằm đưa ra lý do vì sao người đàn bà được nói tới nghỉ hưu sớm.

5. I knew from my experience that the man was lying. (Từ tay nghề tôi biết ông ta vẫn nói dối)

Giới từ bỏ “from” cho biết thêm lý vày vì sao công ty thể hiểu rằng hành vi nói dối, đó là nhờ kinh nghiệm tay nghề của phiên bản thân.

Giới tự chỉ quan lại hệ

Là phần đông từ biểu lộ tính sở hữu, mối tương tác hoặc sự bổ sung cập nhật giữa các đối tượng người dùng được nhắc đến trong câu. Vào đó, “of” được dùng làm nói về việc sở hữu, “to” nói đến mối quan hệ giữa fan hoặc vật, cùng “with” mô tả sự đồng hành.

Ví dụ:

1. Hanoi is the capital thành phố of my country. (Hà Nội là thành phố tp hà nội của nước tôi.)

Từ “of” được thực hiện để nói tới quan hệ giữa thủ đô và my country (đất nước tôi), đó đó là quan hệ ở trong về.

2. She’s married khổng lồ an Italian. (Cô ấy kết giao với một người Italia)

Từ “to” chỉ quan hệ giữa “she” (cô ấy) cùng “an Italian” (một bạn Italia), chính là quan hệ vợ-chồng.

3. Last night, I went to the concert with my brother. (Tối qua tôi mang lại buổi hòa nhạc cùng em trai.)

Từ “with” miêu tả quan hệ sát cánh đồng hành giữa “I” cùng “my brother” (em trai tôi) trong chuyển động đến buổi hòa nhạc.

Giới trường đoản cú chỉ mối cung cấp gốc

Được áp dụng để miêu tả bắt đầu của một người hay như là một vật (chẳng hạn như quốc tịch, quê hương, dân tộc hay chỗ một sự thứ được xây dựng, thiết kế…), bạn học thường thực hiện giới trường đoản cú “from” với “of” (ở mức độ ít hơn).

Ví dụ:

Yesterday, we met a couple from Japan. (Ngày ngày hôm qua chúng tôi chạm mặt một cặp đôi đến từ bỏ Nhật Bản.) ⇒ từ “from” diễn đạt nguồn gốc, quê hương của hai bạn trẻ được nói đến trong câu.

She is a woman of Italian descent. (Bà ta là 1 trong những người phụ nữ có cội gác Italy) ⇒ trường đoản cú “of” cho thấy thêm nguồn gốc, tiên sư của cửa hàng trong câu.

Cụm giới từ

*
Các các giới từ trong giờ đồng hồ Anh

Một các giới tự trong tiếng Anh được sản xuất thành bởi tối thiểu một giới từ và tân ngữ của giới từ bỏ (có thể là một trong những danh từ, đại tự hoặc một cụm danh từ). Thông thường, tân ngữ của giới từ sẽ sở hữu một hoặc nhiều bổ ngữ (chẳng hạn như những tính từ, danh từ bỏ phụ thuộc, …) đứng giữa. Những bổ ngữ này rõ ràng hóa hoặc miêu tả sự vật, cơ mà không giống hệt như giới từ, về khía cạnh ngữ pháp, bửa ngữ không liên kết sự đồ dùng với phần còn sót lại của câu.

Ví dụ:

1. “On the ground” (trên mặt đất)Giới từ bỏ “on” biểu đạt một vị trí trong mối tương tác với “ground” (mặt đất) là ở mặt trên. Trong đó, “on” là giới từ và “the ground” là tân ngữ của giới từ.

2. “In the garbage” (trong đụn rác) Giới tự “in” mô tả một địa chỉ trong mối contact với “garbage” (đống rác) là ở bên trong. Vào đó, “in” là giới từ cùng “the garbage” là tân ngữ của giới từ.

3. “Because of her injured leg” (bởi bởi cái chân bị thương của cô ý ta) – “Because of” miêu tả lý do nguyên nhân một điều gì đó xảy ra, là vì “her injured leg” (cái chân bị thương của cô ý ta). Tương tự vào câu trên, “because of” là giới từ cùng “her injured leg” là tân ngữ của giới từ.

Đóng sứ mệnh tính từ

Khi một cụm giới từ ngã nghĩa cho một danh từ, đại từ, danh cồn từ hoặc nhiều danh từ bỏ (tất cả hồ hết dạng từ nói trên đầy đủ đóng mục đích ngữ pháp là danh từ trong câu), cụm giới từ này được xem rất thật hiện tác dụng của một tính từ vào câu với được điện thoại tư vấn là cụm giới từ tính ngữ. Giới từ tính ngữ luôn kèm theo danh từ nhưng nó bửa nghĩa. Tương tự như một tính từ, cụm này vấn đáp những câu hỏi về danh từ bỏ như: Cái nào? các loại nào? Bao nhiêu?

*
Cụm giới từ tính ngữ là gì?

Ví dụ:

1. As a journalist, I have a chance lớn talk to people from all over the world. (Là một đơn vị báo, tôi có thời cơ trò chuyện với những người từ khắp vị trí trên nuốm giới.)

Trong câu trên, nhiều “from all over the world” (từ khắp nơi trên cố kỉnh giới) là 1 cụm giới từ bổ nghĩa đến danh trường đoản cú “people” (con người). Lưu ý cụm giới tự trên đi theo sau danh tự và vấn đáp cho câu hỏi Loại tín đồ nào? (người ở khắp khu vực trên nạm giới).

Xem thêm: Chemistwarehouse Là Gì, Có Uy Tín Hay Không? Chemist Warehouse

2. All the students in my class failed to pass the final exam. (Tất cả học sinh trong lớp tôi đầy đủ trượt bài kiểm tra cuối kỳ).

Trong câu trên, nhiều “in my class” (trong lớp của tôi) là cụm giới từ vấp ngã nghĩa mang lại danh từ “all the students” (tất cả học tập sinh), cho thấy thêm thêm đặc điểm thông tin của các học sinh này giúp tín đồ đọc gọi những học viên đó là ai (là học viên trong lớp tôi).

3. The diagram on page 5 is very difficult to understand. (Sơ vật dụng ở trang 5 rất khó khăn hiểu.)

Cụm “on page 5” (ở trang 5) là cụm giới từ ngã ngữ mang đến danh từ “the diagram” (sơ đồ), trả lời cho câu hỏi Sơ đồ nào? (Sơ đồ ở trang 5).

Đóng mục đích trạng từ

Khi một các giới trường đoản cú trong giờ Anh vấp ngã nghĩa cho 1 động từ, tính từ, hoặc trạng từ, nhiều giới từ đó được xem như thực hiện tính năng của một trạng từ vào câu với được điện thoại tư vấn là nhiều giới tự trạng ngữ. Nhiều giới từ trạng ngữ luôn được viết ngay sau tính từ bỏ hoặc trạng từ mà lại nó xẻ nghĩa. Tuy nhiên, không duy nhất thiết luôn được viết tức thì sau động từ. Cũng như những trạng ngữ thông thường, nhiều giới tự trạng ngữ trả lời cho các thắc mắc Khi nào? Ở đâu? bằng cách nào? tại sao? và Đến cường độ nào?

*
Cụm giới tự trạng ngữ trong giờ Anh

Ví dụ:

1. The young man makes an attempt to lớn swim across the river. (Cậu trai trẻ cố gắng bơi qua sông.) ⇒ nhiều từ “across the river” hỗ trợ thêm tin tức cho hành vi “swim” (bơi), trả lời cho câu hỏi hành động đó xảy ra ở đâu?

2. The athlete was satisfied with her performance. (Người tải viên cảm thấy chấp thuận với phần bộc lộ của mình.) ⇒ cụm từ “with her performance” (về phần biểu đạt của cô ta) cho biết lý do vì sao công ty trong câu tất cả trạng thái tư tưởng “satisfied” (hài lòng, thỏa mãn).

Cụm giới từ bỏ trạng ngữ bổ nghĩa cho động từ

Ví dụ:

1. He was awakened up at the midnight. (Anh ấy bị thức tỉnh vào cơ hội nửa đêm).

Trong câu này cụm giới trường đoản cú “at the midnight” (vào dịp nửa đêm) đi ngay sau cồn từ cơ mà nó ngã nghĩa “be awaken up” (bị tiến công thức). Cụm giới trường đoản cú này biểu đạt một thời hạn xác định, trả lời cho thắc mắc Khi nào hành động xảy ra.

2. She continues her work after a short break. (Cô ấy tiếp tục các bước của mình sau một cơ hội nghỉ ngơi.)

Mặc dù các giới từ bỏ “after a short break” theo sau từ “her work”, cụm này thực tế bổ nghĩa mang đến động từ “continue”, trả lời cho thắc mắc Bao giờ/ lúc nào.

Cụm giới từ bỏ trạng ngữ xẻ nghĩa mang lại tính từ với trạng từ

Cụm giới trường đoản cú trạng ngữ bửa nghĩa mang đến tính từ, trạng từ luôn luôn được viết ngay sau cùng chứa các thông tin rõ ràng về tính từ, trạng từ nó ngã nghĩa.

Ví dụ:

1. She was desperate with the news. (Cô ấy vô vọng về tin tức mới.)

Trong câu này, cụm giới trường đoản cú “with the news” nắm rõ hơn tâm lý “desperate” (tuyệt vọng) của cô gái, trả lời thắc mắc “Tại sao cô bé đó cảm giác tuyệt vọng?”

2. I can look up information more quickly on the new laptop. (Tôi hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin nhanh hơn trên chiếc máy vi tính mới.)

Cụm giới từ “on the new laptop” cho biết thêm thông tin về trạng từ bỏ “more quickly” (nhanh hơn), vấn đáp cho thắc mắc “Bằng phương pháp nào vận tốc tìm tìm thông tin rất có thể nhanh hơn?”

Liên kết trong cụm danh từ

Một vài giới từ trong tiếng Anh được sử dụng để links hai hoặc những danh từ trong một các danh từ, nhằm làm rõ thông tin của danh tự chính. Trong tổng hợp từ này, giới từ luôn được viết tức thì sau danh từ. Một vài ba giới từ thường xuyên được áp dụng là to, for, of, in, on, at, from, with, about, between.

Ví dụ:

1. The advantage of working in a multinational company is a very energetic working environment. (Lợi ích khi làm việc trong một công ty đa non sông là một môi trường thiên nhiên làm việc cực kì năng động.)

Giới tự “of” được áp dụng để chỉ mối link giữa việc thao tác tại một doanh nghiệp đa nước nhà và một môi trường làm việc năng động.

2. She has little experience in marketing. (Cô ấy tất cả ít kinh nghiệm tay nghề trong mảng marketing.)

Giới trường đoản cú “in” làm rõ thông tin cô ấy bao gồm ít kinh nghiệm trong lĩnh vực nào?

Lưu ý:

Không gồm một quy tắc cụ thể nào về sự kết hợp giữa danh từ với giới từ bỏ trong tiếng Anh. Việc áp dụng đúng danh từ bỏ và đều giới từ đi kèm đòi hỏi fan học yêu cầu tích lũy trong quá trình học. Bạn học rất có thể sử dụng từ điển collocation liên tiếp để đánh giá tính thiết yếu xác, ngữ nghĩa của những cụm từ đó.

Ví dụ:

The combat against poverty may last centuries. (Cuộc chiến đấu chống lại đói nghèo hoàn toàn có thể kéo dài hàng cụ kỷ.)

Her addiction to lớn beauty products is unhealthy. (Thói nghiện các sản phẩm làm đẹp của cô ấy không lành mạnh chút nào.)

I have the utmost respect for her & her work. (Tôi tất cả sự tôn trọng tuyệt đối so với con người và công việc của bà ấy.)

Bổ ngữ tính từ

Đôi khi, giới từ rất có thể xuất hiện nay sau tính từ để hoàn thành hoặc nắm rõ hơn ý tưởng, cảm giác tính từ kia biểu đạt. Các giới trường đoản cú sử dụng theo phong cách này hay được nghe biết với cái tên bổ ngữ tính từ. Những giới từ này luôn được viết tức khắc ngay sau tính từ và thường theo sau bởi vì một danh từ bỏ hoặc một danh động từ, để tạo nên thành một nhiều giới tự trong giờ Anh.

*
Vị trí của vấp ngã ngữ tính từ vào câu

Những giới trường đoản cú trong giờ đồng hồ Anh thường được sử dụng khi kết hợp với danh từ bao gồm of, to, about, for, with, at, by, in, from. mặc dù nhiên, không tồn tại một quy tắc rõ ràng nào về sự phối kết hợp giữa tính từ với giới từ. Để áp dụng đúng tính từ bỏ và đa số giới từ kèm theo đòi hỏi, tín đồ học yêu cầu tích lũy các cụm này trong quá trình học. Cần thực hiện từ điển collocation tiếp tục để kiểm tra lại tính bao gồm xác, ngữ nghĩa của những cụm từ đó.

Bài tập về giới từ

Exercise: chọn giới từ cân xứng để điền vào vị trí trống

1. My father wakes up____ 5 am every day. (Bố tôi thức dậy vào thời gian 5 giờ sáng mỗi ngày.)

2. I always wake up ____ midday. (Tôi luôn thức dậy vào thân trưa.)

3. I entered university ____ 2018. (Tôi vào đh vào năm 2018.)

4. I am going to have an important examination ___ next Tuesday. (Tôi sắp có một bài kiểm tra đặc biệt quan trọng vào thứ ba tuần tới.)

5. We haven’t met each other ____ years. (Đã các năm rồi cửa hàng chúng tôi không chạm mặt nhau.)

6. She has been absent from the class ____ last Monday. (Cô ấy đã không tới lớp từ sản phẩm hai tuần trước.)

7. I visited many tourist attractions of the đô thị _____ the summer. (Tôi đã tham quan du lịch rất nhiều vị trí thu hút du ngoạn của thành phố trong xuyên suốt mùa hè.)

8. In order to contain the coronavirus pandemic, a new vaccine must be introduced ____ 2021. (Để ngăn chặn thảm dịch corona, một loại vắc-xin mới cần phải chế ra trước năm 2021.)

9. She left me a message ____ departure. (Cô ấy để lại một lời nhắn đến tôi trước khi khởi hành.)

10. He promised to do the dishes _____ lunch. (Anh ta hứa đang rửa chén sau bữa trưa.)

11. How many people were there ___ the concert? (Có bao nhiêu bạn ở buổi hòa nhạc?)

12. She got ____ her car và drove off. (Cô ta ngồi vô trong xe ô-tô với lái đi.)

13. B comes _____ A and C in the English alphabet. (Chữ B trung tâm chữ A với chữ C trong bảng chữ cái tiếng Anh.)

14. She quickly got accustomed _____ the pace of life here. (Cô ấy mau lẹ làm quen với nhịp độ cuộc sống đời thường nơi đây.)

15. My grandfather was furious _____ the loud music played by our neighbor last night. (Ông nước ngoài tôi hết sức bực mình về giờ nhạc ồn ã phát ra từ nhà hàng xóm.)

Đáp án

1.At. Các từ chỉ giờ hầu như là các mốc thời hạn cụ thể, vì vậy câu này sẽ thực hiện giới từ bỏ “at” .

2.At: “Giữa trưa” là 1 trong những khoảng thời gian ngắn.

3.In. Giới từ bỏ “in” kết hợp với những khoảng thời gian dài hơn, rõ ràng là năm, tháng hoặc các buổi trong ngày.

4.On. Giới tự “on” kết hợp với một sản phẩm công nghệ trong tuần.

5.For. “Years” (nhiều năm) là 1 trong khoảng thời gian dài, vì thế cần sử dụng giới trường đoản cú “for”.

6.Since. “Last Monday” (thứ hai tuần trước) là 1 trong thời điểm trong thừa khứ, một mốc thời gian, do đó cần sử dụng giới từ “since”.

7.During. Hành vi tham quan các địa điểm thu hút khách du lịch của chủ thể trong câu trên diễn ra vào mùa hè, do vậy giới tự “during” được sử dụng với ý nghĩa “trong thời gian, vào khoảng thời hạn nào đó”.

8.By. Năm 2021 là một thời điểm sau đây nên sử dụng giới từ “by” để thể hiện ý nghĩa trước khi.

9.Before. Hành động để lại tin nhắn của cô bé diễn ra “trước khi” đi đến vị trí mới, cho nên cần áp dụng giới tự “before”.

10.After. Hành vi rửa bát ra mắt sau khi ăn uống cơm trưa. Giới tự “after” được dùng làm chỉ quan hệ thời hạn giữa hai hành động này.

11.At. Buổi hòa nhạc là một địa điểm cụ thể, đã xác định nên cần thực hiện giới từ bỏ “at”.

12.In. Phía bên trong xe xe hơi là một không khí đóng kín, cho nên vì thế câu trên sẽ cần sử dụng giới từ bỏ “in”.

13.Between. Giới từ bỏ “between” được áp dụng để diễn đạt vị trí chính giữa của chữ B so với A và C.

14.To. Giới từ “to” được viết ngay lập tức sau tính tự “accustomed” (quen với), cung cung cấp thêm tin tức chủ thể trong câu cảm xúc quen với điều gì.

15.About. Giới từ bỏ “about” được viết tức thì sau tính từ bỏ “furious” (tức giận) nhằm cho những người đọc biết công ty trong câu tức giận vì chưng điều gì.

Với những lý giải giới từ bỏ là gì, phía dẫn sử dụng giới từtrong giờ Anh và bài xích tập về giới từ trong bài, tác giả hy vọng bạn gọi sẽ rất có thể nắm vững chắc phần kiến thức này để không biến thành mắc lỗi khí sử dụng giới từ bỏ trong quy trình sử dụng giờ đồng hồ Anh.