Giàu truyền thống tiếng anh là gì

     

gọi biết về văn hóa, xóm hội sở hữu lại cho mình kiến ​​thức. Mày mò những phong tục tập quán giỏi đẹp giúp cho bạn thêm yêu đất nước, con người và đam mê phượt hơn.

Đang xem: Giàu truyền thống Tiếng Anh là gì

nếu khách hàng đam mê văn hóa, chúng ta cũng đam mê khám phá những vùng khu đất mới.

vì chưng vậy, chúng ta nên học Từ vựng giờ Anh du ngoạn về văn hóa, bạn sẽ yêu nghành này hơn!


*

Từ vựng giờ đồng hồ anh phượt về văn hóa

Sự thiết yếu xác / əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: đón nhận và biến hóa văn hóa

Đồng hóa / əˈsɪməleɪt /: sự đồng hóa

Di tích cổ / ˈEɪnʃənt ˈmɑːnjumənt /: di tích cổ

Văn hóa phật giáo /ˈBʊd.ɪst.

Xem thêm: Các Loại Thuốc Tây Điều Trị Bệnh Trĩ Phổ Biến Hiện Nay, Thuốc Tây Chữa Trị Bệnh Trĩ

Kʌl.tʃɚ /: văn hóa truyền thống Phật giáo

Sự tin tưởng / bɪˈliːf /: niềm tin

Văn hóa Khổng Tử /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Nho giáo

Văn hóa Cơ đốc giáo /ˈKrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Cơ đốc giáo

Nền văn minh / ˌSɪvələˈzeɪʃn /: nền văn minh

Sự phù hợp / kənˈfɔːm /: vâng lời

Xung bỗng nhiên văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl kɒn.flɪkt/: xung đột văn hóa

Phân tán văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju · ʒən /: sự lây nhiễm văn hóa

Sự nhiều mẫu mã về văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti /: sự đa dạng chủng loại văn hóa

Văn hóa trồng trọt /ˈKʌl.tə.veɪ.ʃən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống trồng trọt

Trao thay đổi văn hoá / ˈKʌltʃərəl ksˈtʃeɪndʒ /: gặp mặt văn hóa

Hội nhập văn hóa / ˈKʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn /: hội nhập văn hóa

Hiệp hội văn hóa / ˈKʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn /: sự nhất quán văn hóa

Văn hoá không giống biệt / ˈKʌltʃərəl ˈdɪfrəns /: sự khác biệt văn hóa

Đặc trưng văn hóa / ˈKʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti /: đường nét văn hóa

Văn hóa độc đáo / ˈKʌltʃərəl juˈniːknəs /: tính lạ mắt trong văn hóa

Lễ hội văn hóa / ˈKʌltʃərəl festɪvl /: lễ hội văn hóa

Di sản văn hóa / ˈKʌltʃərəl herɪtɪdʒ /: di tích văn hóa

Cú sốc văn hóa / ˈKʌltʃər ʃɑːk /: sốc văn hóa

Sự thay đổi văn hóa /ˈKʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: biến thể văn hóa

Đồng nhất văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən /: tính đồng hóa về văn hóa

Cảnh quan liêu văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp /: cảnh quan văn hóa

Truyền thống văn hóa – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən /: truyền thống lịch sử văn hóa

Đặc điểm văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl treɪt /: văn hóa

Trái tim văn hóa /ˈKʌl.tʃɚ.əl hɑːθ /: chiếc rốn của nền văn hoá

Phân biệt đối xử (chống lại smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst /: rõ ràng đối xử (với ai)

Phương ngữ /’daɪ.ə.lekt/: phương ngữ

Văn hóa phân phối thần thánh /ˈSem.aɪ. Dɪˈvaɪn, kʌl.tʃɚ /: văn hóa truyền thống bán thần

Tiêu chuẩn đạo đức / ˈEθɪkl stændərd /: tiêu chuẩn chỉnh đạo đức

Đổi / ɪksˈtʃeɪndʒ /: trao đổi

Chủ nghĩa dân tộc / ˌEθ · noʊˈsen · trɪz · əm /: công ty nghĩa dân tộc

Loại bỏ / ɪˈlɪmɪneɪt /: nhiều loại trừ

Văn hoá dân gian / foʊk kʌltʃər /: văn học dân gian

Văn hóa toàn cầu /ˈꞬləʊ.bəl kʌl.tʃər/: toàn ước hóa văn hóa

Ngôi buôn bản toàn cầu /ˈꞬləʊ.bəl vɪl.ɪdʒ /: xóm văn hóa

Di tích lịch sử / hɪˈstɔːrɪk saɪt /: di tích lịch sử

Di sản văn hóa truyền thống phi đồ vật thể của nhân loại: di sản văn hóa phi trang bị thể của nhân loại

Tích hợp / ˈꞮntɪɡreɪt /: tích hợp

Văn hóa Hồi giáo /z.læm.ˈkʌl.tʃər /: văn hóa Hồi giáo

Văn hóa địa phương /ˈLəʊ.kəl ˈkʌl.tʃər /: văn hóa địa phương

Văn hóa vật dụng chất /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər /: tài liệu văn hóa

bản sắc dân tộc / ˈNæʃnəl aɪˈdentəti /: bạn dạng sắc dân tộc

Truyền thống truyền miệng / ˈƆːrəl trəˈdɪʃn /: lời truyền miệng

Nhận thức /pəˈsep.ʃən/: dấn thức

Định kiến / ˈPredʒudɪs /: thành kiến, thành kiến

Tôn giáo /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Nghi thức / ˈRɪtʃuəl /: nghi lễ

Xung chợt chủng tộc / reɪs kɑːnflɪkt /: xung bỗng dưng sắc tộc

Phân biệt chủng tộc / ˈReɪsɪzəm /: rõ ràng chủng tộc

Thể hiện nay thành loài kiến ​​(chống lại smb / smt) / predʒudɪs əˈɡeɪnst /: giãi bày thành kiến ​​(với ai, với cái gì)

Tách biệt /ˈSeɡ.rɪ.ɡeɪt/: tách bóc biệt, tách biệt, phân biệt dựa vào tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Văn hóa phụ /ˈSʌbˌkʌl.tʃər/: văn hóa truyền thống con, văn hóa vùng

Văn hóa lâu lăm / thọ đời / ˈTɑɪm n · ərd /: nền văn hoá cổ đại

Văn hóa đạo giáo / ˈDaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Đạo giáo

Được bảo quản tốt / ´welpri´zə: vd /: được bảo vệ tốt, được bảo quản tốt

Được bắt mối cung cấp từ / dɪˈraɪvd frɒm /: có bắt đầu từ

To lớn méo mó / dɪˈstɔːrtid /: méo mó, méo mó

Được giữ truyền / tu bi hændid daʊn /: truyền lại

Mang đậm bản sắc dân tộc / tu bi mˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti /: đậm đà bạn dạng sắc dân tộc

Gặp rủi ro / t rɪsk /: gặp mặt rủi ro, nguy hiểm

Văn hóa truyền thống /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống

Giá trị /ˈVæl.juː/: giá chỉ trị

ngạc nhiên / ˈWʌndər /: thắc mắc

Bạn đã học xong xuôi phần “Từ vựng giờ đồng hồ anh du ngoạn về những nền văn hóa phong phú“Đã được aroma chia sẻ chưa? Aroma hy vọng các bạn sẽ sử dụng công dụng những bí quyết du định kỳ này và biết thêm nhiều nền văn hóa truyền thống khác nhé!