Danh sách các bệnh viện tại tỉnh cao bằng

     

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG【Mới update 2021 – 2022】

Để tiện mang đến mọi người tìm kiếm địa chỉ khám chữa dịch tại tỉnh Cao Bằng kệ thông tin sức khỏe chia sẻ danh sách những bệnh viện tại tỉnh Cao Bằng 

STT

Tên dịch viện

Địa chỉ

 

1

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao bằng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

*

2

Bệnh viện nhiều khoa Hoà An – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

*

3

Bệnh viện đa khoa thị trấn Quảng Uyên – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

4

Bệnh viện đa khoa thị trấn Trùng Khánh – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

*

5

Bệnh viện đa khoa thị xã Bảo Lâm – Cao bằng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

*

6

Bệnh viện nhiều khoa Bảo Lạc – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở TỈNH CAO BẰNG

*

7

Bệnh viện nhiều khoa huyện Hà Quảng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở TỈNH CAO BẰNG

8

Bệnh viên đa khoa huyện Thông Nông –DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở CAO BẰNG

9

Bệnh viên đa khoa huyện Hạ Lang – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở CAO BẰNG

10

Bệnh viên đa khoa huyện Thạch An – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở CAO BẰNG

*

STT

Tên dịch viện

Địa chỉ

 

11


Bệnh viện Đa khoa Phục Hòa – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG


12

Bệnh viện Y Học truyền thống Cao bằng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

13

Trung tâm y tế thị trấn Nguyên Bình – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH CAO BẰNG

14

Sở Y Tế tỉnh Cao bằng – DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN Ở CAO BẰNG