Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2 là gì

     

Khi nào thì nên đi học để có chứng chỉ tu dưỡng theo chức danh công việc và nghề nghiệp với giáo viên? – Đây là thắc mắc được nhiều giáo viên đặt tra khi vừa qua Bộ GD&ĐT đã phát hành một loạt Thông tư luật về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên.

Bạn đang xem: Chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên tiểu học hạng 2 là gì


*
Mục lục bài bác viết
*
Bảng lương thầy giáo theo hạng chức danh nghề nghiệp mới

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT câu trả lời như sau:

**Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh công việc và nghề nghiệp giáo viên mầm non

Thông tứ liên tịch 20/2015/TTLT-BGDĐT-BNV chính sách 03 hạng chức danh nghề nghiệp là hạng II, hạng III với hạng IV; trong đó:

+ Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II yêu mong phải có chứng chỉ bồi dưỡng (sau đây điện thoại tư vấn là triệu chứng chỉ) giáo viên mần nin thiếu nhi hạng II.

+ Giáo viên mầm non hạng III yêu mong phải có chứng chỉ giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III.

+ Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng IV không yêu thương cầu phải tất cả chứng chỉ.

Như vậy: gia sư chỉ buộc phải đi học để có chứng chỉ khi ước ao thăng hạng tự hạng IV lên hạng IIII hoặc từ hạng III lên hạng II.

Thông bốn 01/2021/TT-BGDĐT điều khoản 03 hạng chức danh công việc và nghề nghiệp là hạng III, hạng II và hạng I; trong đó:

+ Giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III phải có chứng chỉ giáo viên thiếu nhi hạng III (đối cùng với giáo viên mầm non mới được tuyển dụng vào giáo viên mần nin thiếu nhi hạng III thì đề nghị có chứng từ trong thời gian 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển chọn dụng).

+ Giáo viên thiếu nhi hạng II phải có chứng từ giáo viên mầm non hạng II.

+ Giáo viên thiếu nhi hạng I phải có chứng chỉ giáo viên mần nin thiếu nhi hạng I

Như vậy

- Đối với những đối tượng người sử dụng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu mong về chứng chỉ bồi dưỡng nhằm được chỉ định vào hạng mới

Hạng IV

Hạng III

Không yêu cầu chứng từ hạng III bởi theo lý lẽ tại Khoản 6 Điều 10 Thông bốn 01/2021, yêu cầu về chứng chỉ giáo viên thiếu nhi hạng III chỉ áp dụng đối với:

+ Giáo viên mầm non hạng III cũ chỉ định vào chức danh Giáo viên thiếu nhi hạng III mới.

Hạng III

Hạng III

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng từ bồi chăm sóc hạng II

Lưu ý: Giáo viên mầm non hạng II cũ không đủ đk để được chỉ định vào hạng II bắt đầu (một trong số những điều kiện là cần có chứng từ bồi dưỡng giáo viên hạng II) thì được chỉ định vào hạng III mới.

**Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên đái học

Thông bốn liên tịch 21/2015/TTLT-BGDĐT-BNV công cụ 3 hạng chức danh công việc và nghề nghiệp gồm hạng II, hạng III cùng hạng IV; trong đó:

+ giáo viên tiểu học hạng II yêu ước có chứng từ giáo viên tiểu học tập hạng II.

+ giáo viên tiểu học hạng III yêu ước có chứng chỉ giáo viên tiểu học hạng III.

+ thầy giáo tiểu học hạng IV không yêu cầu chứng từ bồi dưỡng.

Như vậy: Giáo viên tiểu học tập chỉ phải đi học để sở hữu chứng chỉ khi mong muốn thăng hạng từ hạng IV lên hạng III hoặc từ hạng III lên hạng II.

Thông tứ 02/2021/TT-BGDĐT hình thức 03 hạng chức danh công việc và nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II với hạng I; trong đó:

+ giáo viên tiểu học hạng III yêu cầu có chứng từ giáo viên tiểu học tập hạng III (đối với cô giáo tiểu học mới được tuyển dụng vào giáo viên tiểu học tập hạng III thì buộc phải có chứng từ trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được tuyển chọn dụng).

+ thầy giáo tiểu học hạng II yêu cầu có chứng từ giáo viên tiểu học tập hạng II.

+ cô giáo tiểu học tập hạng I yêu cầu có chứng từ giáo viên tiểu học tập hạng I.

Như vậy:

- Đối cùng với những đối tượng khác:

Hạng chức danh cũ

Hạng chức vụ mới

Yêu cầu về chứng từ bồi dưỡng nhằm được chỉ định vào hạng mới

Hạng IV

Hạng III

Không yêu cầu chứng chỉ hạng III vị theo biện pháp tại Khoản 7 Điều 10 Thông tứ 02/2021, yêu ước về chứng từ giáo viên tiểu học hạng III chỉ áp dụng đối với:

+ cô giáo tiểu học hạng III cũ chỉ định vào chức vụ Giáo viên tiểu học tập hạng III mới.

Xem thêm: Phân Biệt Cương Sữa Sinh Lý Sau Sinh, Phân Biệt Cương Sữa Và Tắc Sữa Mẹ Bỉm Cần Biết

Hạng III

Hạng III

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng III

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng chỉ bồi chăm sóc hạng II

Lưu ý: thầy giáo tiểu học tập hạng II cũ ko đủ đk để được bổ nhiệm vào hạng II mới (một trong những điều kiện là đề nghị có chứng từ bồi dưỡng thầy giáo hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

**Đối với chứng chỉ bồi chăm sóc theo chức danh nghề nghiệp và công việc giáo viên THCS

Thông tư liên tịch 22/2015/TTLT-BGDĐT-BNV giải pháp 03 hạng chức danh công việc và nghề nghiệp gồm I, II cùng III; vào đó:

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng I yêu ước có chứng từ giáo viên thcs hạng I.

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng II yêu cầu có chứng từ giáo viên thcs hạng II.

+ Giáo viên thcs hạng III không yêu thương cầu chứng từ bồi dưỡng.

Như vậy: Giáo viên thcs chỉ bắt buộc đi học để sở hữu chứng chỉ theo hạng chức danh công việc và nghề nghiệp khi ý muốn thăng hạng từ hạng III lên hạng II hoặc từ bỏ hạng II lên hạng I.

Thông tư 03/2021/TT-BGDĐT chế độ 03 hạng chức danh nghề nghiệp và công việc gồm hạng III, hạng II với hạng I; trong đó:

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng III yêu ước có chứng từ giáo viên thcs hạng III (đối với giáo viên thcs mới được tuyển chọn dụng vào giáo viên thcs hạng III thì nên có chứng chỉ trong thời hạn 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển chọn dụng).

+ Giáo viên thcs hạng II yêu cầu có chứng chỉ giáo viên thcs hạng II.

+ Giáo viên trung học cơ sở hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên trung học cơ sở hạng I.

Như vậy:

- Đối với những đối tượng người tiêu dùng khác:

Hạng chức vụ cũ

Hạng chức danh mới

Yêu mong về chứng chỉ bồi dưỡng nhằm được chỉ định vào hạng mới

Hạng III

Hạng III

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng từ bồi dưỡng hạng II

Hạng I

Hạng I

Phải có chứng từ bồi chăm sóc hạng I

Lưu ý: Giáo viên trung học cơ sở hạng II cũ ko đủ đk để được chỉ định vào hạng II mới (một trong những điều khiếu nại là đề nghị có chứng chỉ bồi dưỡng thầy giáo hạng II) thì được bổ nhiệm vào hạng III mới.

Giáo viên trung học cơ sở hạng I cũ ko đủ đk để được chỉ định vào hạng I mới (một một trong những điều khiếu nại là cần có chứng từ bồi dưỡng giáo viên hạng I) thì được bổ nhiệm vào hạng II mới.

**Đối với chứng chỉ bồi dưỡng theo chức danh nghề nghiệp giáo viên THPT

Thông tư liên tịch 23/2015/TTLT-BGDĐT-BNV lý lẽ 03 hạng chức danh công việc và nghề nghiệp gồm hạng I, II, III; vào đó:

+ Giáo viên thpt hạng I yêu cầu có chứng từ giáo viên trung học phổ thông hạng I.

+ Giáo viên trung học phổ thông hạng II yêu mong có chứng từ giáo viên trung học phổ thông hạng II.

+ Giáo viên thpt hạng III không yêu cầu gồm chứng chỉ.

Kết luận: Giáo viên thpt chỉ đề nghị đi học để sở hữu chứng chỉ theo hạng chức danh công việc và nghề nghiệp khi mong thăng hạng từ bỏ hạng III lên hạng II hoặc tự hạng II lên hạng I.

Thông bốn 04/2021/TT-BGDĐT vẻ ngoài 03 hạng chức danh nghề nghiệp gồm hạng III, hạng II với hạng I; trong đó:

+ Giáo viên trung học phổ thông hạng III yêu ước có chứng từ giáo viên trung học phổ thông hạng III (đối với giáo viên thpt mới được tuyển dụng vào giáo viên thpt hạng III thì cần có chứng chỉ trong thời hạn 36 tháng tính từ lúc ngày được tuyển dụng).

+ Giáo viên thpt hạng II yêu mong có chứng chỉ giáo viên thpt hạng II.

+ Giáo viên thpt hạng I yêu cầu có chứng chỉ giáo viên thpt hạng I.

Như vậy:

- Đối cùng với những đối tượng người sử dụng khác

Hạng chức danh cũ

Hạng chức danh mới

Yêu cầu về chứng chỉ bồi dưỡng để được bổ nhiệm vào hạng mới

Hạng III

Hạng III

Hạng II

Hạng II

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng II

Hạng I

Hạng I

Phải có chứng chỉ bồi dưỡng hạng I