Chewy texture là gì

     

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Đang xem: Chewy texture là gì

Bạn vẫn xem: chewy texture là gì

*
*
*

texture

*

texture /”tekstʃə/ danh từ sự dệt, lối dệt (vải)fine texture: lối dệt mịn vải tổ chức, cách cấu tạo, kết cấu, giải pháp sắp đặtthe fine texture of a poem: kết cấu rắc rối của một bài bác thơ

hoa vănkết cấuadditional texture: kết cấu té sungsurface texture: kết cấu bề mặttexture fixation: sự cố định và thắt chặt kết cấukiến trúcarenaceous texture: phong cách thiết kế cátcumulophyric texture: bản vẽ xây dựng tụ bandiabasic texture: phong cách xây dựng điabafelsitic texture: kiến trúc fenzitfibroplastic texture: phong cách xây dựng sợi dẻofine-grained texture: bản vẽ xây dựng hạt mịnglobular texture: kiến trúc hạt cầugranitic texture: phong cách xây dựng hoa cươnggranitic texture: phong cách xây dựng granitgranoblastic texture: kiến trúc hạt phát triển thành tínhgranophyric texture: phong cách xây dựng ban hạtgranophyric texture: phong cách thiết kế granifiagranulose texture: kiến trúc hạtgraphic texture: kiến trúc vân chữgraphophyric texture: bản vẽ xây dựng ban vân chữherringbone texture: phong cách thiết kế xương cáhomogeneous texture: kiến trúc đồng nhấthoneycomb texture: bản vẽ xây dựng tổ onghornfels texture: kiến trúc sừnghyaline texture: bản vẽ xây dựng thủy tinhhyalopilitic texture: phong cách thiết kế hialopilithypidiomorphic texture: kiến trúc á trường đoản cú hìnhintercalate texture: kiến trúc xen kẽinterlock texture: bản vẽ xây dựng đanintersertal texture: kiến trúc xen váchlattice texture: phong cách xây dựng mạnglepidoblastic texture: bản vẽ xây dựng vảy biến đổi tinhmarginal texture: kiến trúc rìamassive texture: bản vẽ xây dựng khốimicrofelsitic texture: phong cách xây dựng vi fenzitmicrofluidal texture: phong cách xây dựng vi loại chảymicrogranitic texture: kiến trúc vi hạtmicrogranitic texture: phong cách thiết kế vi granitmicrographic texture: phong cách thiết kế vi vân chữmicrophanitic texture: phong cách xây dựng vi fanitmosaic texture: bản vẽ xây dựng men rạnnon crystalline texture: kiến trúc không kết tinhophitic texture: bản vẽ xây dựng ofitpanidiomorphic texture: kiến trúc toàn từ bỏ hìnhpoikiloblastic texture: bản vẽ xây dựng biến tínhporphyroid texture: kiến trúc dạng nổi banpressure texture: kiến trúc ép nénprismatic texture: phong cách xây dựng lăng trụsaccharoidal texture: phong cách xây dựng dạng phân tử đườngskeleton texture: phong cách xây dựng khung xươngsoil texture: kiến trúc đấttrachytoid texture: bản vẽ xây dựng dạng trachitvitroclastic texture: phong cách xây dựng vụn thủy tinhvitrophyric texture: phong cách xây dựng bán thủy tinhxenomorphic texture: phong cách xây dựng tha hìnhmặt gia côngvângraphic texture: bản vẽ xây dựng vân chữgraphophyric texture: phong cách thiết kế ban vân chữmicrographic texture: kiến trúc vi vân chữtexture of wood: vân gỗtexture paint: sơn tạo thành vântexture paint (textured paint): sơn tạo vânLĩnh vực: xây dựngcấu tạo thành bề mặtmặt cấu tạofinishing coat texture: mặt cấu tạo (của) lớp ốpfinishing coat texture: mặt cấu trúc (của) lớp trátvân (bề mặt)Lĩnh vực: toán và tinkết cấu (của vật dụng hoặc ảnh)annealing texturetectua ủarenaceous texturecấu tạo thành psamitargillaceous texturecấu tạo thành sétbeaded texturecấu tạo dạng chuỗibeam texturecấu sinh sản phóng tiabitmap texturevi cấu bit đồbread texturecấu trúc mẫu mã vụnbread texturecấu trúc ruột bánh mìcell texturecấu chế tạo tế bàoconcrete texturecấu tạo ra bê tôngcross texturecấu tạo giảm chéocross texturecấu tạo ra giao nhaucrumb texturecấu trúc mẩu vụncrumb texturecấu trúc ruột bánh mìcumulophyric texturecấu chế tạo tụ bancylopean texturecấu chế tác khảm khôdeformation texturecấu tạo trở nên dạngfiber texturecấu trúc sợifibre texturecấu trúc sợifine texturecấu trúc tế viflaky texturecấu sinh sản vảycấu tạocấu trúcbuttery texture: cấu trúc có dầugritty texture: cấu trúc có cáthard texture: kết cấu rắnloose texture: độ hỏng thô cấu tạo không mịnrubbery texture: cấu trúc daishort texture: cấu trúc tơi xốpsilky texture: cấu trúc tơsmooth texture: cấu tạo mềm mạismooth texture: cấu trúc đều đặnsnowy texture: cấu tạo có tuyếtsoft texture: cấu tạo mềmđộ đặcgrainy texture: độ đặc tất cả hạtgreasy texture: độ sệt mỡmôhard texture: tế bào cứngtính tốt nhất quánvảiclose textuređộ hổng nhỏgrainy textuređộ hạtuneven textuređộ lỗi không đa số o con kiến trúc, cấu tạo, kết cấu Sự sắp xếp của các hạt vụn. Kiến trúc của đá tất cả kích thước, làm ra và sự phân bố của các hạt khoáng thiết bị của xi-măng gắn kết và của các lỗ rỗng trong đá. § arenaceous texture : phong cách xây dựng cát, cấu trúc psamit § argilaceous texture : cấu trúc sét § beaded texture : cấu trúc dạng chuỗi § cell texture : kết cấu tế bào § criss-cross texture : cấu trúc giao nhau, kết cấu cắt chéo § cumulophyric texture : phong cách thiết kế tụ ban, cấu trúc tụ ban § deformation texture : kết cấu biến dạng § diabasic texture : kiến trúc điaba § felsitic texture : kiến trúc fenzit § fibroplastic texture : kiến trúc sợi dẻo § fine-grained texture : phong cách thiết kế hạt mịn § globular texture : kiến trúc hạt cầu § granitic texture : loài kiến trúcgranit, phong cách thiết kế hoa cương § granoblastic texture : phong cách xây dựng hạt đổi mới tinh § granophyric texture : kiến trúc ban hạt, kiến trúc granofia § granulose texture : phong cách thiết kế hạt § graphic texture : kiến trúc vân chữ § graphophyric texture : bản vẽ xây dựng ban vân chữ § herringbone texture : bản vẽ xây dựng xương cá § hiatal texture : cấu tạo lỗ hổng § homogeneous texture : loài kiến trúc đồng bộ § honeycomb texture : phong cách xây dựng tổ ong § hornfels texture : phong cách xây dựng sừng § hyaline texture : bản vẽ xây dựng thủy tinh § hyalopilitic texture : bản vẽ xây dựng hialopilit § hypidiomorphic texture : phong cách xây dựng á tự hình § intercalate texture : kiến trúc xen kẹt § interlocked texture : kiến trúc đan § intersertal texture : bản vẽ xây dựng xen vách § lattice texture : bản vẽ xây dựng mạng § lepidoblastic texture : kiến trúc vảy đổi thay tinh § marginal texture : phong cách thiết kế rìa § massive texture : kiến trúc khối § microfelsitic texture : kiến trúc vi fenzit § microfluidal texture : phong cách xây dựng vi mẫu chảy § microgranitic texture : phong cách thiết kế vi granit, phong cách xây dựng vi phân tử § micrographic texture : kiến trúc vi vân chữ § microphanitic texture : phong cách thiết kế vi fanit § mosaic texture : bản vẽ xây dựng men rạn § non crystalline texture : kiến trúc không kết tinh § oolitic texture : cấu tạo trứng cá § ophitic texture : phong cách thiết kế ofit § panautomorphic-granular texture : phong cách thiết kế hạt toàn tự dạng § panidiomorphic texture : bản vẽ xây dựng toàn trường đoản cú hình § parallel texture : kết cấu song tuy vậy § poikiloblastic texture : phong cách thiết kế ban thay đổi binh § porphyroid texture : kiến trúc dạng nổi ban § pressure texture : bản vẽ xây dựng ép nén § prismatic texture : phong cách thiết kế lăng trụ § psammitic texture : kết cấu cát, cấu tạo psamit § psephitic texture : kết cấu hạt thô, cấu trúc psefit § roof-tile-like texture : kết cấu dạng lợp mái § saccharoidal texture : phong cách thiết kế dạng hạt đường § secondary texture : cấu tạo thứ sinh § sheaflike texture : kết cấu dạng bó § silty texture : kết cấu bùn § skeleton texture : phong cách thiết kế khung xương § soil texture : bản vẽ xây dựng đất § spongy texture : cấu tạo bọt biển lớn § sutural texture : kết cấu đường khâu § symplectic texture : cấu tạo đan § trachytoid texture : phong cách thiết kế dạng trachit § tubercule texture : cấu trúc mấu § tubular texture : cấu tạo ống § unosiented texture : cấu tạo không định hướng § vitrolastic texture : phong cách thiết kế thủy tinh § vitrophyric texture : kiến trúc ban thủy tinh trong § xenomorphic texture : phong cách thiết kế tha hình