Cán bộ kỹ thuật tiếng anh là gì

     

Để giao hàng việc học tốt tiếng Anh nghành xây dựng cho những người đi làm, sentory.vn xin share bộ từ điển giờ đồng hồ anh chuyên ngành xây dựng về tên thường gọi chức danh công việc trong nghành nghề xây dựng. Các bạn cùng tham khảo nhé.

Học giờ anh chăm ngành

Download cuốn sách học tiếng anh mới nhất 2015


*

People on site: fan ở công trường thi công

Heavy equipment /’hevi i’kwipmənt/: Thiết bị kiến tạo

Plants và equipment /plɑ:nts/,/i’kwipmənt/: Xưởng và thiết bị

Owner /’ounə/: nhà nhà, Chủ chi tiêu

Contracting officer : Viên chức cai quản hợp đồng

Owner’s representative /’əʊnəs ,repri’zentətiv/: thay mặt đại diện chủ đầu tư chi tiêu

Contracting officer’s representative : Đại diện viên chức làm chủ hợp đồng

Consultant /kən’sʌltənt/: tư vấn

Superintending Officer /ˌsuːpərɪnˈtendin ‘ɔfisə/: Nhân viên giám sát

Resident architect /’rezidənt ‘ɑ:kitekt/: kiến trúc sư hay trú

Supervisor /’sju:pəvaizə/: tính toán

Site manager /sait ‘mæniʤə/: Trưởng công trình xây dựng

Officer in charge of safe and hygiene : Viên chức phụ trách vệ sinh an ninh lao rượu cồn và môi trường.

Quality engineer /’kwɔliti ,enʤi’niə/: Kỹ sư bảo đảm chất lượng

Site engineer /sait ,enʤi’niə/: Kỹ sư công trường

Chief of construction group : team trưởng

Foreman /’fɔ:mən/: Cai, tổ trưởng

Structural engineer /’strʌktʃərəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư kết cấu

Construction engineer /kən’strʌkʃn ,endʤi’niə/ : Kỹ sư xây cất

Civil engineer /’sivl ,enʤi’niə/: Kỹ sư xây dựng gia dụng

Electrical engineer /i’lektrikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư năng lượng điện

Water works engineer /’wɔ:tə wə:ks ,enʤi’niə/: Kỹ sư cách xử trí nước

Bạn đang xem: Cán cỗ kỹ thuật giờ đồng hồ anh là gì

READ sở thú in English – Vietnamese-English Dictionary

Sanitary engineer /’sænitəri ,enʤi’niə/: Kỹ sư cung cấp nước

Mechanical engineer /mi’kænikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư cơ khí

Chemical engineer /’kemikəl ,enʤi’niə/: Kỹ sư hóa

Soil engineer /sɔil ,enʤi’niə/: Kỹ sư địa chất

Surveyor /sə:’veiə/: Trắc đạt viên, điều tra khảo sát viên

Quantity surveyor /’kwɔntiti sə:’veiə/: dự trù viên

Draftsman = Draughtsman (US) /ˈdrɑːftsmən/: Hoạ viên /người phân phát thảo

Craftsman /’krɑ:ftsmən/: mộc nhân

Storekeeper /’stɔ:,ki:pə/: chủ kho

Guard /gɑ:d/= watchman: bảo đảm

Worker /’wə:kə/: công nhân

Mate /meit/: Thợ phụ

Apprentice /ə’prentis/: bạn học bài toán

Laborer : Lao động phổ biến

Skilled workman : Thợ lành nghề

Mason /’meisn/ = Bricklayer /’brik,leiə/ : Thợ hồ nước

Plasterer /’plɑ:stərə/: Thợ hồ nước ( thợ trát )

Carpenter /’kɑ:pintə/:Thợ mộc sàn nhà, coffa

Joiner /’ʤɔinə/: Thợ mộc bàn ghế, trang trí thiết kế bên trong

Electrician /ilek’triʃn/: Thợ điện

Plumber /’plʌmə/: Thợ đường nước

Steel-fixer : Thợ fe ( cốt thép )

Welder /weld/: Thợ hàn

Scaffolder /’skæfəld/: Thợ giàn giáo

Contractor /kən’træktə/: đơn vị thầu

Main contractor : đơn vị thầu thiết yếu

Sub-contractor : nhà thầu phụ

Lời chúc tiếng Anh tặng kèm đồng nghiệp phái nữ ngày 8/3

Lời chúc giờ đồng hồ Anh dành khuyến mãi ngay đồng nghiệp nữ nhân dịp 8/3 có ý nghĩa…

Danh mục kỹ năng chung Điều hướng bài xích viếtKhí hư cố gắng nào là bình thường?Hướng dẫn hủy thương mại & dịch vụ Vphim của Viettel cấp tốc nhất