Các hành vi cấm trong hành nghề khám chữa bệnh

     

*
Mục lục bài viết

Theo điều 6 của chính sách thì những hành vi cấm trong mức sử dụng Khám bệnh, chữa bệnh bao gồm:

1- phủ nhận hoặc vậy ý chậm cấp cho cứu fan bệnh.

Bạn đang xem: Các hành vi cấm trong hành nghề khám chữa bệnh

2 - thăm khám bệnh, chữa bệnh không tồn tại chứng chỉ hành nghề hoặc sẽ trong thời gian bị đình chỉ hành nghề; cung ứng dịch vụ đi khám bệnh, chữa bệnh dịch mà không tồn tại giấy phép chuyển động hoặc vẫn trong thời hạn bị đình chỉ hoạt động.

3 - Hành nghề khám bệnh, trị bệnh, cung ứng dịch vụ xét nghiệm bệnh, chữa bệnh dịch vượt thừa phạm vi vận động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, bản thảo hoạt động, trừ ngôi trường hợp cấp cho cứu.

4 - Thuê, mượn, cho thuê, mang lại mượn chứng từ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động.

5 - tín đồ hành nghề buôn bán thuốc cho những người bệnh dưới hồ hết hình thức, trừ bác sỹ đông y, y tá đông y, y sĩ và người có bài dung dịch gia truyền.

6 - Áp dụng phương thức chuyên môn nghệ thuật y tế chưa được công nhận, áp dụng thuốc chưa được phép lưu giữ hành trong xét nghiệm bệnh, chữa bệnh.

7 - Quảng cáo không đúng với khả năng, trình độ chuyên môn hoặc thừa phạm vi vận động chuyên môn được ghi trong chứng từ hành nghề, giấy tờ hoạt động; lợi dụng kiến thức y học truyền thống hoặc kiến thức và kỹ năng y khoa khác để quảng cáo dối trá về cách thức chữa bệnh, thuốc trị bệnh.

Xem thêm: Dịch Tễ Học Và Phòng Ngừa Các Cấp Độ Dự Phòng Bệnh Tăng Huyết Áp Có Mấy Cấp Độ?

8 - Sử dụng hình thức mê tín trong đi khám bệnh, chữa bệnh.

9 - fan hành nghề áp dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc bao gồm nồng độ hễ trong máu, khá thở khi xét nghiệm bệnh, trị bệnh.

10 - vi phạm luật quyền của bạn bệnh; không vâng lệnh các quy định chuyên môn kỹ thuật trong thăm khám bệnh, chữa bệnh; tận dụng chức vụ, quyền lợi và nghĩa vụ trong quy trình khám bệnh, trị bệnh; lân dụng nghề nghiệp để xâm phạm danh dự, nhân phẩm, thân thể fan bệnh; tẩy xóa, thay thế hồ sơ dịch án nhằm mục đích làm xô lệch thông tin về thăm khám bệnh, trị bệnh.

11 - gây tổn hại mang lại sức khoẻ, tính mạng, danh dự, nhân phẩm của người hành nghề.

12 - phòng cản người bệnh ở trong diện chữa trị bệnh đề xuất vào cơ sở khám bệnh, chữa dịch hoặc thế ý triển khai chữa bệnh bắt buộc đối với người không thuộc diện chữa dịch bắt buộc.

13 - Cán bộ, công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia ra đời hoặc tham gia quản lý, điều hành bệnh viện bốn nhân hoặc cơ sở khám bệnh, chữa bệnh dịch được thành lập và vận động theo qui định doanh nghiệp cùng Luật hợp tác ký kết xã, trừ trường thích hợp được cơ sở nhà nước có thẩm quyền cử gia nhập quản lý, điều hành quản lý tại cửa hàng khám bệnh, chữa bệnh có phần vốn của nhà nước.