Các bệnh viện ở an giang

     

DANH SÁCH CÁC BỆNH VIỆN TẠI TỈNH AN GIANG【Mới cập nhật 2021 – 2022】

Để tiện mang đến mọi bạn tìm kiếm showroom khám chữa bệnh tại tỉnh An Giang kệ tin tức sức khỏe chia sẻ Danh sách những bệnh viện tại tỉnh An Giang

STT

Tên dịch viện

Địa chỉ

1

Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang – Danh sách những bệnh viện trên tỉnh An Giang

*

bvag.com.vn

2

Trung trọng điểm BVSKBMTE – KHHGĐ (TRUNG TÂM CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN THÀNH PHỐ LONG XUYÊN) An Giang – dự định hóa gia đình

*

*

*

6

Bệnh viện đa khoa thị xã Chợ bắt đầu – An Giang – Danh sách những bệnh viện trên tỉnh An Giang

*


7

Bệnh viện đa khoa thị xã Phú Tân – An Giang – Danh sách những bệnh viện tại tỉnh An Giang

*

*

10

Bệnh viện đa khoa thị trấn Tri Tôn – An Giang

BỆNH VIỆN ĐA KHOA HẠNH PHÚC – An Giang – Danh sách những bệnh viện tại tỉnh An Giang

*

*

STT

Tên bệnh dịch viện

Địa chỉ

11

12

Bệnh viện Đa khoa thị xã Tịnh Biên – Danh sách các bệnh viện ở An Giang

16

Bệnh viện Đa Khoa Nhật Tân An Giang – Danh sách các bệnh viện ở tỉnh An Giang

Phía bên trên là Danh sách những bệnh viện tại tỉnh An Giang


Xét nghiệm covid nghỉ ngơi an giang những cơ sở đủ đk xét nghiệm SARS-CoV-2 hầu hết người có thể liên hệ những bệnh viện công theo Danh sách những bệnh viện trên tỉnh An Giang :– Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang– Trung tâm kiểm soát điều hành bệnh tật An Giang