Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

     
Việc xác định bùn thải là hóa học thải nguy hiểm hay chưa phải căn cứ vào ngưỡng nguy hại của các thông số kỹ thuật trong bùn thải được quy định rõ ràng tại QCVN 50:2013/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật nước nhà về ngưỡng nguy hại đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước.

Bạn đang xem: Bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt

Nếu kết quả phân tích mẫu của bùn thải cho thấy thêm ít nhất một (01) thông số trong bùn thải thừa ngưỡng gian nguy tại bất kể thời điểm lấy mẫu mã nào thì chiếc bùn thải đó được khẳng định là
- 15 thông số: Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Tổng dầu, Phenol, Benzen được review đối với tất cả các loại bùn thải tự các quy trình xử lý nước.
- 18 thông số: Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Tổng dầu, Phenol, Benzen, Clobenzen, Toluen, Naptalen được nhận xét đối với bùn thải từ quá trình xử lý nước của những ngành sản xuất tính chất sau:
+ thanh lọc dầu, tái chế, tận thu dầu; + Sản xuất, điều chế, đáp ứng nhựa, cao su đặc tổng hợp và sợi nhân tạo; + Sản xuất, pha chế và cung ứng dược phẩm; + Sản xuất, điều chế, cung ứng, áp dụng chất béo, xà phòng, chất tẩy rửa, ngay cạnh trùng với mỹ phẩm; + Sản xuất, điều chế, cung ứng, sử dụng hóa hóa học tinh khiết và những hóa phẩm khác; + sản xuất thủy tinh và thành phầm thủy tinh; + Dệt nhuộm; + Sản xuất, điều chế, cung ứng, áp dụng phẩm màu hữu cơ; + Sản xuất, điều chế, cung ứng và áp dụng hóa hóa học vô cơ; + Sản xuất, điều chế, đáp ứng và áp dụng hóa hóa học hữu cơ cơ bản.

Xem thêm: Công Nghệ Kvm, Ảo Hóa Kvm Là Gì ? Những Ưu Nhược Điểm Của Công Nghệ Ảo Hóa Kvm


- 26 thông số:Asen, Bari, Bạc, Cadimi, Chì, Coban, Kẽm, Niken, Selen, Thủy ngân, Crom VI, Tổng Xyanua, Tổng dầu, Phenol, Benzen, Clobenzen, Toluen, Naptalen, Clodan, 2,4-Diclophenoxy axeticaxit (2,4-D), Lindan, Metoxyclo, Endrin, Heptaclo, Metyl parathion, Parathion đề nghị được phân tích đối vớibùn thải từ hệ thống xử lý nước của ngành Sản xuất, điều chế, đáp ứng các thành phầm thuốc bảo vệ thực vật, chất bảo vệ gỗ và các loại bioxit cơ học khác.

3. Phân loạibùn thải

Bùn thải của quy trình xử lý nước được xác minh là chất thải gian nguy nếu thuộc trong những trường vừa lòng sau: a) pH ≥12,5 hoặc pH ≤2; b) Trong mẫu mã bùn thải so với có tối thiểu 01 thông số quy định tại bảng 1 có giá trị đồng thời vượt cả hai ngưỡng Htc và Ctc- Ngưỡng hàm lượng tuyệt đối HtcNgưỡng hàm lượng tuyệt vời nhất (Htc, ppm) được xem bằng bí quyết sau:
*

Trong đó, + H (ppm) là quý giá hàm lượng tuyệt đối hoàn hảo cơ sở được chế độ trong Bảng 1; + T là tỷ số giữa cân nặng thành phần rắn thô trong mẫu mã bùn thải bên trên tổng cân nặng mẫu bùn thải.- Ngưỡng nguy hiểm tính theo nồng độ dìm chiết (Ctc)Ngưỡng nguy nan tính theo nồng độ ngâm chiết Ctc của các thông số kỹ thuật trong bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải nước được điều khoản trong Bảng 1 sau:
Bảng 1. Hàm lượng tuyệt vời nhất cơ sở (H) và ngưỡng nguy nan tính theo mật độ ngâm chiết (Ctc) của các thông số trong bùn thải
*
TTThông sốSố CASCông thức hóa họcHàm lượng hoàn hảo và tuyệt vời nhất cơ sở H (ppm)Ngưỡng nguy hại tính theo độ đậm đặc ngâm chiết Ctc (mg/L)
1Asen-As402
2Bari-Ba2.000100
3Bạc-Ag1005
4Cadimi-Cd100,5
5Chì-Pb30015
6Coban-Co1.60080
7Kẽm-Zn5.000250
8Niken-Ni1.40070
9Selen-Se201
10Thủy ngân-Hg40,2
11Crôm VI-Cr6+1005
12Tổng Xyanua-CN-590-
13Tổng dầu--1.00050
14Phenol108-95-2C6H5OH20.0001.000
15Benzen71-43-2C6H6100,5
16Clobenzen108-90-7C6H5Cl1.40070
17Tolune108-88-3C6H5CH320.0001.000
18Naptalen91-20-3C10H81.000-
19Clodan57-74-9C10H6Cl60,60,03
202,4-Diclophenoxy axeticaxit (2,4-D)94-75-7C6H3Cl2OCH2COOH1005
21Lindan58-89-9C6H6Cl660,3
22Metoxyclo72-43-5C16H15Cl3O20010
23Endrin72-20-8C12H6Cl6O0,40,02
24Heptaclo76-44-8C10H5Cl70,20,01
25Metyl parathion298-00-0(CH3O)2PSO-C6H4NO2201
26Parathion56-38-2C10H14NO5PS40020

a) Đơn vị làm sao có chức năng thực hiện so với và khẳng định ngưỡng CTNH đối với bùn thải:Đơn vị lấy mẫu, so sánh phải có giấy ghi nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan tiền trắc môi trường hoặc được cơ quan làm chủ nhà nước về môi trường thiên nhiên có thẩm quyền chỉ định.Đơn vị mang mẫu, so sánh phải có trách nhiệm:
- Phải phụ trách trước luật pháp về câu hỏi lấy mẫu và kết quả phân tích mẫu làm cơ sở phân định và quản lý bùn thải;
*

*